MÜSİAD: Avrupa Kış Yaşarken Bahara Devam - Son Dakika
Ekonomi

MÜSİAD: Avrupa Kış Yaşarken Bahara Devam

MÜSİAD: Avrupa Kış Yaşarken Bahara Devam

MÜSİAD 2012 yılı için yüzde 4 büyüme öngörüyor.

02.01.2012 15:22
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ekonomisinde 2012 yılında ekonomik otoritelerin dile getirdiği kadar düşük bir büyüme olmayacağını söyleyen MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, "MÜSİAD olarak, bugünkü şartlar dahilinde 2012 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4 civarında büyümesini beklemekteyiz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD'ın 2011 yılı değerlendirmesi ile 2012 yılı ekonomi beklentilerini basın toplantısıyla kamuoyuna paylaştı.

BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ

Konuşmasına büyüme rakamları ile alakalı değerlendirmelerle başlayan MÜSİAD Genel Başkanı, "2010 yılındaki olağanüstü büyümenin ardından, Türk ekonomisi, 2011'in ilk 3 çeyreğinde de, %9,6 gibi ekonomi otoritelerinin bile ağzını açık bırakacak çarpıcı bir rakamla büyümüştür. Bu haliyle Türk ekonomisi, Çin ve Arjantin gibi en güçlü büyüyen ülkeleri bile geride bırakmış ve büyüme hızında liderliği elde etmiş durumdadır" dedi.

2011 yılında piyasalarda süren bu canlılığın arkasında en önemli rolü, oluşan güven ve istikrar ortamının sağladığına dikkat çeken Vardan, dünyayı derinden etkileyen ve bahsettiğimiz gibi izleri hala tam olarak silinemeyen finansal krizden, 2010 yılında sıra dışı bir şekilde sıyrılmamız ve bunu 2011 yılında da devam ettirmiş olmanın tesadüf olmadığına vurgu yaptı.

Türkiye ekonomisinin geçmiş yıllara göre mukayesisini de yapan MÜSİAD Başkanı, "2000'li yıllar öncesinde hâkim olan istikrarsızlık ortamında ekonomimiz nasıl sürekli tahribatlara maruz kaldıysa, şimdi de tam tersi bir şekilde en güçlü şoklarda dahi kendi içimizdeki güven ortamı sayesinde dimdik ayakta durabilmekteyiz" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE BAŞROLDE

"AB ülkeleri ayağa kalkmak bir yana, yeni bir düşüş riskiyle sallanırken, Türkiye ekonomisi hızlı ve kararlı bir şekilde büyümeye devam ederek Avrupa'nın gözbebeği haline gelmiştir" diyen Vardan, şunları söyledi: "Büyüme trendinin yanı sıra, işsizlik oranlarına da farklı ülke kategorilerinde baktığımızda, Türkiye'nin ayrışmakta olduğunu görmekteyiz. Hem gelişmiş ülkelerle ve gelişmekte olan yıldızı parlayan BRIC ülkeleriyle kıyaslandığında, hem de bizim de içinde bulunduğumuz (MIST) ülkeleri kategorisinde, işsizliğin iyileşmesinde de Türkiye'nin başrolde olduğunu gururla görmekteyiz. Nitekim 2011'in mevcut rakamları itibariyle ABD ile aynı, AB ülkelerinden ise daha düşük bir işsizlik oranına ulaşmış bulunmaktayız. Türkiye, 2009'dan bu yana işsizlik oranında giderek ivme kazanan bir düşüş sergilemişken, Avrupa bunun tam tersi bir gidişat izlemiş, ABD ise ancak 2010'dan bu yana işsizliği azaltıcı küçük adımlar atabilmiştir.

Ayrıca, ülkemizde mali disiplinin 2011 yılında arzu edilenden de daha iyi bir performansta gittiğini görmüş bulunmaktayız. Bu bağlamda, yüksek borçlu ülkelerin küçük ya da negatif büyüme oranları, düşük borç oranına sahip Türkiye'nin ise çarpıcı bir büyüme sergilediği 2011'de de açıkça görülmüştür".

Yüzde 4 bandında büyüme bekliyoruz

Konuşmasına, MÜSİAD'ın 2012 yılı beklentileri ve tahminlerini açıklayarak devam eden MÜSİAD Başkanı, "2012 yılına dair beklentilerimiz, yeni yılda uluslararası ekonomik otoritelerin dile getirdiği kadar düşük bir büyüme olmayacağına yönündedir. Aksine 2011 kadar kuvvetli olmasa da, çok keskin bir düşüşün yaşanmayacağı istikrarlı bir büyümenin devam edeceğine inanmaktayız. Beklentilerin ekonomik aktiviteyi önemli oranda şekillendirildiği de göz önüne alındığında, üyelerimizin büyüme, yatırım ve istihdam beklentileri çerçevesinde, MÜSİAD olarak 2012 büyüme oranının %4 civarında gerçekleşmesini öngörmekteyiz" dedi.

İŞSİZLİK AZALMAYA DEVAM EDECEK

Büyümeye paralel olarak işsizlik oranındaki düşüşün de devam etmesini beklediklerini söyleyen Vardan, "Tüm bu veriler ışığında, 2012 yılında işsizlik oranının %9-9,5 aralığında gerçekleşeceğine inanmaktayız" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON

Son aylarda döviz kurunda yaşanan artışların ve dalgalanmaların etkisiyle ve özellikle de gıda fiyatlarındaki dikkat çekici yükselişle birlikte, yılsonuna doğru enflasyon yükselişe geçmiştir" değerlendirmesinde bulunan Vardan, "Önümüzdeki dönemde de, bilhassa gıda fiyatlarının yukarı yönlü muhtemel etkisiyle bu trendin devam edeceğini öngörmekteyiz. Ancak yeni yılın ikinci yarısından itibaren bir yumuşama beklemekteyiz. Bu veriler ışığında 2012 yılı sonunda enflasyonun yüzde 7 civarında olacağını öngörmekteyiz" dedi.

DİĞER MAKRO BEKLENTİLER

MÜSİAD Başkanı Vardan cari açık, dolar ve bütçe tahminlerini de şu şekilde açıkladı:

2011 yılının son aylarında makul ve finanse edilebilir bir seviyeye inen cari açığın milli gelire oranını yeni yılda %8,5-9 aralığında beklemekteyiz. Ayrıca, sıkı bir mali disiplinin 2012 yılında da devam edeceğini ve bu çerçevede bütçe dengesinin GSYH'ya oranının %1-1,5 bandında gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. Diğer yanda dolar kurunda ise yıl boyunca 1,80-1,85 aralığında dalgalanmaların olacağını öngörmekteyiz.

2012 YILINA İLİŞKİN MÜSİAD'IN ÖNERİLERİ

Vardan, 2012 yılı beklentilerinin ardından 2012 yılı için bazı MÜSİAD önerilerini şu şekilde açıkladı:

1. Bu gelişmeler ışığında, ileriye dönük olarak, ekonomide aşırı ısınmayı mahal vermemek ve riskleri azaltmak için özel tüketim harcamalarını düşürmek ve böylelikle iç tasarrufu artırmak amacıyla yapılacak uygulamalar yerinde olacak olup, tüketimde aşırı düşüşe sebebiyet verecek kemer sıkma politikalarından kaçınılmalıdır.

2. Bu minvalde, kredi kartlarına getirilmesi düşünülen tek limit uygulamasında, sadece gelir düzeyinin değil, ödemelerini düzenli yapanlara esneklik verecek olan reyting sisteminin de limitleri belirlerken devreye sokulması ve sorun yaratmayacak bir altyapı sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

3. Yine özel tüketim ve yatırımları, kısacası harcamaları kontrol altında tutmaya yönelik olarak kredilere getirilecek kısıtlamaların türüne göre belirlenmesi önem taşımaktadır. (selektif krediler) Örneğin, son çeyrekte GSYH'ya katkısı gözle görülür biçimde artan ve ilk çeyrekte milli gelir içerisindeki payı %9'u geçen tarım sektörü gibi alanlara yönelik proje kredilerinin geliştirilmesi son derece önem arz etmektedir.

4. İşsizlikle ilgili yapısal sorunların ortadan kaldırılması adına, mesleki eğitim reformunun hızlandırılarak uygulanması şarttır. Hazır katsayı eşitsizliği de ortadan kaldırılmışken, mesleki ve teknik eğitimin özendirilmelidir.

5. Cari açığın azaltılmasına yönelik olarak gerek kamu ve özel kuruluşlarda, gerekse toplum bünyesinde Türkiye'de üretilen malların kullanımına ilişkin bir zihniyet değişikliğine gidilmesi elzemdir.

6. Ayrıca, cari açığı oluşturan ara mallarının ülke içinde üretilmesine yönelik teşvikler verilmesi aciliyet taşımaktadır. Ülkemizde perakende sektöründeki satışa sunulan malların giderek ithal ürünlerden oluştuğunu ve bunun yüksek oranlara çıktığını görmek endişe yaratmaktadır. Bu gelişmeye dur diyecek tedbirler alınmalıdır.

7. Özellikle ihraç mallarında yüksek katma değerli üretim kaçınılmazdır. Aynı zamanda ithal kalemleri içinde yer alan yüksek teknolojili ürünlerin yurt içinde imal edilip, ihraç edilmesi ayrı bir önem taşımaktadır.

8. Cari açığı bir yandan minimize etmeye çalışırken, bir yandan da finansman kaynaklarını güçlü ve risksiz hale getirmek gerekmektedir. Bu bağlamda, doğrudan dış yatırımlar büyük önem taşımaktadır. En güvenli finansman kalemi olan DYY, önümüzdeki yıl çok daha yüksek seviyelere çıkarmak için yatırım ortamını iyileştirecek düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi şarttır. Dolayısıyla yatırımları ülkemize çekme yönünde tüm bürokratik engellerin kaldırılması, sonuca yönelik en temel çözüm olacaktır.

MÜSİAD ÜYELERİ 2011'DEN MEMNUN, 2012'DEN UMUTLU

Vardan toplantının son bölümünde de MÜSİAD Üye Anketi'ne ilişkin bazı verileri kamuoyu ile paylaştı. Anketler ve gelen cevaplar şu şekilde:

1. 2011 yılında yeni yatırım yaptınız mı?

2011 yılında üyelerimizin %63 gibi ciddi bir oranı yeni yatırım yaptıklarını, %76 gibi daha büyük bir kısmı da yurtiçi satışlarının artış gösterdiğini belirtmişlerdir.

2. 2011 yılında yurtdışı satışlarınız arttı mı?

İhracat yapan üyelerimizin %57 gibi bir çoğunluğu yıl içinde ihracat rakamlarında artış olduğunu ifade etmişlerdir.

3. 2011 yılında yeni eleman istihdam ettiniz mi?

MÜSİAD Üye Anketi sonuçlarına da paralellik göstermektedir. Zira üye işletmelerimizin %76,8'lik büyük bir oranı 2011 yılında firmaları bünyesinde yeni istihdam olanakları sağladıklarını ifade etmişlerdir.

4. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar firmanızı olumsuz etkiledi mi?

MÜSİAD Üye Anketi'nden çıkan sonuca göre, işletmelerin %66 gibi önemli bir oranı 2011'de döviz piyasalarındaki gelişmelerden olumsuz etkilenmişlerdir.

5. Avrupa'da yaşanan ekonomik sıkıntılar firmanızı olumsuz etkiledi mi?

MÜSİAD Üye Anketi sonuçları da buna paralel bir görünüm sergilemektedir. Üyelerimizin %55'lik bir kısmı Avrupa'da yaşanan durgunluktan etkilenmezken %45 gibi bir oranı olumsuz olarak etkilenmiştir.

6. Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yaşanan olaylar firmanızı olumsuz etkiledi mi?

MÜSİAD Üye Anketi sonuçlarına bakacak olursak, bu verileri destekleyecek bulgular görmekteyiz. İhracat yapan üyelerimizin %54'ü Arap Baharı'ndan hiç etkilenmezken, %46'lık bir oranı da olumsuz olarak etkilenmiştir.

7. 2012 yılında yeni istihdam planınız var mı?

Anket sonuçlarımıza bakacak olursak, piyasalar da yeni istihdam kaynakları yaratma konusunda olumlu bir beklenti içindedirler. Üyelerimizin %66,5 gibi ciddi bir oranı 2012 yılında işletmelerine yeni çalışanlar almayı düşündüklerini belirtmişlerdir.

8. 2012 yılında yeni yatırım yapma planınız var mı?

Üyelerimizin %64,4'lük bir bölümü yeni yılda yatırım yapma planları olduğunu belirtmişlerdir.

9. 2012 yılının 2011 yılına göre nasıl geçmesini bekliyorsunuz?

2012 yılının nasıl geçeceğini sorduğumuz üye işadamlarımız, 2011'e göre %44 oranında daha olumlu, %31 oranında ise benzer bir yıl geçireceklerini öngörmektedirler.

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD: Avrupa Kış Yaşarken Bahara Devam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

 • Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, bakır hammadde sahasında incelemelerde bulundu
  21:23 Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, bakır hammadde sahasında incelemelerde bulundu

  Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Karamustafa köyünde bulunan bakır hammadde sahası ve cevher zenginleştirme tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Tanrısever, madenlerin devam etmesi ve köylülerin hayatına olan olumsuz etkilerin minimize edilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, işten çıkarılan bir kişinin tekrar görevine dönmesi için de görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

 • Sera Yatırım Günleri Afyonkarahisar'da düzenlendi
  21:19 Sera Yatırım Günleri Afyonkarahisar'da düzenlendi

  Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Sera Yatırım Günleri' etkinliği sona erdi. Üç gün süren etkinlikte seracılık üzerine paneller yapıldı ve yatırımcılar sektörde faaliyet gösteren firmaların stantlarını ziyaret etti. SERKONDER Başkanı Cengiz Yaylalı, etkinliğin başarılı geçtiğini belirterek, Türkiye'de seracılığa büyük yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı.

 • Muş'ta 80 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
  21:14 Muş'ta 80 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

  Muş'un Kıyıbaşı köyünde besicilik yapan Mehmet Aydoğdu'ya ait 80 küçükbaş hayvanın bilinmeyen bir sebepten dolayı telef olduğu bildirildi. Telef olan hayvanların yavruları ise köylülerin topladığı süt ile besleniyor. Olayın ardından Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı ve önlemler alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

 • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'de Demokrasinin Standartlarını Yükseltmeye Devam Edeceğiz
  21:10 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'de Demokrasinin Standartlarını Yükseltmeye Devam Edeceğiz

  Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'nun Hanönü ve Taşköprü ilçelerinde AK Parti seçim ofislerinin açılış törenlerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında, Türkiye'de demokrasinin standartlarını yükselttiklerini ve bundan sonra da yine demokrasinin standardını yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, ekonomik toparlanma ve vatandaşların refahının artması için çalıştıklarını vurguladı.

 • Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Türkiye'nin omurgası her geçen gün sertleşsin
  20:28 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Türkiye'nin omurgası her geçen gün sertleşsin

  Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin korku tüneline bir daha girmemesi ve içeride kısır tartışmalarla vakit kaybetmemesi gerektiğini belirterek, üretim ekonomisine, savunma sanayisine, bilişim sektörüne ve nitelikli teknolojiye yönelmesi gerektiğini söyledi. Yalçın ayrıca, emek mücadelesinin kundaklandığını ve emekçilere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

 • Amerika, Çinli Otomobil Markalarına Karşı Ambargo Uygulayabilir
  20:13 Amerika, Çinli Otomobil Markalarına Karşı Ambargo Uygulayabilir

  Başkan Joe Biden'ın emriyle başlatılan soruşturma sonucunda, Çinli otomobil üreticilerinin akıllı teknolojilerinin ajanlık faaliyetlerinde kullanılabileceği tespit edildi. Bu durum, Amerika hükümetinin Çinli otomobil markalarına karşı sert önlemler alabileceği anlamına geliyor. Çinli otomobil firmalarının Amerika'daki faaliyetleri ayrıntılı şekilde kontrol edilecek ve yüksek teknolojili araçlar özel olarak denetlenecek. Bu önlemler, yabancı otomobil firmalarının zor günler geçirmesine neden olabilir.

 • Karabük'te İşsizlere Mesleki Deneyim ve Tecrübe Kazandırma Programı
  20:07 Karabük'te İşsizlere Mesleki Deneyim ve Tecrübe Kazandırma Programı

  Karabük Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bilgilendirme Toplantısı'nda, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, işbaşı eğitim programları ile gençlere ve dezavantajlı gruplara yeni istihdam kapıları açıldığını belirtti. İşbaşı eğitim programı, İŞKUR'un sunmuş olduğu en önemli teşviklerden biri olarak nitelendirildi.

 • AK Parti Milletvekili Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
  20:05 AK Parti Milletvekili Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

  AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Ankara'ya döndükten sonra bakanlıklarda görüşmeler gerçekleştiren Ölmeztoprak, Malatya'nın öncelikli beklentilerini ve vatandaşların taleplerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AFAD'da yapılan ziyaretlerde devam eden çalışmalar, yeni projeler ve yatırımlar görüşüldü.

 • Özgür Özel, İstanbul'da:
  20:04 Özgür Özel, İstanbul'da: "'94 Ruhuyla' Diyorlar.

  CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beykoz’daki halk buluşmasında; “Çıkmışlar, tekrar oy istiyorlar. Hatta 1994’te kazanmış ya, ‘94 ruhuyla’ diyorlar. Kardeşim, 94 ruhu dediğin nedir? Ankara’da Melih Gökçek belediyeciliğidir. Burada o günden itibaren İstanbul’a ihanetin başlangıç günüdür. Ben demiyorum, Tayyip Bey diyor. Diyor ki, ‘Biz yatay mimari yapamadık, dikey mimariyi tercih ettik. İstanbul’a hançerleri sapladık. Burada benim de suçum var’. Doğru söylüyor, rakamı söyleyeyim mi? O geldiğinde İstanbul’da kaç gökdelen vardı, 4. O giderken kaç vardı, tam 247. İstanbul’a 243 tane hançer saplayanın bundan sonra İstanbul’a vereceği hiçbir şeyi yoktur. Uzak dursunlar, gölge etmesinler yeter” dedi.

 • İmamoğlu:
  20:04 İmamoğlu: "Ülkenin En Büyük Sorunu Ekonomik Kriz. 14 Sene Önce 200 Lira, 130 Dolar Yapıyordu, Şimdi 6,5 Dolar. Nereden Nereye"

  CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler, Beykoz’da halkla buluştu. Ülkenin en büyük sorunlarının başında ekonomik krizin geldiğini belirten İmamoğlu, “En büyük paramız 200 lirayı, 14 sene önce bu hükümet çıkardı. 14 sene önce 200 lira, 130 dolar yapıyordu. Dün akşam arkadaşlarım, raporunu çıkarttılar. Şu anda 6,5 dolar yapıyor. Öğlene doğru arkadaşım beni aradı, ‘Başkanım, belki de bugün 6 dolara düşecek’ dedi. 130 dolar nere, 6 dolar nere? Hani bunu diyordu ya ‘Nereden nereye.’ Nereden nereye!” dedi.


Advertisement