Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi Sayı: 1195 Kitabı - Son Dakika
Kültür Sanat

Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi Sayı: 1195 Kitabı

Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi Sayı: 1195 Kitabı

Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi Sayı: 1195 Kitabı kitabının yazarları, yayınevi, baskı tarihi ve diğer tüm bilgileri. Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi Sayı: 1195 Kitabı kitabının kısa özeti.

12.04.2013 17:59

Çizgi-yorum - Semih PoroyEdebiyatçıların Kamusala - Birlikte - Müdahalesi - Süreyyya Evren/ Sayfa 3 İktidarla kurgusal özdeşliğini kırmamış, kendini ulus-devlet terimleriyle okuma yanlısı, çok uslu biri olabilir aydın. Kendisine de piramidin orta-üst katmanlarında bir yer biçmenin büyüsüyle ya da daha basit ve genelgeçer bir kasılmayla piramit dışını göremeyecek şekilde tıkanabilir edebiyatçı.Süreçler (Şiir) - Tarık GünerselSanatçı Duruşu ve Kamusal Alan - Tahir AbacıMuhalefet, tekil bir duruş değil, ciddi bir siyasal örgütlenme sorunudur ve kimi demokratik hakları elde etmenin, örgütlenme ve ifade özgürlüğü üzerindeki engelleri kaldırabilmenin yolu, sanatçıların 'gösteri'lerinden, 'demokratik tepki'ler sergilemelerinden çok, örgütlü mücadeleden geçer. Bu açıdan, 'kamusal alan'a müdahele konusunda, örgütlü mücadele için omuz veren 'sıradan' insanların katkıları da önemlidir. Dışarı Çıkma Cesareti - Erden KosovaÖncelikli olarak kamusal alanın hem devlet otoritesi, hem de farklı türden muhafazakârlıkların sıkı denetimi altında tutulmasından ileri gelen bir çekingenlik söz konusu. Bu çekingenliğin Diyarbakır'da mevcut olması gayet anlaşılır - kentin yakın geçmişini gözden geçirmek, binlerce 'fail-i meçhul'u hatırlamak yeterli bu konuda.Soruşturma: EdebiyatçılarınKamusal Alana MüdahalesiHrant Dink'in öldürülmesinin ardından siyasi atmosfer hayli görünür bir nitelik kazandı. Kültür-sanat insanlarını da harekete geçmeye teşvik eden, aktif tutum alma arzusunun çoğaldığı bir süreç yaşanıyor. Kendimizi sorgulamayı da içeren bu süreçte edebiyatın, edebiyatçılarımızın tavır ve tepkileri üzerinden yapılanları, yapılamayanları, yapılması gerekenleri ve yapılabilecekleri tartışmak gerekiyor. İmza kampanyaları, ortak şiir kaleme almak, kendi kendini ihbar gibi aktivist yöntemlerin değerlerini teslim etsek de hâlâ eksik kalan noktalar işaret edilebilir: sözgelimi, kişisel anlaşmazlıkların, farklı sanatsal tercihlerin ve çeşitlenen siyasi konumların detaylarının askıya alındığı, asgari müştereklerin öne çıktığı acil ve geniş katılımlı tartışma toplantıları neden düzenlenemesin? Bu asgari müştereklerde bile ayrışılıyorsa, bu ayrışmalar neden uygarca yan yana gelinebilecek farklı inisiyatifler doğurmasın? Edebiyatçıların fiili olarak bir mekânda toplandığı ve 'ne yapmalı, nasıl müdahale etmeli' çerçevesinde samimi tartışmalar yaptığı etkinlikler neden gerçekleştirilemesin? Üstelik benzeri toplantıların, sözgelimi çağdaş sanat alanında organize edilebildiğini, bağımsız inisiyatiflerin oluşturulabildiğini gözlemlemek mümkünken... Edebiyatın ülkemizde çok daha köklü olması mı manevra kabiliyetini azaltıyor? Sorun kurumlarda mı, bireylerde mi, oluşumlarda mı? Ve tabii ki, ne yapmalı? Yukarıdaki genel zemine ilişkin sorulara ek olarak yazar örgütlerinin rolü konusunda da görüşlerinizi almak istiyoruz: Yazar örgütlenmelerinin siyasi gündemlere etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemizdeki yazar örgütlerinden kamusal müdahale konusunda beklentileriniz nelerdir? Şu ana kadarki çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz, önerileriniz nelerdir? Örgütlerin dışında bağımsız inisiyatifleri gerekli görüyor musunuz, yoksa siyasi tavırlar öncelikle yazar örgütleri bünyesinde mi alınmalı?Yetimler Ağıtı'na Ek (Şiir) - Kemal ÖzerSoruşturma: Yazar Örgütlerinin Kamusal Alana MüdahalesiCamille İçin Sone (Şiir) - Eren AysanAhmet Erhan ile Söyleşi - Ayhan Şahin"Vicdan" kavramı, şiirin olmazsa olmaz koşuludur. Bu nedenle hayatla gerek etik, gerekse estetik açıdan ve doğrudan bir anlam ilişkisi kurmak gerekir. Daha önce konuştuk, benim şiirim kişiseldir, dedim. Şimdi ortada bir dünya var; hepimizin mezbahası olmaya teşne bir ülke var. Sen madem "kişi", açıkçası "kendi" olabiliyorsan, o zaman "ötekiler"e duyularını kapatamazsın. O dünya-ülke bir yerde gelip sana çarpacaktırSon Anka 2 (Şiir) - Ferruh TunçKara, 'Yerli' Bir 'Çocuk' - Haydar ErgülenAhmet Erhan karanlık bir adam ve şair değil, kara bir çocuk. Benden küçük, benden büyük. Hem şiirlerini hepimizden önce yayımla

Kaynak: Haberler.Com

Son Dakika Kültür Sanat Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi Sayı: 1195 Kitabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement