Kilis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplandı - Son Dakika
Yerel

Kilis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Kilis'in yatırım ve sektörel gelişmelerinin, sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınarak kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlandığı 2012 yılı İl Koordinasyon Kurulu I.dönem toplantısı Vali Yusuf Odabaş, başkanlığında gerçekleştirildi.

27.01.2012 11:40

Kilis'in yatırım ve sektörel gelişmelerinin, sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınarak kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlandığı 2012 yılı İl Koordinasyon Kurulu I. dönem toplantısı Vali Yusuf Odabaş, başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı; 2011 yılı 4. dönemin değerlendirilmesi, projelere ilişkin izleme ve koordinasyon çalışmaları, ilin sosyo-ekonomik durumunun ve ihtiyaçlarının görüşülmesi ve sorunlar ve çözüm önerilerinden oluşan bir gündemle toplandı.

Yatırım projelerinin genel değerlendirmesini yapan Vali Yusuf Odabaş, Kamu Yatırımcı Kuruluşlarınca 2012 yılı I. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı için Valilikçe gönderilen Yatırım Projeleri İzleme ve Değerlendirme Raporlarının sonuçlarına göre; ilde uygulanmakta olan toplam kamu yatırımcı kuruluş proje sayısının 255 olduğunu, bu projelerin 102'si Genel İdare bütçesi kapsamındaki kuruluşlarca, 153'ü mahalli idare kuruluşlarınca yürütüldüğünü belirtti.

Odabaş, şöyle devam etti:

"Projelerin bedelleri toplamı 421 milyon TL, 2011 yılı ödenekleri toplamı 90 milyon TL, dönem sonuna kadar yapılan harcamalar ise 54 milyon TL. dir. Projelerin başlangıcından günümüze nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 39 seviyesindedir.

Yatırımların sektörler itibariyle dağılımı incelendiğinde projelerin; tarım, ormancılık, hizmet, ulaştırma, eğitim, sağlık, kültür-turizm, sağlık, sanayi, enerji sektörlerinde yürütüldükleri görülmektedir.

Söz konusu sektörlerden 'Ulaştırma' sektörü 8 proje ve 225 milyon TL proje bedeli; 'Eğitim' sektörü 23 proje ve 75 milyon TL, proje bedeli; 'Hizmet' sektörü 8 proje ve 42 milyon TL proje bedeli; 'Tarım' sektörü 25 proje ve 13 milyon TL proje bedeli ile, ilimizin yatırım tutarı bakımından başlıca sektörleri olarak sıralanmaktadır.

Genel İdare bütçesi kapsamında gerçekleştirilen 102 adet projenin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde; bu projelerin 79 tanesinin Merkez ilçede, 1 tanesinin Elbeyli İlçesinde, 18 tanesinin Musabeyli ilçesinde, 4 tanesinin ise Polateli ilçesinde uygulandığı görülmektedir.

Yatırım Projelerinin Mahalli İdare Kuruluşlarına göre dağılımı incelendiğinde; İl Özel İdaresince 126, Kilis Belediyesince 24, Yavuzlu Belediyesince 3 olmak üzere toplam 153 adet projenin yürütüldüğü görülmekte olup, bu projelerin bedelleri toplamı 33 milyon TL, 2011 yılı ödenekleri toplamı 12 milyon TL, projelerin başlangıcından bugüne nakdi gerçekleşme seviyesi ise yüzde 47 seviyesindedir.

İlimizde Genel Bütçeli Kamu Kuruluşlarınca yürütülen 102 projenin 24'ü tamamlanmış, 52'si devam etmekte, 7'si ihale aşamasında olup, 19'una ise henüz başlanılmamıştır.

Mahalli İdare Kuruluşlarına ait toplam 153 projenin ise 82'si tamamlanmış, 14'ü devam etmekte, 1'i ihale aşamasında olup, 56'sına ise henüz başlanılmamıştır. Musabeyli, Polateli, Elbeyli Belediyelerince 2011 yılında yürütülen proje bulunmamaktadır."

Önemli projelere göre yapılan değerlendirmede ise, (Nurdağı-Hassa) Ayrımı Kilis Yolu Projesi, Mustafa Yavuz-Çobanbey varyantının alt ve üst işleri, GAP Kayacık Barajı projesi, Sapkanlı Göleti ve sulaması projesi, Şehir içme suyu şebekesinin yenilenmesi projesi, Atık su arıtma tesisi projesi, 750 kişilik öğrenci yurt projesi, engelsiz yaşam merkezi inşaatı projesi, Kilis Organize Sanayi Bölgesi Revize Projesi ve Sosyal Konut Yapım Projesi incelendi ve son durumları değerlendirildi.

- KİLİS

Kaynak: AA

Son Dakika Yerel Kilis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement