Muğla'daki Kömür Çıkarma İşlemine Karşı 59 Emekli Bürokrat, Rütbeli Asker ve Memurdan Ortak Açıklama: "Şirket Arkadan Dolanarak Köylülerin Verimli... - Son Dakika
Güncel

Muğla'daki Kömür Çıkarma İşlemine Karşı 59 Emekli Bürokrat, Rütbeli Asker ve Memurdan Ortak Açıklama: "Şirket Arkadan Dolanarak Köylülerin Verimli...

Yeniköy Termik Santrali’ni işleten Limak Enerji- IC Enerji ortak girişim grubunun Muğla’nın Milas ilçesindeki köyleri etkileyecek kömür çıkarma işlemine karşı bu köylerde doğan çoğunluğu emekli 59 bürokrat, rütbeli asker ve memur, ortak açıklama yaptı. Şirketin “bir nevi arkadan dolanarak köylülerin verimli arazilerini ve zeytinliklerini alma çabasına” girdiği belirtilen açıklamada, “Yetersiz rezervli ve düşük kalorili kömür için verimli tarım arazilerine ve zeytinliklere kıyılması, ülkemiz ekonomisi ve gıda güvenliği açısından hiç de akılcı değildir” denildi.

03.02.2023 15:25  Güncelleme: 16:47
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniköy Termik Santrali'ni işleten Limak Enerji- IC Enerji ortak girişim grubunun Muğla'nın Milas ilçesindeki köyleri etkileyecek kömür çıkarma işlemine karşı bu köylerde doğan çoğunluğu emekli 59 bürokrat, rütbeli asker ve memur, ortak açıklama yaptı. Şirketin "bir nevi arkadan dolanarak köylülerin verimli arazilerini ve zeytinliklerini alma çabasına" girdiği belirtilen açıklamada, "Yetersiz rezervli ve düşük kalorili kömür için verimli tarım arazilerine ve zeytinliklere kıyılması, ülkemiz ekonomisi ve gıda güvenliği açısından hiç de akılcı değildir" denildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Yeniköy Termik Santralini işleten Limak Enerji- IC Enerji ortak girişim grubunun, yapmak istediği kömür çıkarma işlemine karşı, o köylerden çıkıp devletin çeşitli kademelerinde yer alan çoğunluğu emekli bürokrat, rütbeli asker ve memur, ortak yazılı açıklama ile şirketi uyardı. 59 kişinin imzasının bulunduğu açıklamada, şirkete hem kömür çıkarma işleminin çevreye vereceği zarar anlatıldı hem de enerji üretimi için alternatif olarak nelerin yapılabileceği açıklandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aşağıda isimleri bulunan bizler, bürokrasinin, ordumuzun ve özel sektörün çeşitli kademelerinde görev yapmış kişiler olarak; doğup büyüdüğümüz ve hala da bağlı olduğumuz Milas ilçesi Karadam, Ekizköy, Akbelen, Çamköy ve Karacahisar köylerimizin verimli tarım arazileri ve zeytinlik alanlarında, Yeniköy Termik Santralini işleten Limak Enerji- IC Enerji ortak girişim grubunun, yapmak istediği kömür çıkarma işleminin; yaratacağı tahribata dikkat çekmek ve ilgili Şirketleri sağ duyulu hareket etmeye davet etmek amacıyla, kamuoyunu bilgilendirmek istedik.

Yukarıda adı geçen köylerin sınırları içinde yer alan birinci sınıf verimli tarım toprakları; 'toprak-bitki-iklim' uyumunun en ideal koşullarının sağlandığı bir bölgede yer almakta, poli-kültür tarıma son derece elverişli ve yılda üç ürün alınabilmektedir. Geçmişte yoğun tütün tarımı yapılan arazilerde, günümüzde; kışlık ve yazlık sebze tarımı, her türlü meyve yetiştiriciliği, mısır ve hububat yetiştiriciliği, incir, üzüm bağları ve endemik Memecik türü zeytinlerden kurulu zeytinlikler yer almaktadır. (Bu arada, Memecik türü zeytinlerden üretilen 'Milas Zeytinyağı' Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili alan Ülkemizin tek zeytinyağıdır) Zeytinlikler; en yaşlısı 200-250 yıllık en genci 5 yıllık olan verimli zeytin ağaçlarından oluşmakta ve yıldan yıla artarak değişmekle birlikte yaklaşık 350-400 ton mertebesinde zeytinyağı elde edilmektedir.

Tarım alanları dışında kalan kısımlar da; delice zeytin, kızılçam, defne, püren, yabani çilek, keçiboynuzu, dağ kekiği, adaçayı vb kültürel çeşitliliğe sahip ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Kısaca Termik Santralin kömür çıkarma gerekçesiyle talan etmek istediği alanlarda, çorak toprak parçasına rastlamak mümkün değildir. Bu nedenledir ki; ovalarımız ve dağlarımız, bitki çeşitliliği yanında tavşan, tilki, çakal, porsuk, dağ kedisi gibi yabani hayvanlar ile ardıç, çulluk, üveyik, karatavuk ve birçok ötücü kuş türüne de ev sahipliği yaparak tam bir ekosistem oluşturmaktadır.

"REZERV YETERSİZ, KALORİSİ DÜŞÜK"

Yeniköy Termik Santralini işleten Şirketlerce adı geçen köylerin arazilerinden çıkarılmak istenen kömürün, rezervi çok yetersiz olduğu gibi kükürt dioksit miktarı yüksek ve kalorisi 600 kcal gibi oldukça düşük düzeydedir. Ekonomik değeri son derece düşük kömürü, 'ne olursa olsun ben aldığıma bakarım' mantığı içinde sulu tarım yapılan verimli tarım topraklarını, zeytinlikleri ve ekosistemi geri döndürülemeyecek şekilde tahrip ederek çıkarmaya çalışmak, Ülkemiz yararına olmadığı gibi yöre insanına ve ekosisteme de hiç faydası olmayacaktır. Geçmişte kömür çıkarılan alanlarda da gördüğümüz gibi verimli topraklar yok olmakta, kesilen zeytinlikler de yitip gitmektedir. Çok kaba bir hesaplamayla bile (orta/uzun vadede) sadece tahrip edilecek zeytinliklerden elde edilecek ana ve yan ürün geliri, çıkarılacak kömürün ekonomik değerinden daha fazla olduğu görülecektir.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI HATIRLATILDI

Dünyada ve Ülkemizde gıda temini oldukça önemli bir konudur. Tüm ülkeler gıda güvenliğini teminat altına almak amacıyla tarım yapılan verimli topraklarına gözü gibi bakmakta, özel kanunlarla korumaktadırlar. Ayrıca, ülkemizin de taraf olduğu 'Paris İklim Anlaşması' gereğince, yenilenemeyecek kaynakların tahribatının önlenmesi ve fosil yakıt kullanımından vazgeçilmesi istendiğinden, vahşi kömür çıkarma faaliyetinin bir süre sonra devlet tarafından durdurulması zorunlu hale gelebilecektir. Bu yönüyle de; yetersiz rezervli ve düşük kalorili kömür için verimli tarım arazilerine ve zeytinliklere kıyılması, Ülkemiz ekonomisi ve gıda güvenliği açısından hiç de akılcı değildir.

Diğer bir husus ise, Çamköy ve Karacahisar köyleri; 27 Şubat 2007 tarih ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayınlanan 'Muğla-Milas-Bodrum-Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' içinde kalmaktadır. Dolayısıyla, maden sahası yapılmak isteten bölge turizm bölgesi ilan edilmiş durumdadır. Kömür çıkarma faaliyeti, bu yönüyle de yörede gelişmekte olan turizme de ciddi zarar verecektir.

"YER ALTI SULARI ZARAR GÖRÜR"

Öte yandan, Bodrum, Güllük ve Milas-Bodrum Havaalanı'nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümü Çamköy sınırları içinde açılmış bulunan derin kuyulardan temin edilmektedir. Kömür çıkarma faaliyeti sırasında yüzeyden altta yapılacak patlatmaların yeraltı sularının yer değiştirmesine neden olduğu bilenen bir gerçektir. Yörede yapılacak kömür çıkarma faaliyetinin Bodrum, Güllük ve Milas-Bodrum Havaalanı içme suyunun kaybolmasına sebep olması kaçınılmaz olacaktır. Buralara tekrar su temini, kamuya daha büyük ekonomik kayıplar getirmesine neden olacaktır.

Şirket yetkililerine bu duyuruyla bir öneride bulunmak isteriz. Kalorisi düşük ve rezervi az miktarda olan kömür peşinde koşmaktansa, kesmek istediğiniz zeytinlerden yağ çıkarma sırasında yan ürün olan prinayı yakıt olarak kullanmayı tavsiye ederiz. Prina, Milas yöresinde ve Ege Bölgesinde çok fazla bulunur ve kalorisi 4 bin kcal mertebesindedir. Böylece; hem doğa tahrip olmaz, zeytinler kesilmez, çevre kirlenmez, hem de termik santral daha temiz ve sürdürülebilir hammaddeyi daha da ucuza temin etmiş olur.  veya santral alanına GES (güneş enerjisi santrali) kurmaları en doğru çözüm olacaktır.

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı, şirket yetkililerinin bir nevi arkadan dolanarak köylülerin verimli arazilerini ve zeytinliklerini alma çabasından vazgeçmesini, yazılı ve görsel basınımızın kamuoyunu bilgilendirmesini ve yurttaşlarımızın da duyarlı olmasını, saygılarımızla tüm Kamuoyuna duyuruyoruz."

İmzacı isimler şöyle:

İsim Soyisim                                     Mesleği/İşi                        İsim Soyisim                                     Mesleği/İşi

Abdullah DEMİREL                              E. Öğretmen                        Ali GÜLBAŞ                                E. Vergi D. Müdürü

Ali SAVAŞ                                           E. Astsubay

Ahmet ÖZCAN                                     E. Uçak.Bak.Kıd. Albay        Arif GÜNEY                            E. Öğretmen

Asım GÜLTEN                                       E. Hakim                           Berrin OĞULTÜRK                E. Öğretmen

Bilal SOYDAN                                       Makine Mühendis                Burhan ÜNAL                       E. Astsubay

Bülent KOÇ                                           İş insanı                            Cafer UÇAK                           E. Öğretmen

Çağlayan ÜÇPINAR                              Doktor                                 Duran Ali Mısırlıoğlu           E. Öğretmen

Dursun GÖKBEL                                   E. Banka Müdürü                  Dursun KAN                          E. Teknisyen

Ergun Moralı                                        E. Memur                             Erkan UYAR                          E. Astsubay

Faruk KARA                                          Endüstri Mühendisi               Ferda ÖZÇELİK                     E. Teknisyen

Güldane Evsen SÖZÜGEÇER              E. Öğretmen                             Günay ÖZCAN                      E. Öğretmen

Hakan GÜLTEN SÖZÜGEÇER              Mimar                                      Hamdi ULUPINAR                Emekli

Hakkı ALTAY                                         Emekli                                  Halil ŞALLI                             Çiftçi

Hasan YORULMAZ                               E. Öğretmen                           Hulusi ULUĞ                         E. Astsubay

Huri TUNA                                            E. Öğretmen                         Hüseyin Haluk AKBATUR    Doktor (Göz)

Hülya ÖZCAN ERKOL                          Uzman Doktor                          Hüseyin GÜLTEN                  Öğretmen

Mehmet KAFACA                                Ziraat Yüksek Mühendisi           Mehmet OĞULTÜRK           E. Öğretmen

Milas Kent Konseyi                             Sivil Toplum Kuruluşu               Munibe Karakuş                   E. İşçi

Mustafa Ali DEMİRCİ                          E. Öğretmen                            Mustafa Ali TOKAT              E. Memur

Mustafa Çiftçi                                      Turizm Rehberi                       Mustafa Ramazan AKKAYA   Avukat

Mustafa ÖZKAN                                  E. Sayıştay U. Denetçisi           Muzaffer KARAKAYA          Esnaf

Necati ESER                                          Esnaf                                   Nihat İNCE                            Emekli

Ömer ÖZLER                                        Mali Müşavir                          Rüştü YAMAN                      Çiftçi

Tevfik UĞUR                                         Sanayici                               Tahsin SELÇUK                     E. Astsubay

Tolga GÜLTEN                                      İnşaat Mühendisi                    Turgut GÜLTEN                    E. Öğretmen

Uğur SERTKAYA                                    E. Astsubay                           Vural GEZEN                         E. Astsubay

Yasemin KOÇ                                       Emekli                                    Yıldız DEMİRCİ                      Ev Hanımı

Yüksel CAN                                           E. Astsubay                           Zeki KARAGÜR                     Esnaf

Zeki TUNA                                             E. Öğretmen                         Zülfer ÇALIŞ                          E. Öğretmen

Çağlar Nevzat TÜFEKÇİ                       Gazeteci/Yazar                         Tacettin GÜNEY                    E. Muhtar/Çiftçi"

(ARŞİV GÖRÜNTÜ)

Muğla\'daki Kömür Çıkarma İşlemine Karşı 59 Emekli Bürokrat, Rütbeli Asker ve Memurdan Ortak Açıklama: "Şirket Arkadan Dolanarak Köylülerin Verimli...
Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Muğla'daki Kömür Çıkarma İşlemine Karşı 59 Emekli Bürokrat, Rütbeli Asker ve Memurdan Ortak Açıklama: 'Şirket Arkadan Dolanarak Köylülerin Verimli... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement