Son Dakika Haberleri: Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararına ilişkin açıklama

Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararına ilişkin açıklama

27 gün önce

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Rekabet Kurumunca "Birlik tarafından eczanelerin ilaç alım koşullarının piyasa dışında belirlendiği" gerekçesiyle alınan soruşturma kararına ilişkin, "Bu soruşturmadan ceza beklemiyoruz. Rekabet Kurumunun yaptığı aslında bir ön soruşturma" dedi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı (TEB) Erdoğan Çolak Rekabet Kurumunun internet sitesinde dün TEB ile ilgili yayımlanan duyuru doğrultusunda basında yer alan haberlerle ilişkin basın toplantısı yaptı.

Dün sitede "Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin ilaç alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlanmıştır." şeklinde açıklamanın yer aldığını belirten Çolak, şu ifadeleri kullandı:

"Oysa ki eczanelerin alım koşullarını sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı belirler. Sağlık alanı doğası gereği rekabete sonuna kadar açık bir alan değildir. Sağlık alanını rekabete tabi tutmak insan sağlığıyla açıkça oynamak demektir. Kamu sağlığını her şeyin üstünde tutan, üstelik kamu yararına kurulmuş akademik bir meslek örgütü olarak Türk Eczacıları Birliği buna müsaade edemez. Bu noktada Sağlık Bakanlığını, toplum sağlığını hiçe sayan uygulamalar karşısında bizimle birlikte yol yürümeye, dayanışmada bulunmaya davet ediyoruz. Çünkü halk sağlığını öncelemek bunu gerektirir."

"YERLİ İLAÇ ÜRETİMİNE DESTEK OLMAK İÇİN ÜRETTİK"

Çolak, TEB'in Türkiye için yerli ilaç ve sağlık ürünü üretimi konusunda üzerine düşeni yaptığını dile getirerek, "Türk Eczacıları Birliği Vakfının bir kuruluşu olan TEBEM firmamız TEBEMTOL isimli bir krem üretti. Peki neden? Kar hırsıyla toplum sağlığını hiçe sayanlara söyleyecek sözümüz olduğu için. Kanunumuzda yazdığı üzere yerli ilaç üretimine destek olmak için ürettik, üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

TEB hakkında bu ürünün üretimine ve arzına ilişkin Rekabet Kurumuna şikayette bulunulduğunu anlatan Çolak, "Dün sağlık ürünlerini eczane dışına çıkararak yahut internetten satış yaparak halk sağlığıyla oynayanlar, bugün bizi Rekabet Kurumuna şikayet etti. Ne tuhaftır ki Rekabet Kurumu da bizi bir teşebbüs birliği olarak görüp hakkımızda soruşturma açmaya karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

"MESLEK BİRLİĞİNİN İMAJINI ZEDELEYECEK YAKLAŞIMLARIN KARŞISINDAYIZ"

"Biz Rekabet Kurumunun iddia ettiği gibi teşebbüs ya da teşebbüs birliği değiliz. Biz kar hırsı uğruna halkın sağlığını hiçe sayanların, sağlığı sadece kara tahvil eden çok uluslu şirketlerin oyuncağı değiliz." ifadesini kullanan Çolak, toplum sağlığını korumak ve ileriye taşımak için adımlar attıklarına değindi.

Çolak, Rekabet Kurumunca daha önce de haklarında farklı konularda 4 kez soruşturma başlatıldığını ancak kararın TEB lehine çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bizim 5'inci davamız. Basına yansıyan haberler sanki bir ceza verilmiş gibi. Rekabet Kurumunun yaptığı aslında bir ön soruşturma. Bu soruşturmadan ceza beklemiyoruz. Biz, internetten ilaç satılması ve alınması konusunda net tavır koyan bir meslek örgütüyüz. Bir taraftan sağlık okuryazarlığının düşük olduğu bir yerde vatandaşın sağlığını korumaya çalışıyoruz bir taraftan da Rekabet Kurumunun 'rekabeti korumak' adı altında bizimle uğraşmasına tanıklık ediyoruz. Dünkü haber aslında Türk Eczacıları Birliğinin toplum sağlığı nezdinde varolan imajını biraz zedelemeye yönelik bir tavırdır. Meslek birliğinin imajını zedeleyecek bu tür yaklaşımların karşısında olduğumuzu ve bunların hesap vereceğini de söylemek istiyorum."

NE OLMUŞTU?

Eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği iddia edilmişti. Söz konusu iddia üzerine Rekabet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ BULUNDU

"Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24.07.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına, 19-26/390-M sayı ile karar verdi."

4054 SAYILI KANUN'UN 4. MADDESİ NEDİR?

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:

a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi,

b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,

d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararına ilişkin açıklama
Türk Eczacılar Birliği hakkında soruşturma açıldı

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:54 Netanyahu'nun oğlu, İstanbul paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu
Avukatının bürosundaki görüntü, talihsiz genci ceza almaktan kurtardı Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi