Konkordato Hakkında Bilinmesi Gerekenler! - Son Dakika

Konkordato Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

22.05.2019 14:40
Konkordato Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Avukat Begüm Gürel, Konkordato mühletinde alacaklılar bakımından getirilen takip yasağı hakkında açıklamalarda bulundu.

Konkordatonun, mali durumu bozulan ve ödeme güçlüğü çeken borçluları İcra ve İflas Kanunu'nda öngörülen süreler içerisinde haciz ve iflas yoluyla takiplerden koruyarak, mali durumlarını iyileştirmelerine ve ekonomik varlıklarını devam ettirmelerine imkân sağlamayı amaçladığını ifade eden Ümit Erkan Durna, borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlunun konkordato talep edebileceğini, hatta iflas talebinde bulunabilecek her alacaklının da, gerekçeli bir dilekçeyle borçlusu hakkında konkordato talebinde bulunabileceğini belirtti.

HEM VADE HEM TENZİLAT DA İSTENEBİLİYOR

Konkordato başvurusunda bulunan borçlunun, konkordato talebiyle birlikte sunacağı ön projede alacaklılarından, borçlarını ödeme hususunda kendisine vade verilmesini ya da borçlarının bir kısmından tenzilat yapılmasını istediğini belirten Durna, uygulamada ise bazı borçluların karma sistem olarak adlandırılan vade ve tenzilatı aynı anda talep ettiklerini belirtti.

GEÇİCİ MÜHLET 2 AY DAHA UZATILABİLİR

Konkordato talebinde bulunan borçlunun, öncelikle mahkeme veznesine alacaklı sayısı ile orantılı şekilde artan hatırı sayılır bir miktar avans yatırması gerektiğini belirten Avukat Begüm Gürel , borçlunun konkordato talebi üzerine Ticaret Mahkemesinin, İcra ve İflas Kanunu madde 286'da sayılan belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit etmesi halinde derhal geçici konkordato komiseri görevlendirmesi yaparak üç (3) aylık geçici mühlet kararı vereceğini ve gerekli görürse Mahkemenin geçici mühleti en fazla iki (2) ay uzatabileceğini belirterek, iflasın ertelenmesindeki sürece nazaran mahkeme tarafından başlangıçta daha hızlı şekilde kararlar verildiğinin altını çizdi.

Komiserin ise bu geçici mühlet sürecinde borçlunun faaliyetlerine takip ederek, mahkemece verilen diğer görevleri yerine getireceğini ve süreç sonunda raporunu mahkemeye sunacağını belirten Durna, konkordato mevzuatına hakim kişilerin komiser olarak atanmasının hem borçlunun hem de alacaklıların menfaati açısından büyük önem taşıdığını kaydetti

1 YIL KESİN SÜRE VERİLİR

Komiserin, borçlu tarafından sunulan ön projeyi, geçici mühlet süreci ile birlikte titizlikle yorumlayan bir rapor sunması gerektiğinin altını çizen Avukat Gürel,Çok tartışılan konkordato ile ilgili kritik bilgiler mahkemece konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verileceğini, bu sürenin gu¨çlu¨k arz eden özel durumlarda talep u¨zerine mahkemece altı aya kadar uzatılabileceğini, yeni bir görevlendirme yapmasını gerektiren bir durum olmadığı sürece geçici komiserin görevine devam etmesine karar verileceğini, ayrıca ilgili Yönetmelik göz önünde bulundurularak toplamda yedi alacaklıyı geçmemek şartıyla alacaklılar kurulu da oluşturulabileceğini, bu kurulun komiser başkanlığında ayda bir kez toplanacağını ve komiserin faaliyetlerine nezaret ederek, tavsiyelerde bulunabileceğini ifade etti.

15 GÜN İÇİNDE ALACAKLILARA ÇAĞRI

Komiserin, kesin mühlet sürecinde İcra ve İflas Kanunu 288'inci madde uyarınca yapacağı ilanla, alacaklıları, ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet etmesi ve ayrıca ilanın birer suretini adresi belli olan alacaklılara posta ile göndermesi gerektiğini belirten Avukat Begüm Gürel, akabinde Komiserin borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında açıklamada bulunmaya davet edeceğini ve en nihayetinde de bu alacakların var olup olmadığını borçlunun mali kayıtlarından sorgulayarak, hazırlayacağı raporda bu hususa yer vermesi gerektiğini belirtti.

Bu esnada ayrıca komiserin borçlunun mevcudunun bir defterini yapması ve mallarının kıymetlerini takdirini sağlatması gerektiğini belirten Avukat Gürel, tüm bu sürecin sonunda bu kez konkordato projesinden etkilenen alacaklıları İcra ve İflas Kanunu m. 288 uyarınca yapacağı ilanla ve ayrıca ilanın birer suretini adresi belli olan alacaklılara posta ile göndererek, konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet etmesi gerektiğini belirtti.

KOMİSER, ALACAKLILAR TOPLANTISINI DA YÖNETİR

Komiserin, alacaklılar toplantısına da başkanlık edeceğini, borçlunun durumu hakkında bir rapor vereceğini, borçlunun da gerekli açıklamaları yapmak üzere toplantıda hazır bulunmaya mecbur olduğunu belirten Avukat Begüm Gürel, toplantıda ve devam eden yedi (7) günlük iltihak süresinde konkordato projesinin, kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını ya da kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

MAHKEME, GEREK GÖRÜRSE RAPOR İSTER

En nihayetinde komiserin, iltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi edeceğini belirten Avukat Begüm Gürel, komiserin gerekçeli raporunu ve dosyayı tevdi alan mahkemenin, konkordato hakkında kesin mühlet içinde karar vermek üzere yargılamaya başlayacağını, mahkeme, gerekli görürse komiserden gerekçeli bir rapor da alarak, karar verilinceye kadar mühlet hükümlerinin en fazla altı (6) ay kadar devamına karar verebileceğini belirtti.

İcra ve İflas Kanununun 305. maddesinde yer alan şartların gerçekleştiğinin anlaşılması halinde, Mahkemenin Konkordato talebinin tasdikine karar verebileceğini kaydeden Durna, Mahkemenin kararda, tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli bir kayyım da tayin edileceğini belirtti.

DERHAL SONA ERDİRİLEBİLİR

Sürecin ancak iyi niyetli borçlular açısından işlerlik kazanabileceğini, iflasın ertelenmesi döneminde örneklerine rastlanan mal kaçırma ve benzeri durumlarda ise sürecin komiserin ve hatta alacaklıların uyarıları üzerine dahi mahkemece hemen sona erdirilebileceğinin altını çizen Avukat Begüm Gürel, iyi niyetli olmayan borçluların zaman içerisinde süreçten çıktığına hep birlikte şahit olunacağını son olarak sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konkordato Hakkında Bilinmesi Gerekenler! - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Advertisement