Bütçe Ocak'ta 1.7 Milyar TL Fazla Verdi(2) - Son Dakika

Bütçe Ocak'ta 1.7 Milyar TL Fazla Verdi(2)

15.02.2012 13:23
Bütçe Ocak'ta 1.7 Milyar TL Fazla Verdi(2)

Merkezi yönetim bütçesi, 2012 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73 Merkezi yönetim bütçesi, 2012 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73.1 artışla 1.7 milyar TL fazla verdi.2011 yılı Ocak ayında 4.8 milyar TL faiz...

Merkezi yönetim bütçesi, 2012 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73 Merkezi yönetim bütçesi, 2012 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73.1 artışla 1.7 milyar TL fazla verdi. 2011 yılı Ocak ayında 4.8 milyar TL faiz dışı fazla verilirken, bu yıl Ocak ayında yüzde 48.3 oranında artışla 7.1 milyar TL faiz dışı fazla yakalandı.

Maliye Bakanlığı 2012 Yılı Ocak ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre 2012 yılı merkezi yönetim bütçesi 2011 yılı Ocak ayında 1 milyar 5 milyon TL fazla vermiş iken 2012 yılı Ocak ayında yüzde 73.1 oranında artışla 1 milyar 740 milyon TL fazla verdi. 2011 yılı Ocak ayında 4 milyar 809 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2012 yılı Ocak ayında yüzde 48.3 oranında artışla 7 milyar 131 milyon TL faiz dışı fazla verildi. 2011 yılı Ocak ayında bütçe giderleri 22 milyar 494 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2012 yılının aynı ayında yüzde 17.1 oranında artarak 26 milyar 347 milyon TL oldu. 2012 yılı Ocak ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 300 milyar 698 milyon TL ödeneğin yüzde 7'si kullanılarak 20 milyar 956 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, 2012 yılı Ocak ayında 8 milyar 413 milyon TL oldu ve personel giderleri için bütçede öngörülen 81 milyar 692 milyon TL ödeneğin yüzde 10.3'ü kullanıldı. 2012 yılı Ocak ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 1 milyar 495 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 14 milyar 279 milyon TL ödeneğin yüzde 10.5'i bu ayda kullanıldı. 2012 yılı Ocak ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 oranında azalarak 863 milyon TL olarak gerçekleşti.

-CARİ TRANSFERLER 9.2 MİLYAR TL-

2012 yılı Ocak ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 oranında artarak 9 milyar 177 milyon TL olarak gerçekleşti. 2012 yılı Ocak ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 5 milyar 369 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 430 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2012 yılı Ocak ayında 500 milyon TL oldu. Mahalli idare payları ise 2012 yılı Ocak ayında 1 milyar 985 milyon TL olarak gerçekleşti. 2012 yılı Ocak ayında 522 milyon TL sermaye gideri, 11 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2012 yılı Ocak ayında 477 milyon TL olarak gerçekleşti.

-FAİZ GİDERLERİ YÜZDE 41.7 ARTIŞLA 5.4 MİLYAR TL OLDU-

Faiz giderleri 2012 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41.7 oranında artarak 5 milyar 391 milyon TL oldu. Faiz giderlerindeki bu artış, borç stokunun vade yapısına bağlı olarak ortaya çıkan dönemsel bir gerçekleşmeyi ifade etmekte olup, faiz giderleri program hedefleri ile uyumlu bir seyir izledi.

-GENEL BÜTÇE VERGİ DIŞI DİĞER GELİRLERİ 4 MİLYAR TL-

2011 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 23 milyar 499 milyon TL iken 2012 yılının aynı ayında yüzde 19.5 oranında artarak 28 milyar 87 milyon TL olarak gerçekleşti. 2012 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.7 oranında artarak 23 milyar 460 milyon TL oldu. 2012 yılı Ocak ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.7 oranında artarak 3 milyar 963 milyon TL olarak gerçekleşti. 2012 yılı Ocak ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 527 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 138 milyon TL oldu.

-TAHSİLAT KURUMLAR VERGİSİNDE YÜZDE 442.6 ARTTI, ÖTV'DE YÜZDE 2.7 AZALDI-

Vergi türleri itibarıyla 2012 yılı Ocak ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar vergisi yüzde 442.6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 41.8, gelir vergisi yüzde 32.7, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 24.5, harçlar yüzde 22.1, damga vergisi yüzde 17.7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 11.1 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 22.6 oranında artış gösterirken özel tüketim vergisi yüzde 2.7 oranında azalış gösterdi.

-ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINDAN ELDE EDİLEN TAHSİLAT 14.5 MİLYAR TL-

Diğer taraftan 31 Ocak 2012 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 14 milyar 514 milyon TL oldu.(ANKA/SON)

(HGS/ÖMR) - Ankara

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Son Dakika Ekonomi Bütçe Ocak'ta 1.7 Milyar TL Fazla Verdi(2) - Son Dakika


Advertisement