TBMM İle AB Hoşgörü Sempozyumu Devam Ediyor - Son Dakika

TBMM İle AB Hoşgörü Sempozyumu Devam Ediyor

27.11.2012 08:15
TBMM İle AB Hoşgörü Sempozyumu Devam Ediyor, System.String[]

TBMM ile AB ülkelerinin parlamentolarındaki milletvekilleri arasındaki diyalogu geliştirmeyi amaçlayan Hoşgörü Sempozyumu, Viyana'da devam ediyor.

TBMM ile AB ülkelerinin parlamentolarındaki milletvekilleri arasındaki diyalogu geliştirmeyi amaçlayan Hoşgörü Sempozyumu, 26-27 Kasım tarihleri arasında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam ediyor.

AB Uyum Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu da Sempozyuma deyindi;TBMM ile AB'nin ortaklaşa düzenlediği "Hoşgörü Sempozyumu" projesinin öncüsü olan AB Uyum Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB yolunda bazı engellere rağmen yoluna devam ettiğini söyledi. Hemen ardından konuşan İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu konuştu.

Viyana'da başlayan Hoşgörü Sempozyumu'nun açılışında konuşan İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu; Batı'daki İslamofobi'nin, "Nefret suçuna giden bir yol olduğunu" söyledi. Batı'daki İslam karşıtlığıyla mücadele için, "Nefret suçlarının geniş bir tanımının yapılması gerektiğini" ifade eden İhsanoğlu, "Nefret suçlarıyla ilgili yasal mevzuatın da hazırlanması lazımdır" dedi.

İhsanoğlu, yeterli ve yetkin mevzuatın ortaya konması ve yasalarla uygulanması gerektiğini savundu.Batı'da İslam'a karşı önyargıların 11 Eylül sonrası daha da artığını belirten İhsanoğlu, "İslamofobi'yi İslam'a karşı korku ya da şüphe olarak tanımlayabiliriz. Ancak İslamofobi'nin yeni bir tanım olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum" diye konuştu.İslamofobi'nin, "İnsanların insanlık onuruna yapılmış bir saldırı olduğunu" belirten İhsanoğlu, Batı'da, "Müslümanlığın insan hakları ve çağdaşlıkla bağdaşmayan bir inanç olduğu ve terörizmin İslamla bağdaştırıldığını" kaydederek, "Bunun tümüyle yanlış ve haksız olduğunu" söyledi.

İhsanoğlu, Batı'daki bu önyargılarla mücadele edebilmek için Müslüman toplumların sivil toplum örgütleriyle (STK) çalışarak batı toplumlarına ulaşma programları yapmalarının çok faydalı olacağını belirtti. Aynı zamanda eğitimin de çok önemli olduğuna işaret eden İhsanoğlu, genç nesillerin de gerekli eğitim programlarını almaları gerektiğini bildirdi.Çok kültürlü toplumlarda hoşgörüsüzlüğün hep aşırı uçlarda bulunduğunu anlatan İhsanoğlu, "Her iki taraftaki kökten dincilere karşı ortak bir platformda birleşme" önerisinde bulundu.

İİT olarak, İslam ülkelerinde İslam adına şiddet eylemlerinde bulunanlara, "Kendi adınıza veya örgütünüz adına konuşabilirsiniz ama İslam adına konuşma hakkına sahip değilsiniz" uyarısında bulunduklarını belirten İhsanoğlu, son zamanlarda Hz. Muhammed ile ilgili filme karşı yapılan eylemlere değinerek, "Uluslararası medyanın Kahire'deki ABD Büyükelçiliği'nin taşlanmasına geniş yer verdiğini ancak bu şiddet eylemlerini kınayanları görmezden geldiğini" söyledi.

Uluslararası medyaya sitem eden İhsanoğlu, "Medya neden gidip radikal grupların eylemlerine odaklanıyor da barışa çağrıda bulunanları görmezden geliyor. Yani medya yangına körükle gidiyor ama yangını söndürmek istemiyor" diye konuştu. İhsanoğlu, İİT olarak dine dayalı hoşgörüsüzlükle mücadelenin çok önemli bir konu olduğunu düşündüklerini belirterek, 2005'te ortaya koydukları bir eylem planı kapsamında Batı'da giderek artan İslam düşmanlığına karşı bir gözlem merkezi kurduklarını ve burada sürekli raporlar hazırlandığını kaydetti.

İslam teşkilatı Genel Sekreteri Prof.

Dr.

Ekmelettin İhsanoğlu Hoşgörü Sempozyumunu medyaya değerlendirmelerde bulundu:

İhsanoğlu Konuşmasında;" Bu Sempozyum birçok milletvekili Avrupalı milletvekili akademisyenlerin katıldığı önemli bir platform. Burada sabahtan beri yapılan gerek açılış gerek konulu tartışmalarda toleransın başkalarını kabul etmenin, başkalarını anlamanın, başkalarını kabul etmenin önemine işaret verildiğini ve ayrıca İslama fobi olayının kökleri,

sebebiyet veren amirler faktörler

ve aynı zamanda neticeler üzerinde durdu.

Bunu nasıl beraber müşterek anlayışla ve Toleransın değişik bir yorumuyla

nasıl önünü kesebileceğimizin bu düşmanlığın

İslamiyeti kötülemenin ve kültürler arası diyaloğun

onun yerine inşa edilmesini

nasıl sağlanacağını tartıştık. Çok önemli hem Türk tarafından hem Avrupalı

dostlar meslektaşlarımız tarafından çok canlı bir şekilde ve açık bir şekilde tartışmalar oldu. Bu gerçekten seviyeli bir tartışma oldu. Bu gibi yapılan tartışmalar ilk defa yapılan tartışmalar değil. Burada yapılan Müzakereler ilk yapılan Müzakereler değil.

Burada bana göre en önemli iki husus birisi eğitim sistemine yönelik olan konu yani

milletler arası kültürler arası medeniyetler arası

hassas konuların veyahut çatışma konularının çakışma konularının tespit edilerek müşterek mensup olduğumuz

medeniyetin

insanların kümülatif olarak inşa ettiği tarih öncesinden

orta doğudan Yunandan, İslam medeniyetinden, Orta Asya'dan,Osmanlı döneminden

yapılan büyük katkılarla bugüne ulaşıldığını göstermesi bakımından

böyle bir müşterek projenin

etrafında şekillenmesidir.

bunu Unesco vasıtasıyla yapmak ki, dünyanın her tarafında değişik seviyelerde üretilecek

referans kitaplarla müşterek gelecek nesillerin

aynı insanlık ailesine mensup olduklarını, aynı kanaatlerle yetişmelerini

ötekisine başkasına düşman

gözüyle değil. Onun bir kendisinin ve karşısındaki insanın aynı aileye mensup olduklarının

altını çjzerek yetişmesidir.Bu anlayış içerisinde yetişmesidir.

İkinci husus bu medyanın tesiri medyanın daha çok yine radikal gurupların üzerinde değil kamuoyonun paylaştığı ve kamuoyunu oluşturan geniş kitleler üzerinde onların müşterek anlayışları üzerinde durulması lazım geldiğini çatlak sesleri büyütmeden onları kendi hacimlerinde sunması lazım. Yani burada medya ve eğitimin çok önemli bir rolü olduğunu uyguladık. ve bence bu varılan anlaşmaların yani bu müşterek anlayışın en önemli iki hususi bunlardır.

Tabi bu diyalog merkezi

şimdiye kadar bu konuda yapılan. Yani uzun yıllardan

beri

otuz kırk yıldır bu diyalog meselesi gündemdedir, ben seksenli yıllardan itibaren değişik seviyelerdeki değişik platformlardaki diller arası Müslümanlık, Hristiyanlık

ve Musevilik

uzakdoğu dinleri Hind dinleri vesaire ile forumlara katıldım bu konuda bazı eserler verdim.

Bunlar devam eden faaliyetlerdir. Şimdi Suudi Arabistan Kralı majesteleri Kral Abdullah'ın bu sefi teşebbüsü İslam dünyası adına

önemli bir teşebbüstür. ve burada

Viyana gibi bir Avrupa Şehrinde Katolik dünyasının önemli

tarihi merkezlerinden bir yerde bunun açılması, Tüm dünyadaki ön yargıları

bazı ülkelerde ve tabii ki bizim ülkemizde de önyargılar var .

Kilise yapmak, kavra yapmak

izin verilmiyor. Bu onların tabii hakkıdır bu hakların tanınması ve daha iyi ileri bir noktaya anlaşmak zemininde daha iyibir noktaya gelmeyi temenni ediyoruz."Dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı Sempozyumu değerlendirdi;

Avcı konuşmasında;"Viyana tabii her şeye rağmen doğu ile batı arasında önemli bir geçiş kenti . Bizimde burayla ilgili vücut hattı

bir çok hatıralarımız var. Dolayısıyla Türkiye, Avrupa birliği ilişkilerinde çok stratejik bir

kavramı olan, tolerans hoşgörü veya bugün tasfiye etmeye çalıştığımız biçimiyle müsamaha kültürü için ve (kültürü?) konuşmak için uygun bir mekan gayet güzel verimli bir toplantı

oldu. Bu toplantı vesilesiyle gerek Türk kamuoyunda gerek Avrupa kamu oyunda Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerindeki deyim yerindeyse seri rüzgarlarının

tarihi ve kültürel köklerine inme fırsatını bulduk bunun konjonktürel bir durum olmayabileceğini bunun arka planda yatan nedenleri iyi bilerek çözüm getirebileceğimizi, bunları konuşma fırsatımız oldu bence verimli oldu, bence verimli gidiyor. Valla benim kişisel olarak milli eğitim komisyonu başkanı olarak, dünkü sabahki toplantıda da dile getirdiğim özellikle akademiklerin, sanatçıların, sporcuların

serbest dolaşımına ilişkin Avrupa birliğinin getirdiği kısıtlamaların Avrupa kültürüne de, Diplomatik nezaketlere de uygun olmadığını özellikle vurguladım. İnşallah bunun içeride söz verildiği gibi ilgili hükümetler nezdinde olumlu etkileri olur ve özellikle Türk sanatçılarına, sporcularına,gençlerine,öğrencilerine, akademisyenlerine

Avrupa'nın muhtelif ülkelerine

geçiş gidişlerine kısa süreli bilimsel çalışma amaçlı sanatsal

amaçlı sportif amaçlı gidişlerinde önlerine çıkartılan bu anlamsız vize bariyerleri engelleri

bu vesile ile inşallah kaldırılır diye ümit etmek istiyorum ."Dedi.

Avusturya Halkçı Parti (ÖVP) Viyana Eyalet Başkanı ve

Milletvekili Christine Marek Sempozyumu Değerlendirdi:

Marek konuşmasında;"Böyle bir sempozyumun Avusturya'da olmasından dolayı çok mutluyum. Bu Sempozyumun insanları yakınlaştırması, Avrupa ve Türkiye için acil olduğunu ve

diyalog üzerinde tartışmamız gerektiğini .İnsanların birbirlerini iyi tanımalarını sağlayacağını düşünüyorum. Bu insanları bir araya getiren ön yargıları kaldıran bir sempozyum oldu . Bunun için çok mutluyum.Grup içinde heyecanlı çalışma, gerektiğinde

iyi bir ortam olacaktır. Ama sonra en önemlisi, ortak çözümler bulmaktır.Ben Politikacıların, Ekonomik temsilcilerin

birlikte tartışmalarının önemli olduğunu düşünüyorum.Ve dini temsilcimiz Dr.Fuat Sanac da temsil ediyor. Birlikte sırt sırta verip olanakları tartışmalıyız. Avusturya'nın ve Türkiye'nin bir çok paylaşımı var. Avusturya'da üçüncü büyük gruptur Türk göçmenler. Uzun yıllardan beri Türkiye'nin, Avusturya'nın

en büyük ekonomik

yatırımcıları olmuşlardır. Hem de

Ekonomik boyutlu işbirliği yapmak için

biz bir araya gelip

bir şeyler yapmalıyız."Dedi.

Avusturya Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) Aşırı Sağcı parti Milletvekili Susanne Winter:

Avusturya Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) Aşırı Sağcı parti Milletvekili Susanne Winter 2008 Yılın'da Hazreti Muhammed aliyhisselama sözlü hakarette bulunmaktan Graz Eyalet Ceza Mahkemesince, 3 ay tecilli hapis ve 24 bin Euro para cezasına çarptırılmış kişi olarak tanınıyor.Viyana'da düzenlenen Hoşgörü sempozyumuna

katıldı.

Susanne Winter

Yaptığı açıklamada;"Evet onlar soruyu sordular, ben beş yıl önce yargılanmıştım ve ben bilgilendirilmiştim, bunu

yine söylemek zorundayım. Biz herhangi bir dine hakaret etmek istemiyoruz. Biz herhangi bir Peygamberlere

hakaret etmek istemiyoruz.Ve ben bu yüzden olduğunu düşünüyorum benim gerekçelerim vardı. Bugün burada olduğumdan dolayı

içten teşekkürlerimi sunarım. Ben zaten teşekkür etmiştim.Çünkü

ben bugün burada, büyük

hoşgörü olduğuna inanıyorum.Beni buraya bu sempozyuma davet ettiniz. Ben bir çoğunuzun benim için ne düşündüklerini biliyorum.Yani bu hoşgörüden dolayı

ben minnettarım ve çünkü bu hoşgörü takdir edilmelidir.İnanıyorum ki bu sempozyumla

karşılıklı birbirimizi tanıyarak

büyük hedeflere yol

alacağımıza. Sizin Ülkeniz ve benim Ülkem için de son derece önemlidir.

Ülkelerin özgürlüğü ve bağımsızlığının korunması gereklidir.Ve aşırı önemli

hukukun üstünlüğü, ancak eğer biz esas hukukun üstünlüğünü getirirsek, ben inanıyorum ki

kararlı ve iyi bir işbirliği içersinde

olursak

önümüze hiç bir engel geçemez diyorum, Sempozyuma davet edildiğim için ilgililere çok teşekkür ediyorum.'dedi.

Avusturya Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Alev Korun

Basına yaptığı açıklamada;

Korun;" Sempozyumun ilk iki konuşması şimdiye kadar yapıldı konusu tolerans ben bu tolerans sözünü açıkçası pek sevmiyorum. Çünkü tolerans katlanmaktan gelen bir şey tolere etmek yani sizden farklı olan bir şeyi

ama işte sevmiyoruz ama ne yapalım bi gözümüzü kapatalım

gibisinden

bir tat bırakıyor

o nedenle ben Toleranstan çok

saygı eşit haklar ve bir biriyle dostça buluşma

sözcüklerini kullanmak istiyorum. Bu anlamda sempozyumun yararlı olacağını umuyorum

bence en büyük etkilerinden biri

milletvekillerinin bire bir görüşme imkanının olmasıdır.

Şimdiye kadar ki konuşmalarda, benim düşünceme göre biraz çok fazla hep aynı

şeyler söylendi. Ben kendi yapacağım konuşmayla da

buna biraz daha belki karşı çıkmak olarak değil ama

olan sorunlarında altını çizmek amacındayım. Bunu yapmak istiyorum,

çünkü

diyalog eğer

diyorsak,

saygı diyorsak o zaman farklı fikirlerimiz olduğu noktaları da gerçekten dile getirmemiz lazım.

Sadece biz hepimizi çok seviyoruz işte herkesin bir birine toleransı var demekle sorunlar dünyada çözülmüyor. Siyasetçi olarak benim gördüğüm şey bu. Şimdi eğer çeşitlilik diyorsak diyalog diyorsak bu tabi hem Avrupa'da böyle, hem de Türkiye'de böyle. Sabahki konuşmalarda Avrupa ile ilgili birçok eleştiri noktası geldi. Bunların bazılarına katılıyorum, bazılarını biraz daha farklı görüyorum. Ama burada Türk parlamenterlerle TBMM den gelen Parlamenterlerle bir diyalog imkanımız varsa eğer ki olduğunu düşünüyorum.

O zaman Türkiye'deki çeşitlilik konusunda neler oluyor. Azınlık hakları, kadın hakları konusunda neler oluyor, nasıl gelişmeler var. Bunları da beraber dostça ama açık açık sorunları da dile getirerek konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Önümüzde daha bir buçuk gün var çok değişik ve önemli konuşmalar olacağını umuyorum gelecek soruları da sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Viyana Marriott Hotel'de gerçekleşen Hoşgörü Sempozyumu'nun salı günü akşam bitmesi öngörülüyor. - VİYANA

TBMM İle AB Hoşgörü Sempozyumu Devam Ediyor

- Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya TBMM İle AB Hoşgörü Sempozyumu Devam Ediyor - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor Meteoroloji'den 13 il için için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü Azerbaycan'dan darbe yiyen Paşinyan, halkını tehdit etti: Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı getirdi Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü