Tarih Vakfı Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Dizisi - Son Dakika

Tarih Vakfı Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Dizisi

09.12.2015 16:46
Tarih Vakfı Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Dizisi

İçerik ve uygulanma süreçleri hakkında çok az şey bilinse de, erken Cumhuriyet dönemi peçe ve çarşaf yasakları bu tartışmada kimilerince Kemalist zulmün, kimilerince de kadınların özgürleşmesinin bir aracı olarak yorumlandı.

1930'lar Türkiye'sinde Peçe-Çarşaf Yasakları ve Kadınların Öznelliği

SEVGİ ADAK

17 Aralık 2015 Perşembe, 19.00
Kemalizm'in "modern Türk kadını" tahayyülü ve kadınların kamusal görünürlüğünün yeni Cumhuriyet açısından taşıdığı anlam birçok çalışmaya konu oldu, özellikle yakın dönemdeki başörtüsü tartışmaları bağlamında oldukça siyasallaşmış bir tartışmanın da parçası haline geldi.

Sunum, 1930'larda peçe ve çarşaf yasaklarının yerelde nasıl oluşturulduğu, tartışıldığı ve uygulandığına odaklanarak, bu yasakları gerek devlet-toplum ilişkileri gerekse değişen toplumsal cinsiyet rejimi bağlamında ele alacak. Konuşmanın asıl odak noktasını, kadınların devlet politikalarının pasif nesneleri değil, onları etkileyen ve biçimlendiren aktif özneler oldukları argümanı oluşturuyor. Buradan hareketle, kadınların peçe ve çarşaf karşıtı kampanyalarda oynadıkları farklı roller, yasaklar karşısında aldıkları farklı tavırlar ve geliştirdikleri adaptasyon stratejileri tartışılacak, erken Cumhuriyet dönemi bağlamında kadınların öznelliğini yeniden nasıl ele alabiliriz sorusuna yanıt aranacak.

Tarih Vakfı Toplumsal Cinsiyet Tartışma Dizisi:

Son yıllarda kadın tarihi üzerine çalışan araştırmacılar, kadınların ekonomik hayatta, aile ilişkilerinde, hukuk sisteminde varlıklarını göz önüne serdiler, pek çok kadının hikâyesini gün ışığına çıkardılar ve özellikle II. Meşrutiyet sonrası kadın hareketi ve kadın dergiciliği üzerinden kadınların politik varlık ve eylemliliklerini görünür kıldılar. Tarih Vakfı'nda Bahar 2015 döneminden itibaren başlatılmış olan bu tartışma dizisi, mevcut çalışmaları bir başka düzleme taşımayı hedefleyerek, "toplumsal cinsiyet" kavramı "Osmanlı ve Türkiye özelinde analitik ve eleştirel bir kategori olarak nasıl ele alınabilir?", "Toplumsal cinsiyet tarihçiliği Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarih yazımına nasıl katkı yapabilir?" ve en önemlisi "Toplumsal cinsiyet tarihçiliği yapmak mümkün müdür?" gibi sorulara cevap aramayı amaçlıyor.

Tarih: 17 Aralık 2015, Perşembe

Saat: 19.00

Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

Sevgi Adak kimdir?

Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu. Sabancı Üniversitesi'nde tarih, York Üniversitesi'nde siyaset bilimi yüksek lisansı yaptı. Doktorasını Leiden Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölümü'nde tamamladı. 2009-2014 yılları arasında Amsterdam'da bulunan Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nde araştırmacı olarak bulundu. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde ders vermekte ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ocak 2016'dan itibaren Londra'da bulunan Aga Khan Üniversitesi Müslüman Toplumları Araştırma Enstitüsü'nde yardımcı doçent olarak çalışacaktır. Türkiye'de Örtünme Karşıtı Kampanyalar: Erken Cumhuriyet Döneminde Toplumsal Cinsiyet, İktidar ve Direniş başlıklı kitabı 2016'da I.B. Tauris yayınevi tarafından yayımlanacaktır.

YORUMLAR
500
CHP Heyeti, Atatürk Havalimanı'nda. CHP Heyeti, Atatürk Havalimanı'nda. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden CEO Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden CEO Sertifika Programı BBP Genel Başkanı Destici: Atatürk istismarından vazgeçsinler BBP Genel Başkanı Destici: Atatürk istismarından vazgeçsinler

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tarih Vakfı Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Dizisi - Son Dakika


Advertisement