Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Köy Korucuları Hayvan Hastalıklarını Yetkililere Bildirecek - Son Dakika

Köy Korucuları Hayvan Hastalıklarını Yetkililere Bildirecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sığır vebası, koyun ve keçi vebası, domuzların veziküler hastalığı, mavi dil hastalığı, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı, koyun keçi çiçeği, Afrika domuz vebası, klasik domuz vebası ve rift vadisi humması gibi hastalıklarla mücadele etmek amacıyla Ulusal Referans Laboratuvarları kuracak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sığır vebası, koyun ve keçi vebası, domuzların veziküler hastalığı, mavi dil hastalığı, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı, koyun keçi çiçeği, Afrika domuz vebası, klasik domuz vebası ve rift vadisi humması gibi hastalıklarla mücadele etmek amacıyla Ulusal Referans Laboratuarları kuracak.

Köy Korucuları Hayvan Hastalıklarını Yetkililere Bildirecek
04.01.2012 - 10:22,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sığır vebası, koyun ve keçi vebası, domuzların veziküler hastalığı, mavi dil hastalığı, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı, koyun keçi çiçeği, Afrika domuz vebası, klasik domuz vebası ve rift vadisi humması gibi hastalıklarla mücadele etmek amacıyla Ulusal Referans Laboratuvarları kuracak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sığır vebası, koyun ve keçi vebası, domuzların veziküler hastalığı, mavi dil hastalığı, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı, koyun keçi çiçeği, Afrika domuz vebası, klasik domuz vebası ve rift vadisi humması gibi hastalıklarla mücadele etmek amacıyla Ulusal Referans Laboratuarları kuracak. Bakanlık, ayrıca köy korucularını da söz konusu hastalıkların tespiti halinde bu durumu yetkili otoritelere bildirimde yetkili kıldı.

Konuya ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmelikle; sığır vebası, koyun ve keçi vebası veya PPR, domuzların veziküler hastalığı, mavi dil hastalığı, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı veya EHD, koyun keçi çiçeği, veziküler stomatitis, sığırların nodüler ekzantemi veya lumpy skin, Afrika domuz vebası, klasik domuz vebası ve rift vadisi humması hastalıklarına karşı hazırlıklı olmak, hastalıklardan korunmak ve hastalıklarla mücadele etmek için alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

-KÖY KORUCULARI HAYVan HASTALIKLARININ BİLDİRİMİNDEN DE SORUMLU TUTULDU-

Sığır vebası, koyun ve keçi vebası veya PPR, domuzların veziküler hastalığı, mavi dil hastalığı, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı veya EHD, koyun keçi çiçeği, veziküler stomatitis, sığırların nodüler ekzantemi veya lumpy skin, Afrika domuz vebası, klasik domuz vebası ve rift vadisi humması hastalıklarından herhangi birinin varlığından şüphelenilen veya varlığı tespit edilen vakalar, hayvan sahipleri ve bakıcıları, veteriner hekimler ile muhtarlar, köy korucuları, celepler, çobanlar, gemi kaptanları, istasyon ya da gümrük memur veya idarecileri gibi hastalığı bildirmekle yükümlü olan kişiler tarafından derhal yetkili otoritelere, yetkili otoriteler tarafından da Bakanlığa bildirilecek.

Bir işletmede bulunan hayvanların bu sıralanan hastalıklardan biriyle enfeksiyonundan veya kontaminasyonundan şüphe edilirse resmi veteriner hekim hastalığın varlığını teyit etmek veya var olmadığını belirlemek amacıyla özellikle laboratuvar incelemesi yapmak üzere gerekli numuneleri almak veya alınmasını sağlamak için hemen resmi araştırma çalışmalarını başlatacak. Söz konusu hayvanlardan alınan numuneler, hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alan yetkili otoritenin yönetimi altında, laboratuvarlara taşınacak.

Hastalık şüphesi haber verilir verilmeyecek, yetkili otorite, işletmeye geçici kordon ve karantina koyacak.

-HASTALIK TESPİT EDİLEN İŞLETMEDEKİ TÜM HAYVanLAR İTLAF EDİLECEK-

İşletmede bulunan hastalığa duyarlı tüm hayvanlar gecikmeksizin yerinde itlaf edilecek. Ölmüş veya itlaf edilmiş hayvanlar yerinde yakılacak veya gömülecek veya mümkünse bir hayvan atık tesisinde imha edilecek. Bu işlemler, hastalık etkeninin yayılma riskini en aza indirecek şekilde yapılacak.

Öte yandan, hayvan yemi, çöp, gübre veya sulu gübre gibi, hastalık etkeni bulaşmış olması muhtemel herhangi bir madde veya atık imha edilecek veya uygun şekilde işlenecek. İşleme tabi tutma işlemi resmi veteriner hekimin talimatına uygun olarak yürütülecek ve bu işleme tabi tutma işlemi hastalık etkeninin imha edilmesini sağlayacak şekilde yapılacak.

Gömme yoluna başvurulduğunda ise gömme işlemi, etobur hayvanların leşleri açığa çıkamayacak şekilde veya herhangi bir çevresel rahatsızlığı önlemek için uygun zeminde yapılacak.

-BİNALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA ÖZEL DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ KURULACAK-

Sağlıklı hayvanlar, enfekte hayvanların bulunduğu üretim birimlerinden ayrı binalar içerisinde, aralarında herhangi bir bağlantı ve ortak hava boşluğu bulunmayacak şekilde tutulacak. Bu üretim birimlerinin ekipman, yem, atık ve varsa süt için farklı depoları bulundurulacak. Binaların giriş ve çıkışlarında özel dezenfeksiyon sistemleri kurulacak. Her üretim birimine ayrı personel görevlendirilecek.

Sağlıklı ve enfekte birimler arasında hastalığın bulaşmasına neden olabilecek çiftlik makinaları veya diğer ekipmanların, enfekte birimden sağlıklı birimlere doğru hastalığı iletebilecek hayvan, hayvansal ürünler, hayvan yemi, hayvanlara ait malzemeler, yün, kıl, atık gibi diğer maddeler veya nesnelerin hiçbir alış verişinin olmadığı tespit edilecek.

-HASTALIĞIN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN KRİZ MERKEZLERİ KURULACAK-

Acil eylem planında yer alan kriz merkezleri hastalığın mümkün olduğunca çabuk söndürülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak ve epidemiyolojik araştırmaları yapmak için kurulacak.

Hastalığın tespit edildiği alan etrafında yarıçapı en az üç kilometre olacak şekilde bir koruma bölgesi; Koruma bölgesini de içerecek şekilde mihrak etrafında yarıçapı en az on kilometre olacak şekilde bir gözetim bölgesi oluşturulacak.

-HASTALIĞIN ÜZERİNDEN 21 GÜN GEÇTİKTEN SONRA İŞLETMEYE YENİ HAYVan ALINABİLECEK-

Hastalığın tespitinden sonra, işletmede temizlik işlemlerinin tamamlanması üzerine resmi veteriner hekim, önlemlerin uygun şekilde yürütülmesini ve hastalığa duyarlı hayvanların tekrar getirilmesinden önce söz konusu hastalığın tamamen söndürülmesini temin etmek için 21 günden az olmayan uygun bir sürenin geçmiş olmasını sağlayacak.

-ULUSAL REFERANS LABORATUARLARI-

Öte yandan, hastalıkla mücadele için Ulusal referans laboratuarları kurulacak ve kurulacak olan bu laboratuarlar Bakanlıkça belirlenecek.

Bakanlıkça belirleme yapılırken, laboratuvarların salgın sırasında daima ve özellikle söz konusu hastalık ilk ortaya çıktığı zaman, virüsün tipi, alt tipi ve varyantını gösterebilen, bölgesel teşhis laboratuvarlarında elde edilen sonuçların teyit edilmesini sağlayan ve uzman personele sahip olan laboratuvarlar olması nitelikleri aranacak.

Bakanlık hastalığın önüne geçebilmek için kontrol önlemlerine bir ilave olarak aşılamayı uygulamaya koyma kararı da alabilecek. - Ankara

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Son Dakika Ekonomi Köy Korucuları Hayvan Hastalıklarını Yetkililere Bildirecek - Son Dakika


Advertisement