Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı - Son Dakika

Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı

2 yıl önce

"Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı" Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, "İmam Maturidi ve savunduğu düşüncelerin günümüzde doğru anlaşılması, doğru yorumlanması, geniş kitlelere etkin bir şekilde sunulmasının, içinde yaşadığımız çağın sorunlarının üstesinden gelebilme ve İslam...

Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı, System.String[]

"Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı" Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, "İmam Maturidi ve savunduğu düşüncelerin günümüzde doğru anlaşılması, doğru yorumlanması, geniş kitlelere etkin bir şekilde sunulmasının, içinde yaşadığımız çağın sorunlarının üstesinden gelebilme ve İslam dünyasının birlikteliğine zarar veren algı ve yorumlara karşı durabilme noktasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.


Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca bir otelde, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen "Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı", İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


Çalıştayın Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, açılışta yaptığı konuşmada, İmam Maturidi'nin 21'inci yüzyılın insanına verecek çok mesajı olduğunu belirtti.


Çalışkan, "İmam Maturidi ve savunduğu düşüncelerin günümüzde doğru anlaşılması, doğru yorumlanması, geniş kitlelere etkin bir şekilde sunulmasının, içinde yaşadığımız çağın sorunlarının üstesinden gelebilme ve İslam dünyasının birlikteliğine zarar veren algı ve yorumlara karşı durabilme noktasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


Çalışkan, çalıştayın amacının İmam Maturidi'nin düşünce dünyasını anlamak, akıl, hikmet, adalet, özgürlük ve ahlak gibi temel kavramlar üzerinden bu düşünce dünyasının günümüz İslam dünyasında yaşanan sorunlara ışık tutmasını sağlamak olduğunu söyledi.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Kültür ve Turizm Bakanlığının milli kültüre ait, muhtevasında toplumun aydınlanması olan her türlü neşriyat ve çalışmalara destek vereceğini bildirerek, Maturidi'nin "Düşünce Dünyası" adlı eserini ve 2019 yılında Maturidi düşüncesinin temel kaynakları olan üç yazma eseri yayımlayacaklarını söyledi.


Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İdris Güllüce de çalıştaya katkı sağlayanlara teşekkür ederek, " Asya'daki soydaşlarımızla bağlarımızı daha da kuvvetlendirmemiz, o bölgelere ulaşımı çok daha kolaylaştıracak çareleri bulmamız lazım. Asırlardır bu bölgelerde hem dini hem de kültürel anlamda büyük kayıplar vermişiz." şeklinde konuştu.


Çalıştaya, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski bakanlar Beşir Atalay, Nihat Ergün, İdris Güllüce ve Mustafa Sait Yazıcıoğlu, eski Diyanet İşleri başkanları Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Şükrü Karatepe, çok sayıda milletvekili ve akademisyen de katıldı.


Çalıştay üç gün sürecek


I·mam Maturidi'nin du¨s¸u¨nce du¨nyasını anlamak, akıl, hikmet, adalet, o¨zgu¨rlu¨k ve ahlak gibi temel kavramlar u¨zerinden bu du¨s¸u¨nce du¨nyasının gu¨nu¨mu¨z I·slam du¨nyasında yas¸anan sorunlara ıs¸ık tutmasını sagˆlamak amacıyla düzenlenen çalıştay, 3 gün sürecek.


Oturumlarda, I·mam Maturidi'nin du¨s¸u¨nceleri "akıl, adalet, hikmet ve özgür irade" olmak üzere dört ana tema u¨zerinde mu¨zakere edilecek.


Çalıştayın son gu¨n yapılacak basın toplantısı ile Tu¨rkc¸e, I·ngilizce, Rusc¸a, Arapc¸a, Fransızca ve Farsc¸a dillerinde hazırlanmıs¸ sonuc¸ bildirgesi ulusal ve uluslararası basınla paylas¸ılacak. Sunulan tebligˆler, Türkçe ve beş yabancı dilde kitap haline getirilerek yayımlanacak.

Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2018 10:29 Kaynak: AASon Dakika

Çin Büyükelçisi, koronavirüs aşısının bulunduğunu ve Mart sonuna kadar hayatın normale döneceğini duyurdu
Mardin'de koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan Türk şoförün test sonuçları bekleniyor Son dakika: Esenboğa'da koronavirüs paniği! Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı