E-tebligat Başvuruları 1 Nisan'da Sona Eriyor - Son Dakika
Yerel

E-tebligat Başvuruları 1 Nisan'da Sona Eriyor

E-tebligat Başvuruları 1 Nisan\'da Sona Eriyor

Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı İsmail Turan, e-tebligat sistemine başvuru süresinin 1 Nisan 2016 tarihinde sona ereceğini belirterek, mükellefleri uyardı.

25.03.2016 11:32

Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı İsmail Turan, e-tebligat sistemine başvuru süresinin 1 Nisan 2016 tarihinde sona ereceğini belirterek, mükellefleri uyardı.

Gelişen teknoloji ile birlikte yıllardır kağıt ortamında ve el ile yapılan işlemler artık elektronik olarak yapılacağını belirten Başkan İsmail Turan, elektronik tebligatın, Maliye Bakanlığı tarafından Resmi gazete de yayınlanan 456 Sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girdiğini söyledi. Turan, "Kanunda belirtilen hükümlere göre, tebliği gereken elektronik imzalı evrak, e-tebligat sistemi kullanılmak suretiyle mükellefin elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecek. Buna göre, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecekler, kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç), isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler olarak belirlendi. Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak. Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabilecek" dedi.

SON TARİH 1 NİSAN 2016

E-tebligat sistemine başvuruların 1 Nisan 2016 tarihinde sona ereceğini açıklayan Başkan İsmail Turan, "Gelir İdaresi Başkanlığı e­beyanname, e­yoklama uygulamasından sonra Vergi Mükelleflerine yapacağı tebligatları 01.01.2016 tarihinden itibaren 'Elektronik' olarak yapacağını 27.08.2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı VUK Genel Tebliği açıklamıştır. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı 29.12.2015 gün ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 467 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile uygulama için müracaat tarihini 01 Nisan 2016 olarak yeniden belirlemiştir. Bu sebeple mükelleflerin ileride cezalı duruma düşmemesi için bağlı oldukları vergi dairelerine müracaatlarını yaparak gerekli işlemleri bir an önce yaptırmalarını gerekmektedir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel E-tebligat Başvuruları 1 Nisan'da Sona Eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement