SON DAKİKA YILDIRAY ARIKAN HABERLERİ

Son Dakika Yıldıray Arıkan Haberleri

 • 13 Aralık 2016 14:28 Çırak: Çırak: "Camiye Kimin Karşı Olduğunu Halk Çok İyi Biliyor" Nitekim önceki belediye başkanı Yıldıray Arıkan döneminde ilçemiz 100
 • 15 Mayıs 2016 13:21 Çetin: Çetin: "Gezi Adını Hazmedemeyenler Bize İftira Atma Peşinde" Bu bölgede yapılan çalışmalar, geçmiş dönemde Sayın Yıldıray Arıkan tarafından başlatılmış, mahallelinin isteği üzerine yapılan doğru bir iştir
 • 27 Ocak 2016 15:11 Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Kuruldu Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Kuruldu 27 Mayıs 2015'te Vedat Kolcuoğlu Başkanlığındaki ABİSAD'ın kurucu üyeleri arasında ise Tarkan Kulak, Vedat Gizer, Yıldıray Arıkan, Saadettin Gen, Tuncay Gerdan, Vedat Sabancı, Cüneyt Gizer, Murat Şan, Berdan Yerlikaya, H
 • 22 Mart 2015 15:30 CHP'nin Adana'daki Ön Seçimi Tamamlandı CHP Adana İl Başkanlığı'nın ön seçiminde aday adaylarının aldığı oylar şöyle: "Elif Doğan Türkmen 9 bin 168, İbrahim Özdiş 9 bin 14, Aydın Uslupehlivan 7 bin 999, Müzeyyen Şevkin 7 bin 467, Rıza Mete 7 bin 438, Ahmet Adıgüzel 6 bin 587, Sedat Doğan 5 bin 750, Rukiye Çinkılıç 5 bin 390, Akif Kemal Akay 5 bin 239, Mustafa Bilgilioğlu 5 bin 194, Yüksel Karaaslan 5 bin 5, Orhan Sümer 4 bin 941, Kemal Derin 4 bin 847, Mehmet Salıcı 4 bin 408, Mehmet Şuyun 4 bin 190, Yunus Güzel 4 bin 13, Tacidar Seyhan 3 bin 787, Orhan Toklu 3 bin 778, Güler Türksev 3 bin 734, Orhan Ekici 3 bin 334, Hasan Aslan 3 bin 138, Murat Öztanrıöver 2 bin 945, Eren Eylem Dönmezer 2 bin 850, Ümit Özgümüş 2 bin 693, Yıldıray Arıkan 2 bin 685, Celal Güven 2 bin 570, Hacı Bayram Şirin 2 bin 477, İbrahim Demir 2 bin 346, Ajlan Öztorun 2 bin 253, İlker Bahçeci 2 bin 208, Sadi Sürenkök 2 bin 119, Ahmet Metin Sevtekin 2 bin 117, Orhan Büyükkardeş 2 bin 85, Işık Bildacı 2 bin 13, Arif Sezer bin 902, Ali Rıza Engin bin 852, Durmuş Uzun bin 845, Tekin Müjde 768, Serap Kıvrak bin 717, Turgay Develi bin 713, Kemal Zeki Arslan bin 619, Mikdat Öztürk bin 605, Tümer Mavi bin 601, Mehmet Sabahşen bin 580, Hasan Çiçek bin 543, Bekir Sıtkı Özer bin 517, Mustafa Yalçın Özen bin 457, Yalçın Tunçsoy bin 344, Fevzi Gözel bin 173, Mustafa Özel bin 115, Hüseyin Kart bin 44, Lütfi Tuğyun bin 31, Reşat İpekbayrak 907, Sinan Özkanoğlu 705, Cihangir Karataş 675, Necdet Çetin 536, Güçlü Doğan Tabur 506"
 • 22 Mart 2015 12:01 CHP'nin Adanaki Ön Seçiminde En Çok Oyu Elif Doğan Türkmen Aldı CHP'nin Adanaki Ön Seçiminde En Çok Oyu Elif Doğan Türkmen Aldı CHP Adana İl Başkanlığı'nın 15 ilçede yaptığı ön seçime giren 57 aday adayının aldığı oylar şöyle: Elif Doğan Türkmen 9168, İbrahim Özdiş 9014; Aydın Uslupehlivan 7999, Müzeyyen Şevkin 7467, Rıza Mete 7438, Ahmet Adıgüzel 6587, Sedat Doğan 5750, Rukiye Çinkılıç 5390; Akif Kemal Akay 5239, Mustafa Bilgilioğlu 5194, Yüksel Karaaslan 5005, Orhan Sümer 4941, Kemal Derin 4847, Mehmet Salıcı 4408, Mehmet Şuyun 4190, Yunus Güzel 4013, Tacidar Seyhan 3787, Orhan Toklu 3778, Güler Türksev 3734, Orhan Ekici 3334, Hasan Aslan 3138, Murat Öztanrıöver 2945, Eren Eylem Dönmezer 2850, Ümit Özgümüş 2693, Yıldıray Arıkan 2685, Celal Güven 2570, Hacı Bayram Şirin 2477, İbrahim Demir 2346, Ajlan Öztorun 2253; İlker Bahçeci 2208, Sadi Sürenkök 2119, Ahmet Metin Sevtekin 2117, Orhan Büyükkardeş 2085, Işık Bildacı 2013, Arif Sezer 1902, Ali Rıza Engin 1852, Durmuş Uzun 1845, Tekin Müjde 1768, Serap Kıvrak 1717, Turgay Develi 1713, Kemal Zeki Arslan 1619, Mikdat Öztürk 1605, Tümer Mavi 1601, Mehmet Sabahşen 1580, Hasan Çiçek 1543, Bekir Sıtkı Özer 1517, Mustafa Yalçın Özen 1457, Yalçın Tunçsoy 1344, Fevzi Gözel 1173, Mustafa Özel 1115, Hüseyin Kart 1044, Lütfi Tuğyun 1031, Reşat İpekbayrak 907, Sinan Özkanoğlu 705, Cihangir Karataş 675, Necdet Çetin 536, Güçlü Doğan Tabur 506
 • 21 Mart 2015 18:40 CHP'de Ön Seçim Tamamlandı CHP'de Ön Seçim Tamamlandı Milletvekili aday adaylarının ismi şu şekilde: "1-Güçlü Doğan Tabur, 2-Orhan Toklu, 3-Yalçın Tunçsoy, 4-Lütfi Tuyğun, 5-Elif Doğan Türkmen, 6-Güler Türksev, 7-Aydın Uslupehlivan, 8-Durmuş Uzun, 9-Ahmet Adıgüzel, 10-Akif Kemal Akay, 11-Yıldıray Arıkan, 12-Kemal Zeki Arslan, 13-Hasan Aslan, 14-İlker Bahçeci, 15-Işık Bildacı, 16-Mustafa Bilgilioğlu, 17-Orhan Büyükkardeş, 18-Necdet Çetin, 19-Hasan Çiçek, 20-Rukiye Çinkılıç, 21-İbrahim Demir, 22-Kemal Derin, 23-Turgay Develi, 24- A
 • 21 Mart 2015 14:53 Adana - CHP Adana'da Ön Seçim Heyecanı Adana - CHP Adana'da Ön Seçim Heyecanı 00'da sona ereceği ön seçimde, şu isimler yarışıyor: Güçlü Doğan Tabur, Orhan Toklu, Yalçın Tunçsoy, Lütfi Tuyğun, Elif Doğan Türkmen, Güler Türksev, Aydın Uslupehlivan, Durmuş Uzun, Ahmet Adıgüzel, Akif Kemal Akay, Yıldıray Arıkan, Kemal Zeki Arslan, Hasan Aslan, İlker Bahçeci, Işık Bildacı, Mustafa Bilgilioğlu, Orhan Büyükkardeş, Necdet Çetin, Hasan Çiçek, Rukiye Çinkılıç, İbrahim Demir, Kemal Derin, Turgay Develi, A
 • 21 Mart 2015 11:57 CHP Adana'da Ön Seçim Heyecanı CHP Adana'da Ön Seçim Heyecanı 00'da sona ereceği ön seçimde, şu isimler yarışıyor: Güçlü Doğan Tabur, Orhan Toklu, Yalçın Tunçsoy, Lütfi Tuyğun, Elif Doğan Türkmen, Güler Türksev, Aydın Uslupehlivan, Durmuş Uzun, Ahmet Adıgüzel, Akif Kemal Akay, Yıldıray Arıkan, Kemal Zeki Arslan, Hasan Aslan, İlker Bahçeci, Işık Bildacı, Mustafa Bilgilioğlu, Orhan Büyükkardeş, Necdet Çetin, Hasan Çiçek, Rukiye Çinkılıç, İbrahim Demir, Kemal Derin, Turgay Develi, A
 • 20 Mart 2015 12:27 CHP'de Önseçim Heyecanı Oy pusulasındaki aday adaylarının sıralaması şöyle: 1-Güçlü Doğan Tabur, 2-Orhan Toklu, 3-Yalçın Tunçsoy, 4-Lütfi Tuyğun, 5-Elif Doğan Türkmen, 6-Güler Türksev, 7-Aydın Uslupehlivan, 8-Durmuş Uzun, 9-Ahmet Adıgüzel, 10-Akif Kemal Akay, 11-Yıldıray Arıkan, 12-Kemal Zeki Arslan, 13-Hasan Aslan, 14-İlker Bahçeci, 15-Işık Bildacı, 16-Mustafa Bilgilioğlu, 17-Orhan Büyükkardeş, 18-Necdet Çetin, 19-Hasan Çiçek, 20-Rukiye Çinkılıç, 21-İbrahim Demir, 22-Kemal Derin, 23-Turgay Develi, 24- A
 • 15 Mart 2015 09:38 CHP'de Aday Adaylarının Sırası Belirlendi CHP'de Aday Adaylarının Sırası Belirlendi Oy pusulasında 57 aday adayının sıralaması şöyle olacak: "1- Güçlü Doğan Tabur, 2- Orhan Toklu, 3- Yalçın Tunçsoy, 4- Lütfi Tuyğun, 5- Elif Doğan Türkmen, 6- Güler Türksev, 7- Aydın Uslupehlivan, 8- Durmuş Uzun, 9- Ahmet Adıgüzel, 10- Akif Kemal Akay, 11- Yıldıray Arıkan, 12- Kemal Zeki Arslan, 13- Hasan Aslan, 14- İlker Bahçeci,15- Işık Bildacı, 16- Mustafa Bilgilioğlu, 17- Orhan Büyükkardeş, 18- Necdet Çetin, 19- Hasan Çiçek, 20- Rukiye Çinkılıç, 21- İbrahim Demir, 22- Kemal Derin, 23- Turgay Develi, 24- A
 • 02 Mart 2015 14:38 CHP'de Eğilim Yoklamasına 57 Aday Adayı Katılacak CHP'de Eğilim Yoklamasına 57 Aday Adayı Katılacak Eğilim yoklamasına katılmak için başvuran aday adayları şöyle: "Abdullah Sedat Doğan, Ahmet Adıgüzel, Ahmet Metin Sevtekin, Ajlan Öztorun, Akif Kemal Akay, Ali Rıza Engin, Arif Sezer, Aydın Uslupehlivan, Bekir Sıtkı Özer, Celal Güven, Cihangir Karataş, Durmuş Uzun, Elif Doğan Türkmen, Eren Eylem Dönmezer, Fevzi Gözel, Güçlü Doğan Tabur, Güler Türksev, Hacı Bayram Şirin, Hasan Aslan, Hasan Çiçek, Hüseyin Kart, Işık Bildacı, İbrahim Demir, İbrahim Özdiş, İlker Bahçeci, Kemal Derin, Kemal Zeki Arslan, Lütfi Tuyğun, Mehmet Sabahşen, Mehmet Salıcı, Mehmet Şuyun, Mikdat Öztürk, Murat Öztanrıöver, Mustafa Bilgilioğlu, Mustafa Özel, Mustafa Yalçın Özen, Müzeyyen Şevkin, Necdet Çetin, Orhan Büyükkardeş, Orhan Ekici, Orhan Sümer, Orhan Toklu, Reşat İpekbayrak, Rıza Mete, Rukiye Çinkılıç, Sadi Sürenkök, Serap Kıvrak, Sinan Özkozanoğlu, Tacidar Seyhan, Tekin Müjde, Turgay Develi, Tümer Mavi, Ümit Özgümüş, Yalçın Tunçsoy, Yıldıray Arıkan, Yunus Güzel ve Yüksel Karaaslan
 • 18 Kasım 2014 16:29 Cemevi Açılışında Söz Verilmeyen Sözlü'den Değerlendirme Cemevi Açılışında Söz Verilmeyen Sözlü'den Değerlendirme Cemevi inşaatını başlatan, dönemin Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan'ın da aynı muameleyle karşılaştığını hatırlatan Çetin, cemevi yönetim kurulu üyeliğinden de istifa ettiğini vurguladı
 • 02 Kasım 2014 11:25 Çukurova Belediyesine 7 Ayda 16 Bin 400 İş Başvurusu Çukurova Belediyesine 7 Ayda 16 Bin 400 İş Başvurusu Başkanlık koltuğunu partilisi Yıldıray Arıkan'dan devralan Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, talebin işsizlikte birkaç yıl önce Türkiye şampiyonu olan Adana gerçeğini yansıttığını söyledi
 • 09 Eylül 2014 10:45 Adana Amatör Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu Adana Amatör Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu Eski Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan bizler yer tahsis ederek bu güzel tesise kavuşmamızı sağladı
 • 05 Haziran 2014 16:21 Arıkan: "Yıpratma Operasyonu Yapıyorlar" CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldıray Arıkan, 30 Mart yerel seçimlerinde tanıtım, medya ve propaganda işlerini yürüten reklam ajansıyla uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ve aralarında hiçbir alacak vereceğin kalmadığını söyledi.
 • 01 Haziran 2014 11:38 CHP'libaşkan Makam Otomobili Saltanatına Son Verdi 5 yıl önce kurulan Çukurova Belediyesi'ni CHP'li Yıldıray Arıkan'dan 48 milyon lira borçla devralan Soner Çetin, belediyedeki makam otomobili savurganlığına nokta koydu
 • 03 Nisan 2014 20:19 Abdullah Torun: Abdullah Torun: "Tehdit Oluşturma Bizim Tarzımız Değil" Abdullah Torun, bütün bu süreçte en dikkat çekici olayın CHP'nin oylarını korumaya çalışan CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldıray Arıkan'a kendi partisinin il başkanının karşı çıkmasının olduğu söyledi
 • 03 Nisan 2014 16:02 MHP'li Bal; Adana'da MHP Kesinleşti MHP'li Bal; Adana'da MHP Kesinleşti Bal, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldıray Arıkan'ın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Torun ile birlikte basın toplantısını ise şöyle değerlendirdi;"Nasıl ikna ettilerse etmişler, o emellerine, yani seçimin iptali sonucuna ulaşabilmek için beyanını alabilmişler
 • 03 Nisan 2014 14:51 MHP'li Bal: Adana'da MHP Kesinleşti MHP'li Bal: Adana'da MHP Kesinleşti Bal, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldıray Arıkan'ın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Torun ile birlikte basın toplantısını ise şöyle değerlendirdi;"Nasıl ikna ettilerse etmişler, o emellerine, yani seçimin iptali sonucuna ulaşabilmek için beyanını alabilmişler
 • 03 Nisan 2014 10:35 CHP'den Doğu İlleri İçin Yeni Model CHP'den Doğu İlleri İçin Yeni Model ADANA'YA UYARIÖte yandan önceki akşam Adana'da AK Parti adayı ile ortak basın toplantısı düzenleyen CHP'nin adayı Yıldıray Arıkan MYK'da eleştiri konusu oldu
 • 02 Nisan 2014 18:32 Süleyman Soylu: ''Yüksek bir şaibe olduğu ortadadır Süleyman Soylu: ''Yüksek bir şaibe olduğu ortadadır" - "Soylu, dün CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldıray Arıkan'ın basın toplantısı yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:"Bu toplantıda özellikle 1999'dan itibaren maalesef Adana seçimleriyle ilgili böyle bir kaygının, şüphenin, yolsuzluk hadisesi olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu
 • 02 Nisan 2014 18:17 Süleyman Soylu, Adana'daki Seçimde Şaibe Olduğunu İddia Etti Süleyman Soylu, Adana'daki Seçimde Şaibe Olduğunu İddia Etti Dün CHP’nin adayı Yıldıray Arıkan basın toplantısı yaptı
 • 02 Nisan 2014 17:45 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu Açıklaması "BURADA İTTİFAK ÖTESİ BİR İTTİFAK SÖZ KONUSU" Dün CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldıray Arıkan'ın basın toplantısında, özellikle 1999'dan itibaren Adana seçimleri ile ilgili böyle bir kaygının şüphenin, yolsuzluk hadisesinin olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti: "Buna karşın Adana'nın CHP İl Başkanı ve CHP'nin Genel Başkan Yardımcıları bu açıklamayı şiddetle ret etme ihtiyacı duydular
 • 02 Nisan 2014 17:32 Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Mazbatasını Aldı Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Mazbatasını Aldı Yıldıray Arıkan'dan görevi devralan Soner Çetin, verdiği her sözün arkasında olduğunu belirterek şöyle dedi: "Bugünden itibaren bize oy vermiş-vermemiş, şu parti ya da bu partiden olsun olmasın herkese eşit hizmet götürerek halkımızı kucaklayacağız
 • 02 Nisan 2014 17:22 Adana'da Yerel Seçim Sonuçlarına İtiraz Adana'da Yerel Seçim Sonuçlarına İtiraz " Soylu, dün CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldıray Arıkan'ın basın toplantısı yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Bu toplantıda özellikle 1999'dan itibaren maalesef Adana seçimleriyle ilgili böyle bir kaygının, şüphenin, yolsuzluk hadisesi olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu
 • 02 Nisan 2014 17:04 Gürsel Tekin'den CHP Adayına Tepki Gürsel Tekin'den CHP Adayına Tepki Tekin, partisin adayı olan Yıldıray Arıkan'ın bu şekilde bir açıklama yapmasının doğru olmadığını söyledi
 • 02 Nisan 2014 16:59 "Arıkan'ın AKP'li Adayla Yaptığı Açıklama Doğru Olmamıştır" CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldıray Arıkan'ın AK Parti adayı Abdullah Torun ile seçimlerin iptal edilmesine yönelik açıklamasının doğru olmadığını söyledi
 • 02 Nisan 2014 15:35 Adana'daki Seçim Sonuçlarına İtiraz Adana'daki Seçim Sonuçlarına İtiraz - AK Parti ve CHP adaylarının ortak basın toplantısı düzenlemesi AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun ile CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldıray Arıkan'ın, yerel seçim sonuçlarına itiraza yönelik ortak basın toplantısı düzenlemesini de değerlendiren Vural, ortak basın toplantısıyla ortaya koyulan tavrın, aslında Hüseyin Sözlü'nün Adanalıların ittifakıyla belediye başkanı yapılmasının gerçek nedenini ortaya koyduğuna belirtti
 • 02 Nisan 2014 15:33 Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Çetin, Mazbatasını Aldı Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Çetin, Mazbatasını Aldı Daha sonra Çukurova Belediyesi'ne gelen Soner Çetin, görevini de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen ancak kazanamayan eski başkan Yıldıray Arıkan'dan devraldı
 • 02 Nisan 2014 13:57 "Her Yerde Her An Halkla İç İçe Olacağım" Yıldıray Arıkan'dan görevi devralan CHP Çukurova Belediye Başkanı Av
 • 02 Nisan 2014 13:44 Soner Çetin Mazbatasını Aldı Soner Çetin Mazbatasını Aldı Yıldıray Arıkan'dan görevi devralan CHP Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, verdiği her sözün arkasında olduğunu belirterek, "Bugünden itibaren bize oy vermiş-vermemiş, şu parti ya da bu partiden olsun olmasın herkese eşit hizmet götürerek halkımızı kucaklayacağız
 • 02 Nisan 2014 13:39 Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Çetin, Mazbatasını Aldı Daha sonra Çukurova Belediyesi'ne gelen Soner Çetin, görevini de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen ancak kazanamayan eski başkan Yıldıray Arıkan'dan devraldı
 • 02 Nisan 2014 13:15 Adana'da AK Parti ile CHP Adayının İtiraz Dayanışması Resmi olmayan ilk sonuçlara göre MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü'nün Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı Adana'da ikinci sıradaki Ak Parti'nin adayı Abdullah Torun ile CHP adayı Yıldıray Arıkan'ın gece geç saatte düzenlediği basın toplantısından, CHP İl Başkanı'nın habersiz olduğu, seçim kurullarına bir itirazlarının da olmadığı ortaya çıktı.
 • 02 Nisan 2014 12:54 Çukurova Belediye Başkanı Seçilen Soner Çetin Göreve Başladı  Eski Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan'dan teslim alacağı bayrağı yükseğe taşımak için çalışacağını belirten Çetin, "Çukurova ilçemize ve Adana'ya hayırlı olsun
 • 02 Nisan 2014 11:42 Adana'da Seçim Tartışması-Sözlü: Halk Bunları Gördükçe Doğru Seçim Yaptığını Anlıyor AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Abdullah Torun ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldıray Arıkan, düzenledikleri basın toplantısında "seçimde kural hataları yapıldığı" iddialarına MHP'den seçimi kazanan Hüseyin Sözlü'den yanıt geldi
 • 02 Nisan 2014 03:24 MHP Grup Başkanvekili Vural - MHP Grup Başkanvekili Vural - "-"Sürekli seçim yapsalar da sonuç değişmeyecek"-Vural, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun ile CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldıray Arıkan'ın, yerel seçim sonuçlarına itirazlarına yönelik ortak basın toplantısı düzenlemesine ilişkin ise bu durumun Hüseyin Sözlü'nün neden seçildiğini gayet açık ve net ortaya koyduğunu söyledi
 • 02 Nisan 2014 03:08 MHP Grup Başkanvekili Vural: Bizim Endişemiz Yok MHP Grup Başkanvekili Vural: Bizim Endişemiz Yok ""Sürekli seçim yapsalar da sonuç değişmeyecek"Vural, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun ile CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldıray Arıkan'ın, yerel seçim sonuçlarına itirazlarına yönelik ortak basın toplantısı düzenlemesine ilişkin ise bu durumun Hüseyin Sözlü'nün neden seçildiğini gayet açık ve net ortaya koyduğunu söyledi
 • 02 Nisan 2014 00:42 AK Parti ve CHP adaylarından ortak basın toplantısı - AK Parti ve CHP adaylarından ortak basın toplantısı - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun ile CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldıray Arıkan, yerel seçim sonuçlarına itiraza yönelik ortak basın toplantısı düzenledi.
 • 02 Nisan 2014 00:09 Adana'da AK Parti ve CHP Adayları Seçimin İptalini İstedi Adana'da AK Parti ve CHP Adayları Seçimin İptalini İstedi AK Parti Adana adayı Abdullah Torun ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldıray Arıkan, seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
 • 02 Nisan 2014 00:09 Adana'da AK Parti ve CHP Adayları Seçimin İptalini İstedi Adana'da AK Parti ve CHP Adayları Seçimin İptalini İstedi AK Parti Adana adayı Abdullah Torun ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldıray Arıkan, seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
 • 02 Nisan 2014 00:05 Adana'da AK Parti ve CHP Adayları Seçimin İptalini İstedi Adana'da AK Parti ve CHP Adayları Seçimin İptalini İstedi AK Parti Adana adayı Abdullah Torun ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldıray Arıkan, seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
 • 02 Nisan 2014 00:00 Adana'da CHP ve AK Parti Adayları Seçimin İptalini İstedi Adana'da CHP ve AK Parti Adayları Seçimin İptalini İstedi Chp Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Yıldıray Arıkan'ın daveti üzerine AK Parti adayı Abdullah Torun'la birlikte Hilton Oteli'nde ortak basın toplantısı düzenlendi
 • 01 Nisan 2014 23:59 Adana'da AK Parti ve CHP Adaylarından Ortak Basın Toplantısı Adana'da AK Parti ve CHP Adaylarından Ortak Basın Toplantısı AK Parti Adana adayı Abdullah Torun ile CHP adayı Yıldıray Arıkan, yerel seçim sonuçlarına itiraza yönelik ortak basın toplantısı düzenledi.
 • 01 Nisan 2014 23:10 AK Parti ve CHP'nin adayı Adana'da Seçimin İptalini İstedi AK Parti ve CHP'nin adayı Adana'da Seçimin İptalini İstedi AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Abdullah Torun ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldıray Arıkan, düzenledikleri basın toplantısında seçimde kural hataları yapıldığını iddia ederek, seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi
 • 01 Nisan 2014 14:05 Bakan ve AK Parti Adayı Kendi Sandıklarında da Kaybetti Bakan ve AK Parti Adayı Kendi Sandıklarında da Kaybetti Bu sandıkta Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy dağılımında MHP'li Hüseyin Sözlü'ye 103 oy, CHP'li Yıldıray Arıkan'a 71 oy, AK Parti'li Abdullah Torun'a 50 oy çıktı
 • 31 Mart 2014 11:49 Adana'da MHP'li Hüseyin Sözlü Finale Çok Yakın Adana'da MHP'li Hüseyin Sözlü Finale Çok Yakın CHP'nin adayı Yıldıray Arıkan'ın oy oranı ise 24
 • 31 Mart 2014 11:00 Adana'da MHP'li Hüseyin Sözlü Finale Çok Yakın Adana'da MHP'li Hüseyin Sözlü Finale Çok Yakın CHP'nin adayı Yıldıray Arıkan'ın oy oranı ise 24
 • 31 Mart 2014 09:14 Adana'da Seçim Sonuçları Adana'da Seçim Sonuçları CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldıray Arıkan ise, 302 bin 824 oy alarak yüzde 24
 • 30 Mart 2014 17:35 Adana'da 50 Metrekarelik Tabela Fırtına Nedeniyle Devrildi Adana'da 50 Metrekarelik Tabela Fırtına Nedeniyle Devrildi Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan'ın teşekkür mesajının yer aldığı 50 metrekarelik tabela fırtına nedeniyle yola devrildi.
 • 30 Mart 2014 14:55 Hatay'da Uçuş Seferleri İptal Edildi Hatay'da Uçuş Seferleri İptal Edildi ADANA'DA TABELA YIKILDI Adana'da Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde yer alan Çukurova Belediyesi Hizmet Binası önünde üzerinde Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan'ın teşekkür mesajının yer aldığı 50 metrekarelik tabela fırtına nedeniyle yola devrildi