Kdv Kanunu Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Kdv Kanunu Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda

15.03.2018 16:54
Kdv Kanunu Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda

Dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazancın tamamı gelir vergisinden istisna olacak.

Dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazancın tamamı gelir vergisinden istisna olacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarının görüşmelerinde tasarıya yeni maddeler ihdas edildi.

Buna göre taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamı, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna olacak. Söz konusu kazançlar, "değer artışı kazancı" olarak vergilendirilmeyecek. Madde yürürlüğe girmeden önce gerçekleşen değer artışı kazançlarına ilişkin herhangi bir tarhiyat yapılamayacak.

Üniversite hastanelerinin borçları

Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin 2017 yılı sonu itibariyle ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzemelerine ilişkin borçları Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenecek. Bu merkezler, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle mal ve hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerini kendileri yapmaya devam edecek.

İlgili döner sermaye işletmesi tarafından Maliye Bakanlığına borçlanılan tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 2020 Ocak ayından itibaren, 60 ayda eşit taksitlerle faiz uygulanmaksızın kesinti yapılması suretiyle tahsil edilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kdv Kanunu Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


Advertisement