Banknot Kağıtları İthalatını Sadece Merkez Bankası Yapacak - Son Dakika

Banknot Kağıtları İthalatını Sadece Merkez Bankası Yapacak

01.01.2012 10:43
Banknot Kağıtları İthalatını Sadece Merkez Bankası Yapacak

Banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece Merkez Bankası tarafından yapılacak Banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece Merkez Bankası tarafından yapılacak.

Banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece Merkez Bankası tarafından yapılacak Banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece Merkez Bankası tarafından yapılacak. Çek kağıtlarının ithali sadece bankalar tarafından gerçekleştirilecek.

Ekonomi Bakanlığı'nın Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ 31 Aralık 2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugünden itibaren yürürlüğe girecek Tebliğ'e göre banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Ekonomi Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek.

-İTHALATI MERKEZ BANKASI TARAFINDAN YAPILACAK EŞYA-

Banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece Merkez Bankası tarafından yapılacak.Çek kağıtlarının ithali sadece bankalar tarafından gerçekleştirilecek.

-UYGUNLUK YAZISINA TABİ EŞYA-

Hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile 4907.00 G.T.P'li yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygunluk yazısı aranacak. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek. Diğer kağıtların ithali için, müracaat formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte Ekonomi Bakanlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurulacak.

-YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞ-

31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/10) yürürlükten kaldırıldı.

-KARAYOLU TAŞIT ARAÇLARININ İTHALİ-

Ekonomi Bakanlığı'nın Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen yarı römorklar için çekiciler, 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları gibi araçların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranacak. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek.

31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/7) yürürlükten kaldırıldı. Karar bugün yürürlüğe girecek.

-SİVİL HAVA TAŞITLARI-

Bu arada bugünden itibaren sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyanın sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranacak. - Ankara

YORUMLAR
500
Merkez Bankası'nda ikinci şok: 5 ayda 80 milyar Merkez Bankası'nda ikinci şok: 5 ayda 80 milyar

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Banknot Kağıtları İthalatını Sadece Merkez Bankası Yapacak - Son Dakika


Advertisement