Kadir Has'ta "Sinema ve Seyirci" İlişkisi Tartışılacak - Son Dakika
Güncel

Kadir Has'ta "Sinema ve Seyirci" İlişkisi Tartışılacak

Kadir Has\'ta "Sinema ve Seyirci" İlişkisi Tartışılacak

Prof. Richard Allen'ın konuk konuşmacı olarak katıldığı konferans 8-10 Mayıs 2014 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşecek.

07.05.2014 09:47

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'deki film akademisyenleri, sinemacılar ve sinemaseverleri bir araya getirerek, sektöre yeni açılımlar kazandırmak ve daha üretken bir platform oluşturmak amacıyla bu yıl 15. kez düzenlenen Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. New York Üniversitesi Sinema Çalışmaları Bölüm Başkanı Prof. Richard Allen'ın konuk konuşmacı olarak katıldığı konferans 8-10 Mayıs 2014 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşecek.

Bu yılki konferansta, sinema tarihinin başlangıcından beri farklı disiplinlerin ve metodolojilerin çatışma alanı haline gelen seyirci konusu tartışılacak. İzleyicilik deneyimi etrafında şekillenen ve bu yıl konferansın ana konusu olan bu çatışma etrafında, filmlerden ne tür hazlar aldığı sinema aygıtı tarafından belirlenen pasif seyirciler ile filmlerin anlamını kuran, hatta filmleri var eden eleştirel, siyasallaşmış özneler olan seyirciler tartışılacak.

İdeolojik bir aygıt tarafından kurulduğu varsayılan seyirci ile kanlı canlı, nefes alan, cinsel ya da etnik çeşitlilikleri itibariyle farklı eğilimleri, etkileşimleri olan farklı izleyicilik konumları konferansın ana başlığını oluşturacak. Konferans, film izlemenin nasıl bir deneyim olduğu sorusunu ve sinema izleyicisinin konumunu bireysel izleyicinin nazarından, izleme pratiklerinin tarihçesine yayılan geniş bir perspektifte, çok yönlü ve disiplinler arası bir bakışla tartışmaya açıyor.

Konferansta bu yıl "Seyircilik Kuramları", "Seyir Mekânları ve Mecraları", "Seyirciliğin Sözlü Tarihi" gibi oturumların yanı sıra, Türkiye sinema endüstrisinin önde gelen isimlerinden Sevinç Baloğlu, Dilek Gökçin, Hüseyin Karabey ve Gizem Soysaldı'nın katılacağı ve izleyicinin film festivalleri ile ilişkisinin konuşulacağı "Festivale Seyirci Olmak ya da Seyirciye Festival Yapmak" başlıklı panel de gerçekleşecek. Tarih, mekân, kimlik, özdeşleşme, cinsiyet, cinsel yönelimler ve beden gibi birbiriyle yakından ilintili kavramlar bu yılki konferansın sunum konuları arasında yer alıyor.

Bildirileri Bağlam Yayınları tarafından düzenli olarak makale haline getirilerek yayınlanan bu konferansın bildirileri, Türkiye sineması üzerine düzenli ve kapsamlı biçimde kurumsallaşan ilk çalışmaları oluşturuyor.

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kadir Has'ta 'Sinema ve Seyirci' İlişkisi Tartışılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement