Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı - Son Dakika
Güncel

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmeliğe göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz nedeniyle kısa çalışma uygulanabilmesi için çalışma süresi en az üçte bir oranında azalacak. Yönetmelik, kriz çalışma sürelerini azaltan veya faaliyetlerini durduran işletmelere Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını belirlemektedir. Sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli şartlar aranmaktadır.

11.06.2024 10:06

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmeliğe göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz nedeniyle uygulanacak olan ödeneğin uygulanabilmesi için çalışma süresi en az üçte bir oranında azalacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, kriz çalışma sürelerini geçici olarak azaltan veya faaliyetlerini durduran işletmelere, sigortalı işçi sayısını koruma şartıyla verilen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) şartları yeniden belirlendi. Konuyla ilgili 2011'de çıkarılan yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, yerine 14 maddelik yeni bir yönetmelik getirildi.

3 Şubat 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan 7495 sayılı kanun ile birlikte KÇÖ'den yararlanma şartlarına genel salgın durumu da dahil edilmişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN SGK'YA BAŞVURULUCAK

Yönetmeliğe göre genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, salgın gibi zorlayıcı sebeplerle iş yerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren SGK'ya başvuracak. Bu talepte krizin iş yerine etkileri, zorlayıcı sebeplerle birlikte kısa çalışmaya tabi sigortalılarla ilgili liste bildirilecek. Kısa çalışma süresi iş yerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacak.

SGK, öncelikle işverenin talebini sebep ve şekil yönünden değerlendirecek. Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, SGK tarafından karara bağlanacak.

İş yerinin fiziken doğrudan etkilendiği deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri durumlardan kaynaklanan zorlayıcı sebep gerekçesiyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulmasına ilişkin kısa çalışma başvurularında Yönetim Kurulu kararı aranmayacak.

"ÖDENEĞİN SÜRESİ 3 AYI AŞMAMAK ÜZERE KISA ÇALIŞMA SÜRESİ KADAR OLACAK"

Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, sigortalının kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine göre uygulanan asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemek üzere, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı kadar olacak.

Kısa çalışmaya geçen iş yerlerinde, çalışanlar hak kayıplarına uğrayacak. Kısa çalışma süresince primlerin eksik ödenmesi nedeniyle çalışanlar emeklilik sürecinde sıkıntı yaşayacak.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement