B20 Türkiye Konferansı - Son Dakika

B20 Türkiye Konferansı

04.09.2015 17:16
B20 Türkiye Konferansı, System.String[]

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, yıl sonunda gerçekleştirilecek Nairobi Zirvesi'ne kadar Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması'nın (TFA) derhal imzalanması için bir kez daha çağrıda bulunduğunu söyledi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, yıl sonunda gerçekleştirilecek Nairobi Zirvesi'ne kadar Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması'nın (TFA) derhal imzalanması için bir kez daha çağrıda bulunduğunu söyledi.

Sabancı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen "B20 Türkiye Konferansı"nın ikinci gününde gerçekleştirilen "21. Yüzyılda Ticaret: Engeller, Çözümler ve Hedefler" başlıklı oturumun açılışında, ticaretin ekonomik büyümenin motoru ve her hükümetin gündeminde olan önemli bir konu olduğunu, ancak son yıllarda ticari büyümenin daha durgun olduğunu ifade etti.

Ticari büyümenin 2014 yılında yüzde 2,8'e düştüğü bilgisini veren Sabancı, "Bu değer kriz öncesi büyüme değeri olan yüzde 7'nin yarısının bile altında. IMF ve Dünya Bankası mevcut koşulların devam etmesi halinde ticari büyümenin yüzde 2'nin de altına düşebileceğini öngördü" dedi.

Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) göre, 2014 yılında ticari büyümenin azalmasına katkıda bulunan faktörlere değinen Sabancı, "Bu faktörlerden bazıları şunlar: Genel küresel durgun GSYİH büyümesi, özellikle büyümekte olan ekonomilerde yavaşlama ve gelişmiş piyasalardaki eşitsiz toparlanma. Döviz kuru dalgalanmaları, 2014 yılında ABD dolarındaki yüzde 10'un üzerindeki değer artışı ve artan jeopolitik gerginlikler" şeklinde konuştu.

Sabancı, sözlerine şöyle devam etti:

"IMF ve Dünya Bankası bulgularına göre, bu yapısal problemler şunlar: Küresel değer zincirlerinin genişlemesindeki yavaşlama, artan korumacılık ve ticarete yönelik yatırımlardaki azalma. Bununla birlikte bu karamsar tablo karşısında ellerimiz bağlı değil. Hükümetlerin ticaretin toparlanmasına katkıda bulunabilmek adına uygulayabileceği anahtar eylemler var. İşletmeler olarak bizim buradaki rolümüz, bu anahtar eylemleri ısrarla savunmak ve uyguladıklarından emin olmaktır."

"TFA dünya GSYH'sında 1 trilyon dolara varan katkıda bulunacak"

Sabancı, konuşmasında B20 Ticaret Görev Gücü'nün G20 hükümetlerine yaptığı önerileri de paylaştı.

İlk önerilerinin TFA'nın onaylanması ve yüksek standartlarla uygulanmasının hızlandırılması olduğunu vurgulayan Sabancı, 2013 yılında 159 DTÖ üyesinin Bali'de ticareti kolaylaştırma önlemleri üzerinde uzlaştığını ve 2014 yılında TFA'yı imzaladığını anımsattı.

Bununla birlikte yapılacakların bitmediğine işaret eden Sabancı, TFA'nın yasal olarak bağlayıcı olabilmesi için DTÖ üyelerinin üçte ikisinin onayının gerektiğini söyledi.

Sabancı, bugüne kadar 4'ü G20 üyesi olan yalnızca 12 üyenin anlaşmayı imzaladığı bilgisini vererek, " Avrupa'nın TFA'yı imzalaması halinde anlaşmayı imzalamış ülkelerin sayısı 40'a çıkacak. Burada uygulamanın öneminin altını bir daha çizmek istiyorum. Uygulanmayan bir anlaşmanın hiçbir değeri yoktur" şeklinde konuştu.

Küresel ekonominin bundan yararlanabilmesi için, anlaşmanın hızlı ve yüksek standartta uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Sabancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"OECD'nin çalışmalarına göre ticareti kolaylaştırma önlemlerinin uygulanması ticaret maliyetlerini yüzde 17'ye kadar düşürebilecek. Ticaret maliyetlerindeki her yüzde 1'lik iyileşmenin dünya ekonomisine 40 milyar dolardan fazla katkı sağlaması bekleniyor. Benzer şekilde Peterson Enstitüsü'nün bulgularına göre, anlaşmanın uygulanmasının 18 milyonu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, 21 milyon yeni iş sağlayacağı, dünya toplam GSYH'sında 1 trilyon dolara varan katkıda bulunacağı tahmin edilmektedir. Bütün bunlar anlaşmanın imzalanması ve uygulanması için daha fazla ısrar etmemiz gerektiğini gösteren önemli rakamlardır."

"B20 Ticaret Görev Gücü olarak, biz G20 hükümetlerinin tüm dünyada TFA'nın uygulanmasında önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz" vurgusu yapan Sabancı, "Öncelikle, anlaşmanın DTÖ'nün Nairobi'deki toplantısına kadar imzalanması ve böylelikle diğer DTÖ üyeleri için örnek teşkil etmesi, ikincisi G20 hükumetlerinin anlaşmayı kendi ülkelerinde yüksek standartlarla uygulamasının hızlandırılması ve üçüncüsü ise gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde anlaşmanın uygulanması konusunda desteklenmesi gerekiyor. Her ne kadar bugün size 3 öneri sunacak da olsak bunların ilki, en etkilisi ve hükumetler tarafından uygulanması en kolay olanıdır. Bu, dünya ticareti için büyük bir fırsat sunmaktadır. Lütfen bu fırsatı kaçırmayalım" diye konuştu.

- "Dikkatleri dijital ekonomiye engel teşkil eden konulara çekmeliyiz"

Sabancı, B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü'nün G20 hükümetlerine ikinci önerisinin korumacılığın kontrol altına alınması için özellikle tarife dışı engeller konusunda, ivedi önlemlerin alınması olduğunu söyledi.

"Her ne kadar hükumetler Askıya Alma Anlaşması'na iştiraklerini pekiştirmiş ve korumacı önlemleri durdurmaya ilişkin eylemleri taahhüt etmiş olsalar da, maalesef tarife dışı kısıtlamalar geçtiğimiz yıla ait tebliğde arzu edilen özeni görmemiş ve korumacı önlemler 2015 yılında da artmaya devam etmiştir" diyen Sabancı, B20 Ticaret Görev Gücü olarak G20 hükumetlerine korumacı önlemlerin derhal kontrol altına alınması için kayda değer eylemler almaya başlamalarını önerdiklerini kaydetti.

B20 Ticaret Görev Gücü'nün korumacılığın geniş bir konu olduğunun ve hedef konmadan ya da öncelikler belirlenmeden eyleme geçmenin ya da bu eylemlerin sonuçlarını takip etmenin zor olacağının farkında olduğunu aktaran Sabancı, bu nedenle kapsamı daraltmaya ve nereden başlanabileceğine dair yol gösterme kararı aldıklarını dile getirdi.

Sabancı, "Bu bağlamda G20 ülkelerinin önümüzdeki yıl içinde, zorunlu yerelleştirme ve zorunlu yerel içerik kategorisinde önlemler almalarını acilen durdurmalarını ve önceden alınmış eylemlerin feshedilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sabancı,  B20 Ticaret Görev Gücü'nün üçüncü önerisinin ise küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesiyle dijital ekonominin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş camiası olarak, dünya çapında dijital ekonominin olağanüstü bir hız ile büyüdüğünün farkında olduğumuzu ifade etmek istedik. Neredeyse her gün yeni bir alan yaratmasına, iş ve ticaret yapma şekillerini değiştirmesine ve nasıl değiştireceğine tanıklık ediyoruz. B20 Ticaret Görev Gücü olarak ayrıca dijital ekonominin ticaret için devasa bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Bu sebeple, bu konuyu 2016 yılı tartışmalarına zemin oluşturmak için B20 Türkiye gündemine dahil etmeye ve böylece G20 hükumetlerinin dikkatlerini büyüyen dijital ekonomiye engel teşkil eden temel konulara çekmeye karar verdik.

TFA'nın imzalanması ve uygulanması, korumacılığın dizginlenmesi, dijital ekonomi için küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesi önerilerimizin birlikte uygulanması halinde, G20 tarafından belirlenen değere eşdeğer olan, neredeyse küresel gayrisafi hasılanın yüzde 2'sine katkıda bulunması bekleniyor. Ticaretin yeniden canlandırılması ve küresel ekonominin güçlendirilmesi için B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü olarak, G20 hükumetleri gündeminde bu 3 önerimizin aciliyeti olduğuna inanıyoruz. Yıl sonunda gerçekleştirilecek Nairobi Zirvesi'ne kadar TFA'nın derhal imzalanması için bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. G20 liderlerinin aciliyetin farkına varmalarını ve bu küresel anlaşmanın uygulanması için yolun açılmasına yönelik girişimlerde bulunmak konusunda hiç olmadıkları kadar kararlı olmalarını bekliyoruz."

Bu arada, açılış konuşmasından sonra McGraw Hill Financial Fahri Başkanı ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Başkanı Harold McGraw moderatörlüğünde gerçekleşen "21. Yüzyılda Ticaret: Engeller, Çözümler ve Hedefler" oturumda, COFCO Yönetim Kurulu Başkanı Frank Ning, Severstal Üst Yöneticisi (CEO) Alexey Mordashow, Nestle Üst Yöneticisi (CEO) Paul Bulcke, NATPET Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jamal Malaikah ile Maersk Grup Üst Yöneticisi (CEO) Nils Andersen söz aldı.

Kadın İstihdamı

"Kadınların İş Dünyasında Güçlendirilmesi" başlıklı oturumu ise W20 Başkanı Gülden Türktan yönetti. Kadın istihdamındaki sorunların çözümü için W20 platformunda bir deklarasyon yayımlanacağının altını çizen Türktan, isteyenlerin W20'nin internet sitesindeki anket ile bu deklarasyona katkıda bulunabileceğini dile getirdi.

Oturumda konuşan General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy, şirketlerinde kadın inisiyatifleri ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Özsoy, şirkette kadınların üst kademelere taşınabilmesi için eşit imkanlar vermeye çalıştıklarının altını çizerek, özellikle teknoloji ve ağır imalatta eşit sayıda kadın ve erkek istihdam ettiklerini, ancak üst pozisyonlara çıkıldığında kadında bu oranın yüzde 10'larda kaldığını bildirdi.

Ekonomik bağımsızlığı olan kadının parayı eğitime ve sağlığa harcadığına dikkati çeken Özsoy, bunun da sürdürülebilir kalkınmayı sağladığını dile getirdi.

Oturumda konuşan Intel Başkan Yardımcısı Ayşegül İldeniz de kadın istihdamı için eğitimin önemine değinerek, özellikle kırsaldaki kadınlara zamanın ötesinde düşünebilmeleri için eğitimler verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bill-Melinda Gates Derneği Baş Politika ve Ekonomi Danışmanı Geoffrey Lamb ise dernek olarak dünya çapında uluslararası programlar için yaklaşık 5 milyar dolar harcadıklarına dikkati çekerek, daha ziyade sağlık çalışmalarına ağırlık verdiklerinin altını çizdi.

Özel sektörün kadınların mali erişimlerini sağlamalarında yardımcı olmaları gerektiğini ifade eden Lamp, "Geliri kadına verdiğiniz zaman üretime yönelik, aileye yönelik ve gelişime yönelik harcamalar yapılıyor. Bu sebeple kırsal alanda gelirlerin kadınların yönetiminde olması için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Lamp, W20'nin fırsatların kalitesi ve gelir eşitliği bakımından çok net bir tavır sergilemesi gerektiğinin altını çizerek, eşit çalışmaya eşit ödeme ve eşit fırsatların çok önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi B20 Türkiye Konferansı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü: Aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerle tünelin ucundaki ışık görüldü Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin? 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu Fatih Terim: Ali Sami Yen'de 8-10 dakika vermemek bu kadar zor mu! Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı