Son Dakika Haberleri: Disk: İşçilerin En Büyük Sorunları Düşük Ücret, Sigortasızlık ve Uzun Çalışma

Disk: İşçilerin En Büyük Sorunları Düşük Ücret, Sigortasızlık ve Uzun Çalışma

2 yıl önce

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, işçilerin en büyük sorunlarının başında, "düşük ücret, sigortasızlık ve uzun çalışma süreleri"nin geldiğine dikkat çekti.

Disk: İşçilerin En Büyük Sorunları Düşük Ücret, Sigortasızlık ve Uzun Çalışma, System.String[]

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, işçilerin en büyük sorunlarının başında, "düşük ücret, sigortasızlık ve uzun çalışma süreleri"nin geldiğine dikkat çekti.


DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından planlanan ve IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte içeriği oluşturulan "Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2017" başlıklı araştırma raporunun sonuçları kamuyona açıklandı. Raporun sunumu için düzenlenen basın toplantısında konuşan Beko, "Bu çalışmayla konfederasyonumuz, işçi sınıfının ve emeğin sorunlarıyla ilgili bilimsel çalışmalarına bir yenisini ekliyor" dedi.


Araştırmanın, DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Dairesi İşçi Ceza Paraları Projesi ve Friedrich Ebert Stiftung (FES) Türkiye Derneği tarafından desteklendiğini belirten Beko, şöyle konuştu:


"Konfederasyonumuz DİSK kuruluşundan beri bilimi en büyük yol gösterici olarak kabul etti, sendikal politikaların oluşturulmasında bilimsel araştırmaya büyük önem verdi.


"DİSK'in bilimsel çalışmaya verdiği değerin en önemli göstergesi 1970'li yıllarda kurulan ve bugün de çalışmalarına devam eden DİSK Araştırma Enstitüsü, DİSK-AR'dır.


"DİSK tarafından yaptırılan bu kapsamlı araştırmanın Türkiye işçi sınıfı gerçeğini anlama konusunda hem bilim dünyasına hem de sendikalara önemli veriler sunacağını ve emek politikalarının oluşturulmasında önemli katkılar yapacağını düşünüyoruz."


Basın toplantısına sunulan raporda yer alan bulgular şöyle özetlendi:


Ücretler düşük


Araştırma sonuçlarına göre, 2017 sonu itibariyle işçilerin ortalama giydirilmiş net geliri 1894 liradır. 2017 yılı asgari ücretin 1404 lira olduğu düşünülecek olursa işçilerin ortalama net kazançları asgari ücrete yakın. İşçilerin yüzde 66'sı 2000 liradan az gelir elde ediyor.


Sigortasızlık kaygı verici


İşçilerin yüzde 18'i çalıştığı işyerinde sigortası olmadığını belirtmiştir. Sigortasızlık eğitim, cinsiyet ve kayıt dışılığa göre değişiklik gösteriyor. 15-24 arası genç işçiler içinde sigortasızların oranı yüzde 34 ile 43 arasında değişiyor.


Geçim sıkıntısı büyük


İşçilerin yüzde 54'ü ay sonunu zorlukla getirdiğini ifade etmektedir. Lise altı eğitime sahip işçilerin yüzde 59'u ve sigortasız işçilerin yüzde 71'i ay sonunu zorlukla getirdiklerini beyan etmiştir.


Çalışma süreleri uzun


Türkiye'de çalışma süreleri OECD ve AB ortalamasına göre yüksektir. OECD ülkelerinde haftalık ortalama çalışma süresi 40.4 saat iken Türkiye'de 49.3 saattir. İşçilerin yüzde 55'i haftada en az bir gün ve daha fazla olmak üzere fazla mesai yapmaktadır.


Sendikalaşma düşük


Araştırmaya göre işçilerin yüzde 87'si sendikasızdır. İşçilerin yüzde 44'ü sendikalara olumlu bakmaktayken, olumsuz bakanlar ise yüzde 16'dır.


Sendikalı işçilerin çalışma ve yaşama koşulları sendikasızlara göre daha iyi


Sendikalı işçiler sendikasızlara göre yüzde 21 daha fazla gelir elde ediyor. Sendikalı işçilerinde yıllık izin kullanmadıklarını söyleyenlerin oranı daha düşük. Araştırma, sendikalı işçilerin çalışma ve yaşama koşullarının sendikasızlara göre belirgin biçimde daha iyi olduğunu gösteriyor.


İşçilerin dörtte biri yıllık izin kullanmıyor


İşçilerin dörtte biri hiç yıllık izin kullanmıyor. İşçi gruplarına göre farklılık gösteren yıllık izin kullanımı sigortasızlarda yüzde 48'e yükselr.


Çalışma hayatının en önemli sorunu düşük ücret ve işsizlik


Araştırmaya göre çalışma hayatında düşük ücreti sorun olarak gören işçilerin oranı yüzde 77'dir. Çalışma hayatının ikinci en önemli sorunu ise yüzde 75 ile işsizliktir.


Çalışma hayatından memnuniyet oranı düşük


Genel olarak işçilerin çalışma hayatından memnuniyet oranları düşüktür. İşçilerin yüzde 43'ü kendisine ve ailesine yeterince zaman ayıramadığından dolayı şikayetçidir. Yaptığı işe karşılık adil ücret kazandığını, ücretinden memnun olduğunu düşünen işçilerin oranı ise yarıdan azdır.


İşçilere ayrımcılık yaygın, kadın işçilere ayrımcılık yüksek


Ayrımcılık çalışma hayatında önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. İşçilerin yüzde 14'ü en yüksek oranla siyasi görüş ve düşünceleriyle ilgili ayrımcılığa uğuyor.


Kadınlarda ayrımcılık algısı daha yüksek. Çalışma hayatının her aşamasında ayrımcılığa uğrayan kadınların en çok yüzde 23.2'si işe alım aşamasında ayrıma maruz kalıyor. Öte yandan kadın işçilerin sadece yüzde 7'si işyerlerinde kreş desteği sunulduğunu belirtiyor.


İşyerlerinde sağlık ve güvenlik önlemleri yetersiz


İşçilerin yüzde 44'üne göre işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yetersizdir. İş yerinde çalışma arkadaşlarının ölümlü iş kazası ve meslek hastalığı yaşandığını söyleyenlerin oranı yüzde 1.4 olarak belirlendi.


İşçilerin en yaygın sosyal faaliyeti TV izleme ve sosyal medya


İşçilerin en sık zaman ayırdıkları sosyal faaliyet TV izleme ve sosyal medyadır. Hiçbir zaman televizyon izlemeyenlerin oranı yüzde 2.0'de kaldı. (Grafik) - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2018 02:15 Kaynak: DHAAracına binen genç kızı ormana götürüp tecavüz eden taksiciye 27 yıl hapis
Konutta KDV ve tapu harcı indirimleri 31 Aralık'ta sona erecek Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı