Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak? - Son Dakika

Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?

06.04.2020 13:39
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?

Yurt genelinde nafaka alacakları hariç tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasının ardından nafaka ile ilgili maaş kesintilerinin ne olacağı merak konusu olmuştu. Avukat Bedia Teymur, konu hakkındaki tüm detayları en ince ayrıntısına kadar anlattı.

İcra ve İflas Kanunu'nun 330. maddesi hükmüne dayanılarak 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına karar verilmişti. Kararın ardından akıllara "Nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?" sorusu geldi.

Konu hakkında tüm merak edilenleri detaylı bir şekilde anlatan Av. Bedia Teymur, Cumhurbaşkanı Kararının uygulanması sırasında oluşabilecek tereddütleri gidermek ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı İcra İşleri Başkanlığı'nca "2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" konulu görüş yazısı yayımlandığını belirtti.

Yazıda, nafakalar ile ilgili ikinci maddesinde; nafaka alacaklarına ilişkin takipler istisna tutulduğundan, açılmış olan takiplerin devam edeceği, reddiyat ve tahsilat işlemlerinin yapılması gerektiği, durma süresi içerisinde yeni nafaka takiplerinin de açılabileceğinin belirtildiğine dikkat çeken Teymur, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Başkanlığı'nın ilgili yazısından şu noktalara dikkat çekti:

İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Av. Bedia Teymur

GÖRÜŞ YAZISI TÜM İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE DUYURULDU

Adalet Bakanlığının konuyla ilgili görüş metninde şu ifadelere yer verildi: "Tüm bu düzenlemeler dikkate alındığında; Nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin ve dolayısıyla maaş hacizlerinin devam edeceği açık olup, başka sebebe dayanan diğer maaş hacizlerinin devam etmesinin ve maaş kesintilerinin yapılmasının İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Dair 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ve yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemelere aykırılık oluşturmayacağı, zira icra takiplerinin durdurulduğu tarih aralığında icra daireleri tarafından yeni haciz kararları alınamayacağından maaş haczi ve kesintileri için ilgili kurum ve kişilere yazılan müzekkerelerin postada gecikmiş olması ve takibin dayanağının nafaka borcuna ilişkin olup olmadığının veya diğer taraf lehine talep edilen bir işlem kapsamında bulunup bulunmadığının kesinti yapacak kurum ya da kişi tarafından bilinemeyecek olması gibi hususlar dikkate alındığında haciz müzekkerelerinin gereği yerine getirilerek maaş kesintilerinin ilgili icra dairesi hesabına gönderilmesinin uygun olacağı, maaş kesintilerinden icra dosyasına gelen ödemelerle ilgili ihtilaf bulunup bulunmadığının, alacaklısına ödenip ödenmeyeceğinin icra müdürlüğünce takdir edileceği, yapılacak işlemin hukuka aykırı veya hadiseye uygun bulunmadığının düşünülmesi halinde ancak borçlu tarafından İcra ve İflas Kanunun 16'ncı maddesi kapsamında şikayet yoluyla icra mahkemesine taşınabileceği, bu durumda mahkemelerce verilecek karar gereğince icra müdürlüklerince işlem tesis edilmesi gerektiği..." şeklinde görüş bildirildi.

GÖRÜŞ YAZISI NE ANLAMA GELİYOR?

7226 Sayılı Kanun ve Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan görüş yazısından çıkardığımız sonuçlardan bazıları:

- Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durduruldu.

- Nafaka alacaklarına ilişkin takipler ve buna bağlı maaş hacizleri devam edecek. Başka sebebe dayanan diğer maaş hacizleri ve maaş kesintileri de yapılacak.

- Birden fazla icra dosyasının bulunması ve bir dosyadan yapılan kesintinin bitmesi halinde sırası gelen icra dosyaları için de maaş haczi kesintisi yapılacak.

- Maaş kesintilerinden icra dosyasına gelen ödemelerle ilgili ihtilaf bulunup bulunmadığı, alacaklısına ödenip ödenmeyeceğine icra müdürlüğü takdir edilecek.

- Maaş kesintilerinden icra dosyasına gelen ödemelerle ilgili ihtilaflara yönelik itirazlar Borçlu tarafından İcra ve İflas Kanunun 16'ncı maddesi kapsamında şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurabilecek.

- İcra dairelerine yapılan ödemeler kabul edilecek, dosya kapsamına göre sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen ve borçlu ya da üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda paralar alacaklılarına ödenecek.

- Dosya borcunun ödenmesi halinde veya alacaklı vekili talebi ile haciz ve yakalama şerhleri kaldırılabilecek. Alacaklı vekilinin talebi ile diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecek.

- Dosya kapama işlemleri öncelikle yapılabilecek.

- Durdurulan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

- Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacak.

- Durdurma kararı öncesinde ihalesi yapılıp kesinleşen ihalelerin tescil işlemleri yapılabilecektir. Ancak teslim işlemlerinin yapılması ise alınan tedbirler ve durdurma kararının amacına aykırılık oluşturmayacak şekilde İcra Müdürlüklerince takdir edilecektir.

Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?

YALNIZ İCRA DEĞİL İNFAZ DA DURDURULDU

- Durdurma kararı öncesinde ya da durdurma kararı süresince verilen ihtiyati haciz kararlarının icrası durdurulduğu gibi infazı da durdurulmuş, İcra Müdürlüklerince infaz edilemeyecektir.

- Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecek.

- Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir.

YANLIŞ UYGULAMALAR NE ŞEKİLDE ÇÖZÜLECEK?

Konuyla ilgili ihtilaf durumunda İcra ve İflas Kanunun 16. maddesi kapsamında şikayet yolu ile İcra Müdürlükleri devreye girecektir. Konuyla ilgili mağduriyetler İflas Kanunun 16. Maddesi gereğince müdürlüklere yapılacak şikayet dilekçeleri ile başvuru yapılabilinir.

Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili yazısı bu konuyu da açıklığa kavuşturmuş: "Maaş kesintilerinden icra dosyasına gelen ödemelerle ilgili ihtilaf bulunup bulunmadığının, alacaklısına ödenip ödenmeyeceğinin icra müdürlüğünce takdir edileceği, yapılacak işlemin hukuka aykırı veya hadiseye uygun bulunmadığının düşünülmesi halinde ancak borçlu tarafından İcra ve İflas Kanunun 16'ncı maddesi kapsamında şikayet yoluyla icra mahkemesine taşınabileceği, bu durumda mahkemelerce verilecek karar gereğince icra müdürlüklerince işlem tesis edilmesi gerektiği…."

Av. Bedia Teymur

www.teymurhukuk.com

İnstagram: av.bediateymur

İnstagram : teymurhukuk

YORUMLAR
500
CHP'li Tutdere: 'Kolluk da Dahil Herkesin Hukuka, Kanunlara ve Nizamlara Uygun Davranmasını Talep Ediyoruz' CHP'li Tutdere: 'Kolluk da Dahil Herkesin Hukuka, Kanunlara ve Nizamlara Uygun Davranmasını Talep Ediyoruz' Anne Oskay: 'Kızımın kanı yerde kalmadı' Anne Oskay: 'Kızımın kanı yerde kalmadı' Bakan Bozdağ, Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında inceleme izni verdi Bakan Bozdağ, Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında inceleme izni verdi

Son Dakika Ekonomi Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak? - Son Dakika


Advertisement