Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Altaş: Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Geri Alınsın - Son Dakika

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Altaş: Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Geri Alınsın

22.08.2022 16:40
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Altaş: Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Geri Alınsın

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliğin hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Altaş, "Söz konusu düzenlemelerin uygulanması halinde tahmin edilemeyecek boyutta, telafisi güç ve imkânsız zarar ortaya çıkacaktır” dedi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğin hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Altaş, "Söz konusu düzenlemelerin uygulanması halinde tahmin edilemeyecek boyutta, telafisi güç ve imkansız zarar ortaya çıkacaktır" dedi.

Ortak giderlere ilişkin yapılan değişikliğin hukuki öngörülebilirlik ve denk bütçe ilkelerine tamamen aykırı olduğunu Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, yazılı açıklama yaparak Ticaret Bakanlığı'ndan bu durumu düzeltmesini istedi.

Altaş'ın dernek adına yaptığı açıklama şöyle:

"ORTAK GİDERLERE İLİŞKİN ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR: Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Ağustos 2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Anılan Yönetmelik hükümlerinde öncelikle sektörümüzde bu zamana kadar ihtilafsız bir şekilde uygulanagelen ortak giderlere ilişkin esaslı değişiklik yapılmıştır. Öyle ki söz konusu esaslı değişiklikler, hukuki öngörülebilirlik ve denk bütçe ilkelerine tamamen aykırı olacak şekilde sözleşme serbestisine ve en nihayetinde alışveriş merkezi maliklerinin mülkiyet hakkını ihlal edecek düzenlemeler içermektedir.

DÜZENLEME ANAYASA VE KANUNLARA AYKIRI: Bu sebeple yönetmelik hükümleri, ülkemizdeki alışveriş merkezi yatırımlarının, alışveriş merkezlerinin sosyal ve kültürel yararlarının ve en nihayetinde sektörümüzün tüm paydaşları yönünden istihdamın azalmasına ve belki de tamamen durmasına sebebiyet verecektir. Başta Anayasa, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkına Kanun olmak üzere amir mevzuat hükümlerine, ticari örf ve adete, serbest piyasa ve rekabet koşullarına aykırıdır.

DEĞİŞİKLİKLE AVM MALİKİ VE YÖNETİCİLERİ HARCAMALARDAN TEK BAŞINA SORUMLU TUTULMAYA ÇALIŞILMAKTADIR: Yönetmelikten önceki yasa ve düzenleyici idari işlemler yoluyla yapılan düzenlemeler doğrudan alışveriş merkezi malikinin ve yatırımcısının kira gelirine ilişkin olup yalnızca alışveriş merkezi maliki ve yatırımcılarını ilgilendirmektedir. Ancak bu son Yönetmelik değişikle alışveriş merkezi maliki ve yöneticileri herhangi bir şekilde tek kuruş kazanç ve fayda sağlamadığı halde salt perakendeci kiracının, çalışanlarının ve misafirlerinin yararı için yapılan harcamalardan tek başına sorumlu tutulmaya çalışılmaktadır.

TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARAR ORTAYA ÇIKACAK: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Dernek üyelerimiz düzenlemelerin geri alınması istemektedir. Düzenlemelerin uygulanması halinde tahmin edilemeyecek boyutta telafisi güç ve imkansız zarar ortaya çıkacaktır. Ticaret Bakanımız ve ilgililerin sesimizi duyarak, bu durumu düzelteceklerine olan inancımız tamdır."

DEĞİŞİKLİK NEYİ İÇERİYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle ilk olarak "Ortak gelir, ortak gider ve yönetim gideri" tanımlamalarıyla tartışmalı üç konunun sınırları çizildi. Buna göre, "Ortak kullanım alanlarından elde edilen geçici kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet, baz istasyonu, ATM ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri ile alışveriş merkezi yönetimlerince işletmelerden alınan gider avansları" ortak gelir olarak tanımlandı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Çin pazarına PttAVM ile ücretsiz giren Türk firmaları ürünlerini daha kolay satacak Çin pazarına PttAVM ile ücretsiz giren Türk firmaları ürünlerini daha kolay satacak Çin pazarına PttAVM ile ücretsiz giren Türk firmaları ürünlerini daha kolay satacak Çin pazarına PttAVM ile ücretsiz giren Türk firmaları ürünlerini daha kolay satacak Tabela kafaları karıştırdı! Ucuz et almak için giden vatandaşlar fiyatları görünce şaşkına döndü Tabela kafaları karıştırdı! Ucuz et almak için giden vatandaşlar fiyatları görünce şaşkına döndü

Son Dakika Ekonomi Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Altaş: Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Geri Alınsın - Son Dakika


Advertisement