"ªeh?rler Arası Yolları Tem?z Tutalım" Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

"ªeh?rler Arası Yolları Tem?z Tutalım" Toplantısı Yapıldı

10.01.2012 17:44
"ªeh?rler Arası Yolları Tem?z Tutalım" Toplantısı Yapıldı

Malatya (?HA) - Malatya'da, Vali Yard'mc's? Bilal Bozdemir başkanlığında "ªehirleraras? Yollar? Temiz Tutal'm" toplant's? yap'ld?.'l Genel Meclisi Salonu'nda Vali Yard'mc's' Bilal Bozdemir baºkanl???nda düzenlenen toplant'ya baz? belediye baºkanlar? merkez, ilçe ve beldelerin ilgili belediye çal'ºanlar? kat'ld?.

895-YRL/10-OCA-01AB-0F1C

-

(FOTO'RAFLI)

Malatya (?HA) - Malatya'da, Vali Yard'mc's? Bilal Bozdemir başkanlığında "ªehirleraras? Yollar? Temiz Tutal'm" toplant's? yap'ld?.

'l Genel Meclisi Salonu'nda Vali Yard'mc's' Bilal Bozdemir baºkanl???nda düzenlenen toplant'ya baz? belediye baºkanlar? merkez, ilçe ve beldelerin ilgili belediye çal'ºanlar? kat'ld?. Vali Yard'mc's? Bilal Bozdemir, yapt??? konuºmada, özellikle ºehirleraras? yollar'n kenarlar'n'n temiz tutulmas?, metruk binalar'n y'k'lmas? konusunda çal'ºmalar yap'ld???n? bildirdi.Bozdemir, ºehirleraras? yollarda görüntü kirlili'i olmamas? gerekti'ini belirterek, "ªehirler aras? yollar bir ilin aynas'd?r" dedi.Bilal

Bozdemir, yol kenarlar'nda en büyük sorunun kaçak olarak tabir edilen ruhsats'z binalar oldu'unu söyleyerek, Karayollar? kenar'nda küçük lastikçi gibi görüntü kirlili'ine neden olan iºyerlerinin de daha düzgün ve tabelalar'n'n daha uygun yaz'lmas? gerekti'ini kaydetti. Bozdemir, "Ruhsats'z yap'lara izin vermeyin ve zaman'nda y'k?n. ªehrin giriºine kum-çak'l gibi satan iºyerlerine müsaade etmeyin. ªehrin giriºi daha düzgün olmal?" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Son Dakika Yerel 'ªeh?rler Arası Yolları Tem?z Tutalım' Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


Advertisement