Son Dakika Haberleri: Türkiye'de yabancılara çalışma izni alma şartları değişti

Türkiye'de yabancılara çalışma izni alma şartları değişti

10 ay önce İlandır

Artan yabancı nüfusun Türk personel istihdamına zarar vermemesi adına yabancılar için çalışma izni şartları ve yabancı çalışma izni başvuru sistemi değiştirildi.

Türkiye'de yabancılara çalışma izni alma şartları değişti, System.String[]

Artan yabancı nüfusun Türk personel istihdamına zarar vermemesi adına yabancılar için çalışma izni şartları ve yabancı çalışma izni başvuru sistemi değiştirildi. E devlet üzerinden yapılan çalışma izni başvurularında KEP adresi ve Elektronik imza zorunluğu getirildi, ayrıca Türkiye'de eğitim görmüş ve eğitim süreci içinde devlet bursu almış yabancılara çalışma izni verilmemekte. Oturma izni veya geçici koruma kartı bulunmayan Suriyelilere de şirket ortağı olarak çalışma izni almak istenmesi halinde 300 bin tl ödenmiş sermaye şartı getirildi, eskiden bu şart 100 bin Tl idi.

Türkiye'de çalışma izinleri ve çeşitleri

Türkiye'de yabancılara verilen 4 çeşit yabancı çalışma izni vardır. Bunlar;

1- Süreli çalışma izni: 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre; çalışma izni başvurusundan olumlu cevap alan yabancılara, işverenle yaptıkları sözleşmenin süresini geçmemek şartıyla, ilk başvuru da en fazla 1 yıl çalışma izni verilir. Bu sürenin bitiminde, aynı işyerinde olmak kaydıyla çalışma iznini uzatmak isteyen yabancılara, en fazla 2 yıl daha izin verilir. Üç ve üçten fazla yapılan başvurularda, en fazla 3 yıla kadar çalışma izni verilir.

2- Süresiz çalışma izni: Türkiye'de uzun bir süre oturma izni alan yabancılarla, en az 8 yıl süreyle süreli çalışma izni almış yabancılar, süresiz çalışma izni başvurusu yapmaya hak kazanmış olurlar. Süresiz çalışma izni almış yabancılar, kanunlarda yapılan bazı özel düzenlemeler hariç olmak kaydıyla, Türk vatandaşlarına sağlanan haklardan faydalanabilirler. Ancak askerlik, kamu kurumlarında çalışma, seçme ve seçilme gibi haklardan yararlanamazlar.

3- Bağımsız çalışma izni: Süreli olarak düzenlenen bağımsız çalışma izninden her yabancı faydalanamaz. Bu izin aşağıdaki şartlara göre verilir. Bu izin genellikle yabancı şirket ortaklarına verilen izindir.

Eğitim seviyesi

Mesleki tecrübesi

Bilim ve teknolojiye yapacağı katkı

Türkiye'de yaptığı yatırımın ülke ekonomisine katkısı

Yabancı bir şirketin ortağı ise, ülkemize koyacağı sermaye

4- Turkuaz kart: Türkiye'ye ekonomi, bilim, teknoloji, sanayi alanında katkı sağlayan, yatırım yapıp istihdam sağlayan ya da sağlayacağı değerlendirilen yabancılara verilen bir karttır. Bu karta sahip olanlar, süresiz çalışma izni alan yabancılara sağlanan tüm haklardan faydalanırlar. Bu karta sahip olanların eş ve çocuklarına da süresiz oturma izni yerine geçen bir belge verilir.

Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların, çalışma izni kapsamında bazı belgeleri ibraz etmesi ve bazı aşamalardan geçmesi gerekir. Bunlar;

Yabancılar çalışma izni başvurusu, yabancıların oturma izni aldığı ya da uyruğunda bulunduğu Türk Konsolosluklarına müracaatı ile yapılır. Başvuru aşamasında;

İşveren Elektronik imza ve KEP adresi

Yabancı çalışan KEP adresi (Kayıtlı elektronik posta adresi)

İş sözleşmesi

Davet mektubu

Çalışma izni için başvuru dilekçesi

Yabancı personel başvuru formu

Pasaport sureti

Yeminli mütercim tercüman ya da resmî kurumlarca Türkçe 'ye çevrilmiş diploma ya da geçici mezuniyet belgesi sureti (Ev hizmetleri için yapılan başvurularda, son bitirilen okul diploması)

Yabancı personeli istihdam edecek olan kurum ya da kuruluşun, en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

Son yıla ait, vergi dairesi ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış bilanço ve kar/zarar tablosu

İbraz edilmesi zorunludur.

Aynı zamanda Türkiye'den yabancı personeli istihdam edecek olan kurum ya da kuruluş, elektronik başvuru esnasında gerekli belgeleri taratarak, kendisine tanınan süre içerisinde, internet ortamında göndermesi gerekir. Başvurunun tamamlanmasının ardından istenilen belgeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına online olarak gönderilir ve herhangi bir kâğıt belge bakanlığa gönderilmez.

Ülkemizde yaşayan yabancıların çalışma izni başvurusu yapabilmesi için, en az 6 ay süreli oturma izni bulunması gerekmektedir. Bu durumda olan yabancıların başvurularını, internet üzerinden online olarak yapmaları gerekir. Başvuruyu takip eden 6 iş günü içerisinde, başvuru formu ve başvuru dilekçesinin Çalışma ve Güvenlik Bakanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Yabancı çalıştırmak için işverenlerin yerine getirmesi gereken şartlar

Yukarıda sayılan maddeler yerine getirilse de yapılan başvuruların olumlu değerlendirilebilmesi için hem işverenin hem de yabancı personelin karşılaması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar;

İşverenin, işyerinde en az 5 Türk vatandaşı çalıştırıyor olması gerekir. Eğer birden fazla yabancı personel işe alınacaksa, her yabancı personel için 5 Türk personel çalıştırılıyor olması gerekir.

Yabancı personel çalıştıracak işyerinin, en az 100 bin TL sermayesinin bulunması gerekir. Eğer bu gereksinim sağlanmıyorsa, işyerinin brüt satışlarına bakılır. Bu satışların 800 bin TL olması ya da yurt dışına yaptığı satış tutarının minimum 250 bin $ olması gerekir.

Eğer çalışma izni isteyen bir şirket ortağıysa, en az 40 bin TL sermayesi olması gerekir.

Yabancıya verilen ücretin, mesleki yeterliliğine uygun olması gerekir. Buna göre;

Üst düzey yöneticiler için asgari ücretin 6,5 katı,

Birim veya şube müdürleri ile, mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecekler, öğretmenler, psikologlar, fizyoterapistler, müzisyenler ve sahne sanatçıları için asgari ücretin 3 katı,

Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde (Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

Turizm-Animasyon ve organizasyon firmalarında, akrobat ve benzeri görevlerde çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.

Şartsız Olarak Çalışma İzni Alabilecek Yabancılar

Aşağıdaki şartları taşıyan yabancılar, bu şartları taşıdıklarına dair Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi makamlarından aldıkları belgeleri ibraz ettikleri takdirde, kendilerine koşulsuz olarak çalışma izni verilir.

Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,

En az üç yıl süreyle, bir Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde, oturma izni verilmiş olan yabancılar,

İnsani mülahazalar çerçevesinde, oturma izni verilmiş olan yabancılar,

İnsan kaçakçılığından mağdur duruma düştüğü için, oturma izni verilmiş olan yabancılar,

Vatansız (haymatlos) statüsünde, oturma izni verilmiş olan yabancılar.

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün görevi Nedir?

28/7/2016 tarihinde kabul edilen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'nun, 13/8/2016 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuş olan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyete başlamıştır. Yabancılara verilen çalışma izinlerini belirlemek, denetlemek ve onay vermek üzere kurulmuştur.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Kabul Edilmeyen Yabancılar Nereye İtiraz Edebilir?

Çalışma izni başvurusu ya da çalışma iznini uzatmak için yaptıkları başvuru reddedilen yabancılar, reddedilme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, internet üzerinden online olarak itiraz edebilirler. Yapılan bu itirazda, itirazın kabul edilmesi ile ilgili olarak detaylı açıklamaların yapıldığı dilekçe ve gerekli diğer belgelerin taratılarak sisteme yüklenmesi gerekir. İtirazın tekrar reddedilmesi durumunda, mahkeme yoluna başvurulabilir.

Kaçak yabancı çalıştırmanın cezaları nelerdir?

Çalışma izni bulunmayan yabancıları çalıştırdığı tespit edilen işverenler ve çalıştırdığı yabancılara idari para cezası uygulanır.

Ayrıca işveren; çalıştırdığı yabancının, evli ise eşinin, varsa çocuklarının ülkemizden çıkana kadar konaklama ve sağlık masraflarını, bu yabancının ve ailesinin, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları karşılamak zorundadır.

Yabancı çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar, sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına teslim edilir. Oradan da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne teslim edilir ve gerekli işlemler yapılır.

Yabancılara yasak meslekler nelerdir?

Türkiye'de çalışma izni alan yabancıların çalışamayacağı bazı meslekler vardır. Bunlar;

Avukatlık

Noterlik

Dişçilik

Hasta Bakıcılık

Veterinerlik

Gümrük Müşavirliği

Turist Rehberliği

Eczacılık

Özel Sağlık Kuruluşlarında Müdürlük

Güvenlik Görevlisi

Kara sularımızda balıkçılık, kaptanlık, tayfalık vb.

Meslekleri yapamazlar.

Türkiye'ye Turist Olarak Gelen Yabancılar Çalışma İzni Başvurusu Yapabilir mi?

Turistik vize alarak ülkemize gelen yabancılar, çalışma izni için ülkemizden başvuru yapamazlar. Bu durumda olan yabancılar, kendi ülkelerinden Türk Konsolosluklarına, gerekli evraklar ile başvuru yapabilirler.

Suriyeli Çalıştırmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda Suriye'de başlayan iç karışıklıktan dolayı Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli gelmişti. Ülkemize gelen Suriyelilerden istihdam etmek isteyen işverenler, Çalışma ve Güvenlik Bakanlığına başvuru yapabilirler. Bunun için istihdam edilmek istenen Suriyeli vatandaşın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden aldığı, en az 6 aylık olan oturma izninin henüz bitmemesi gerekmektedir.

Kaynak: ATA Kurumsal Danışmanlık A.Ş.
Fiyatı 5 Kat Arttı! Akkuş'ta Coğrafi İşaretle Tescillenen Fasulye, Yok Satıyor Traklar'a Ait 4 Bin Yıllık Kaya Anıtları Bulundu Sinan Akçıl'ın Eşi Burcu Kıratlı'dan Tesettürlü Fotoğraf!