Son Dakika Haberleri: Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair...

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair...

2 yıl önce

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına dair kanun tasarısı Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair..., System.String[]
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına dair kanun tasarısı Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarı şöyle:

"Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilançoya göre borca batık olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir. İflas dairesi müflisin mağazalarını, eşya depolarını, imalathanelerini, perakende satış dükkanlarını ve buna mümasil yerlerini, masa hakkında faydalı olacağı anlaşılırsa ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü altında idare eder; aksi takdirde bu yerleri kapatıp mühürler. Alacaklılar toplanması, bilhassa müflisin sanat veya ticaretinin devamı, imalathaneleriyle mağazalarının, perakende satış yerlerinin faaliyetlerine devam edip etmemesi, muallak davalar ve pazarlıkla satışlar hakkında müstacel kararlar verebilir. Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflas idaresinin seçilmesinden itibaren en geç iki ay içinde iflas idaresi tarafından yazılı hükümlere göre alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır ve iflas dairesine bırakılır. Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan herhangi bir borçlu, borçlarının ödenmesinde kendisine vade verilmesi veya tenzilat yapılması için konkordato talep edebilir. Konkordato, borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır." - ANKARA23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti Bingöl'de Paletli Araç, Buzun Kırılmasıyla Suya Gömüldü

Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı