Danıştay: Standart Belirlemede Tek Yetkili Kuruluş Tse - Son Dakika

Danıştay: Standart Belirlemede Tek Yetkili Kuruluş Tse

02.01.2012 15:01
Danıştay: Standart Belirlemede Tek Yetkili Kuruluş Tse

Danıştay'dan yangın yönetmeliğinin petrol istasyonları bölümüne kısmı iptal geldi Danıştay'dan yangın yönetmeliğinin petrol istasyonları bölümüne kısmı iptal geldi.

Danıştay'dan yangın yönetmeliğinin petrol istasyonları bölümüne kısmı iptal geldi Danıştay'dan yangın yönetmeliğinin petrol istasyonları bölümüne kısmı iptal geldi. Danıştay 10. Dairesi, "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği" akaryakıt istasyonlarıyla ilgili maddelerini, mecburi standart olan TS 12820 akaryakıt istasyonları emniyet gerekleri standardına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası, Yönetmeliğin akaryakıt istasyonlarıyla ilgili maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Dava dilekçesinde, yönetmeliğin akaryakıt bayileri ile ilgili kısmının bir takım yükümlülükler getirdiği, akaryakıt istasyonları için güvenlik tedbirlerinin ortak bir düzenleme ile belirlenmesi gerekirken TS 12820 Akaryakıt İstasyonları Emniyet Gerekleri Standardında ayrı, dava konusu Yönetmelikte ayrı düzenlenmeler yapıldığı iddia edildi.

Yönetmelikte belirlenen asgari güvenlik mesafelerinin TS 12820 standardına göre belirlenmesi gerektiği halde dava konusu madde hükümlerinde standart hükümlerinin esas alınmadığı, saptanan standarda da herhangi bir atıf yapılmadığı öne sürülen dilekçede, yönetmeliğin iptali istenilen maddelerindeki düzenlemelerin standarda uygun olarak yeniden yapılması gerektiği iddia edildi.

-TEK YETKİLİ KURULUŞ TSE-

Danıştay 10. Dairesi de yönetmeliğin akaryakıt istasyonlarındaki asgari emniyet mesafeleri ve yangın kontrol tedbirlerine ilişkin hükümlerini iptal etti.

Dairenin kararında, istasyonda bulundurulması gereken tekerlekli yangın söndürme cihazının adeti, ağırlığı ve bulundurulması gereken mesafelerin belirlendiği, tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanılması ile ilgili olarak yer altı tankının kapasitesine göre pompanın, nefesliğin ve dolum ağzı ile tank cidarının komşu arsa ve yola uzaklık mesafelerine yer verildiği belirtildi. Kararda, Yönetmeliğin yürürlüğünden önce yapı ve işletme ruhsatı almış tehlikeli maddelerle ilgili yerlerde, asgari emniyet mesafeleri hariç tutularak yangın güvenliği ve diğer hususlarda bu Yönetmelik hükümlerinin esas alınacağının kurala bağlandığı bilgisine yer verildi. Kararda, Türkiye'de Standart hazırlamakta tek yetkili kuruluş olan ve bu konuda gerekli teknik donanım ve personele sahip TSE tarafından konuyla ilgili kurumların, kuruluşların ve kişilerin olumlu görüşleri alınarak hazırlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Mecburi Standart olarak yayımlanan TS 12820 Akaryakıt İstasyonları Emniyet Gerekleri Standardı'nın bağlayıcı nitelikte olduğunun altı çizildi.

Kararda, şu saptamada bulunuldu:

"Akaryakıt istasyonları emniyet gereklerinde değişiklik yapılması ancak yayımlanan mecburi standartta yapılacak değişiklik ile mümkün olup; standart yürürlükte iken başka bir düzenleyici işlem ile bu konuda değişiklik yapılmasına olanak bulunmamaktadır."

-BAKANLAR KURULU'NUN YETKİSİ YOK-

Sivil Savunma Kanunu ile yangınla mücadele konusunda Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların, gerçek kişilerin almaları gereken önlemlerin genel olarak belirlenmesinin öngörüldüğü ifade edilen kararda, Bakanlar Kuruluna akaryakıt istasyonlarının emniyet gerekleri konusunda standart koyma gibi bir görev ve yetki verilmediği kaydedildi. Kararda, şöyle denildi:

"TS 12820 Akaryakıt İstasyonları Emniyet Gerekleri Standardı, mecburi standardının düzenlediği özel konu itibariyle yasadan sonra gelen üst norm niteliği dikkate alındığında akaryakıt istasyonlarının emniyet gerekleri ile ilgili konuda özel düzenleme yapma, standart koyma görev ve yetkisi olmayan, yangınla mücadele için alınacak önlemlerle ilgili genel düzenleme yapması gereken Bakanlar Kurulu'nun, değişmediği sürece özel nitelikteki mecburi standarda uygun düzenleme yapması zorunludur." - Ankara

Kaynak: ANKA
Stefan Kuntz'dan oruç tutanları yedek mi bıraktı? İddialarına yanıt: Bunlar dedikodudan ibaret Stefan Kuntz'dan oruç tutanları yedek mi bıraktı? İddialarına yanıt: Bunlar dedikodudan ibaret Avrupa Kulüpler Birliği, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı Avrupa Kulüpler Birliği, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Son Dakika Güncel Danıştay: Standart Belirlemede Tek Yetkili Kuruluş Tse - Son Dakika


Advertisement