Mahkeme Kararıyla Okutman - Son Dakika
Güncel

Mahkeme Kararıyla Okutman

Mahkeme Kararıyla Okutman

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Hazırlık Bölümü'ne alınacak olan iki okutmanlık sınavına giren 8 kişiden Aslı May Aygün, başarılı olmasına rağmen düşük puan verildiğini, okutman olarak alınan iki kişiden birinin, İngilizcesi'nin yetersiz olduğunu belirtip yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için açtığı davayı kazandı.

08.12.2014 14:37

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Hazırlık Bölümü'ne alınacak olan iki okutmanlık sınavına giren 8 kişiden Aslı May Aygün, başarılı olmasına rağmen düşük puan verildiğini, okutman olarak alınan iki kişiden birinin, İngilizcesi'nin yetersiz olduğunu belirtip yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için açtığı davayı kazandı. İzmir 2'nci İdare Mahkemesi, okutman olarak alınan G.E.'nin, yeteri derecede İngilizcesi olmadığını belirtip, Aslı May Aygün'ün atanması gerektiği yönde karar verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekolu Yabancı Diller Hazırlık Bölümü'ne iki okutman alınması için geçen yıl yapılan ön değerlendirmenin ardından, 6 Aralık'ta sınav düzenlendi. Sınava, Aslı May Aygün ile birlikte 8 kişi katıldı. Aslı May Aygün, üçüncü sırada kaldığı gerekçesiyle atanmadı.

Aslı May Aygün, avukatı Ahmet Kul aracılığıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvurdu. Avukat Kul, yapılan sınavda H.T.A.'nın 70.00 puan, G.E.'nin 71.00 puan, müvekkilinin ise 55.00 puan aldığının, sınav başarı listesine göre H.T.A.'nın 80.663 puanla birinci sırada, G.E.'nin 76.976 toplam puanla ikinci sırada başarılı olduğunun açıklandığını belirtti. Diğer iki kişinin okutman olarak atanmaya hak kazandıklarının, müvekkilinin ise 76.896 puan ile sınavda üçüncü sırada ilk yedek olduğunun bildirildiğini kaydetti. Tarafsız bir jüri tarafından sınav kağıtlarının yeniden değerlendirilmesi için talepte bulundu. Avukat Ahmet Kul'un talebi Rektörlük tarafından reddedildi.

DAVA AÇTI

Bunun üzerine avukat Ahmet Kul, İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'ne başvurup, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne karşı, sınav notunun bilimsel gereklere göre doğru bir şekilde hesaplanıp hesaplanmadığının tespiti için, sınavın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.

Ali Telli, başkanlığındaki mahkeme heyeti, dosyayı bağımsız üç bilirkişiye verdi. Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Baise Şebnem Toplu, Doç. Dr. Nevin Koyuncu ve Yrd. Doç. Dr. Önder Çetin'den oluşan bilirkişi heyeti, raporunu hazırlayıp mahkemeye verdi. Bilirkişi raporunda, puanlama sistemi ne şekilde yapılmış olursa olsun, sınav kağıtlarının genel değerlendirmesinde, H.T.A.'nın tüm sorulara yeterli yanıt vererek, konusunda ve alanına hakim ve bir ingilizce öğretmeninde aranan niteliklere haiz olduğu (İngilizce gramer gibi) diğer adaylara göre daha başaralı olduğunu, davacının ise ikinci sorunun b şıkkına yanıt vermemiş olmasına rağmen, diğer sorulara verdiği yanıtlar esas alındığında, konusuna ve alanına hakim, İngilizce gramer bilgisi yeterli, mesleki bilgi ve beceriye haiz başarılı olduğu belirtildi. Bilirkişiler, G.E.'nin ise hem alanla ilgili bilgi ve becerisini aktarmakta zorlandığını ve eksikliklerinin olduğunu, soruyla cevap arasındaki ilişkiyi yanlış kurduğunu ve İngilizce yeterlilik konusunda diğer iki adaydan bariz bir şekilde geride kaldığını ve eksiklikleri olduğunu belirtip, oy birliği ile başarasız bulunduğunu, H.T.A.'ya toplam 90 puan, G.E.'ye 37 puan, davacı Aslı May Aygün'e ise toplam 73 puan takdir edildiğini bildirdi.

Ali Telli başkanlığındaki mahkeme heyeti, dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, okutman kadrosu için yapılan sınavda davacının sınav puanının ölçme ve değerlendirme kurallarına aykırı hesaplandığının anlaşıldığını, sınav puanı ve değerlendirmeye davacı tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

Avukat Ahmet Kul, yaptıkları başvuru sonucu işlemin iptal edildiğini, müvekkili Aslı May Aygün'ün okutman olarak göreve atandığını söyledi. - İzmir

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahkeme Kararıyla Okutman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement