"Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi - Son Dakika

"Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi

12.11.2021 10:58
"Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi

Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan bazı değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte bulunan "çıplak arama" ibaresi yerine "hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak detaylı arama" ibaresi getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 'çıplak arama' ibaresi yönetmelikten çıkarılarak yerine 'detaylı arama' ibaresi getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmeliğin 14. maddesinde şu ifadeler yer aldı;

"Aynı yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine "ciddi emarelerin varlığı ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "bunun başka suretle tespitinin olanaksız olması durumunda, " ibaresi eklenmiş, "çıplak" ibaresi, "detaylı" şeklinde ve aynı fıkranın (a), (c) ve (ç) bentleri ile aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Detaylı arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir. Arama sırasında hükümlüye tek kullanımlık giyim önlüğü verilir."

"TUTANAKTA ARAMA YAPAN GÖREVLİLER İLE HÜKÜMLÜNÜN İMZASI BULUNUR"

"c) Detaylı arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir ve görevli tarafından eldiven kullanılır. Aranan kişinin beden çukurlarında bir şeyin bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin bulunması halinde öncelikle, hükümlüden madde veya eşyanın kendisi tarafından çıkartılması istenir, aksi halde bunun zor kullanılarak gerçekleştirileceği bildirilir. Beden çukurlarındaki arama, cezaevi tabibi tarafından yerine getirilir.

ç) Detaylı arama, mümkün olan en kısa süre içinde bitirilir ve işlem tutanağa bağlanır, tutanakta arama yapan görevliler ile hükümlünün imzası bulunur. Hükümlünün imzadan kaçınması halinde bu durum tutanağa geçirilir."

"UTANMA DUYGUSUNUN İHLAL EDİLMEMESİ ESASTIR"

"(9) Arama ve sayımlar sırasında insan onuru ve haysiyetine saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesi esastır. Bu kapsamda gerekli her türlü tedbir alınır."

Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliği'ndeki 'çıplak arama' ibaresi gitti, 'utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama' geldi

Son Dakika Güncel 'Çıplak arama' ibaresi gitti, 'utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama' ibaresi getirildi - Son Dakika


Advertisement