Tüsiad Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Bayazıt Açıklaması - Son Dakika
Ekonomi

Tüsiad Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Bayazıt Açıklaması

Tüsiad Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Bayazıt Açıklaması

(TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Tayfun Bayazıt, dış tasarruflara bağlılığın, ödemeler dengesi finansmanının ve büyümenin sürdürülebilirliği üzerinde baskıya neden olduğunu kaydetti...

13.11.2012 11:48

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

(TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Tayfun Bayazıt, dış tasarruflara bağlılığın, ödemeler dengesi finansmanının ve büyümenin sürdürülebilirliği üzerinde baskıya neden olduğunu kaydetti.

"TÜSİAD Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf Bilinci Konferansı"nda Bayazıt, Türkiye'nin küresel ekonomiyle bütünleşme anlamında son yıllarda geldiği noktanın, küresel sermaye hareketlerinden giderek daha da büyüyen ölçeklerde faydalanmasını sağladığını, küresel ekonomiyle bütünleşme ve artan küresel sermaye yöneliminin bir yandan ekonominin büyümesine katkı sağlarken, diğer yandan yeni toplumsal grupların, üretim, tüketim ve finans sistemlerine katılmasına olanak yarattığını kaydetti.

Böylelikle finansal sistem büyürken, genişleyen üretici ve tüketici gruplarının sisteme dahil olmasıyla yeni ürün, araç ve teknolojiler etrafında sistemin derinliğinin arttığını belirten Bayazıt, finasal okuryazarlığın ve yurtiçi tasarrufların artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Yurtiçi tasarrufların yetersiz kaldığı bir yapıda büyümenin dış tasarruflarla finanse edilmesinin Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu ifade eden Bayazıt, "Ancak, diğer taraftan dış tasarruflara bağlılığın, ödemeler dengesi finansmanının ve büyümenin sürdürülebilirliği üzerinde güçlü bir baskıya neden olduğu da aşikardır" dedi.

TÜSİAD olarak sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarının başında, üretim faktörlerinin üretkenliklerinin toplamı olan "Toplam Faktör Verimliliği" artışını gördüklerini dile getiren Bayazıt, bu nedenle, toplam faktör verimliliğini dolaylı veya dolaysız etkileyen konular üzerinde durup farklı açılardan değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye'de finansal okuryazarlığın artışıyla piyasa derinliğinin artırılabileceğini, finansal derinleşmenin sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir alan olduğunu kaydeden Bayazıt, "Uluslararası tecrübeler göstermektedir ki finansal piyasalar derinleştikçe aracılık maliyetleri azalmakta, yatırım finansmanı ve girişimcilik kolaylaşmakta, ekonominin rekabet gücü gelişmektedir" dedi.

Tayfun Bayazıt, bu nedenle, finansal sistemin derinleşmesinde ve bu yapıdan destek alan bir büyüme patikasının oluşturulmasında, küresel tasarrufların katkısına ihtiyaç olduğu kadar, dengeli ve istikrarlı bir yapıda iç tasarruflar yoluyla sürdürülebilirliğin de temin edilmesi gerektiğini kaydederek, son birkaç yıldır gündemde olan cari açık sorununun da bu dengenin hassasiyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Finansal sistemin güçlenmesi ve derinleşmesinin tek başına toplam faktör verimliliğini arttırabilmek için yeterli olmadığını, finansal sistemin, büyümeyi, toplam faktör verimliliğini ve kalkınmayı desteklemesi için gerekli bir koşul olarak etkin kaynak tahsisinin sağlanmasının önemine işaret etti.

Finansal sistemden faydalanan toplum kesimlerinin, yeterince eğitim sahibi olamadıkları konularda, bilgi asimetrilerine maruz kalıp, bu yapıda yetersiz kullanıcı etkinliği nedeniyle piyasanın etkinliğinin sınırlanmasına yol açtığını bildiren Bayazıt, şöyle devam etti:

"Burada finansal piyasalar için çok daha geçerli özel bir durum da bulunmaktadır. Finansal piyasalarda özel bilginin veya bilgi asimetrisinin söz konusu olmadığı hallerde bile, piyasada tüketici konumundaki tüketim ve üretim kesimlerin doğru ve yeterli analiz yetenekleriyle donatılmaması neticesinde, en etkin fiyat sinyallerinin dahi değerlendirilememesi ve yanlış karar süreçlerinin oluşması tehlikesi ortaya çıkabilmektedir."

Finansal okuryazarlığın piyasanın istikrarının sağlanması için büyük önem taşıdığını belirten Bayazıt, finasal okuryazarlığın artırılması konusunda son yıllarda mesafe katedildiğini anlattı.

Bayazıt, "Şüphesiz, finansal okuryazarlık ve tasarruf bilinci konusu bugüne kadar Hükümetimiz ve devlet kurumlarımız nezdinde birçok farklı çalışma ile ele alınmış bulunmaktadır. Ayrıca, biliyoruz ki, Hükümetimiz bu alanda çeşitli uluslararası işbirliği faaliyetleri yürütmekte ve uluslararası en iyi uygulamaların ülkemize yansıtılması için etkili çalışmalar yürütmektedir" dedi.

Muhabir: Gökhan Kurtaran

Yayıncı: Ali Bayaslan - İSTANBUL

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tüsiad Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Bayazıt Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement