Sonuç Bildirgesini Zana Açıkladı - Son Dakika
Güncel

Sonuç Bildirgesini Zana Açıkladı

Sonuç Bildirgesini Zana Açıkladı

"Demokratik ve Yerel Özerlik İlke Olarak Savunulur"

26.04.2010 14:36

Diyarbakır'da düzenlenen Irak, İran ve Suriye'den de parlamenter ve akademisyenlerin katıldığı 'Demokrasinin geleştrilmesinde Kürt kadınlarının rolü' konferansının sonuç bildirgesi açıklandı. Kapatılan DEP'in eski Milletvekili Leyla Zana'nın açıkladığı bildirgede, bundan sonraki toplantının 'Kürt Federe Bölgesi'nde yapılacağı belirtildi. Bildirgede, "Tekçi ve toplumsal cinsiyetçi devlet bakış açısının yol açtığı siyasal, ekonomik, sosyal tüm sorunların çözümü için demokratik ve yerel özerkliği ilke olarak savunur" denildi.

Diyarbakır'da üncülüğünü kapatılan DEP eski Milletvekili Leyla Zana'nın yaptığı Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin (DÖKH) düzenlediği, Irak, İran, Suriye'den siyasetçi, yazar, akademisyenlerinde aralarında bulunduğu 150 kadının katılımıyla gerçekleştirilen 'Demokrasinin geliştirilmesinde Kürt kadınlarının rolü' konulu konferansın sonuç bildirgesi açıklandı.

Konferansta Kürt kadınları Kürtlerin ulusal kimliğinin reddi ve inkarı üzerinden süren devlet politikaları, Kürt kadınlarının karşılaştıkları sorunlar, çözüm perspektifleri, mücadele yöntemleri, kadınların demokratik mücadele süreçlerinde temsil rolleri, toplumsal cinsiyetçiliğin aşılması ve kadınların demokratik ulusal dayanışmayı sağlama yöntemleri konularını iki gün tartışıldı. Yapılan görüşmelerde kadınlar 15 maddelik sonuca vardı. Türkçe, Kürtçe ve Süryanice kayıtlara geçen sonuç bildirgesini eski kapatılan DEP eski Milletvekili Leyla Zana açıkladı. Zana'nın açıkladığı bildirgede şu görüşlere yer verildi:

- "Konferansımız, başta Kürt kimliği ve kültürü olmak üzere, varlığı inkar edilen, yok sayılan, ayrımcılığa uğrayan ve ötekileştirilen tüm kimliksel, kültürel ve dinsel farklılıklarla ortak mücadele ve dayanışmayı hedefler,

-Tüm kimlik ve kültürlerin buluşacağı demokratik alanlar yaratmak, toplumsal özgürlüğün eşit koşullarda yaşam bulmasını sağlamak için demokratik ulus, demokratik vatan ve demokratik anayasa perspektifini hayata geçirmeye çağırır,

- Kürt dili ve kültürü üzerinde asimilasyonun sürdüğü yerlerde, ortak bır mücadeleyi esas alır,

- Kadına bir sınıf, bir cins olmanın ötesinde, ulusun bir parçası olarak özgürlük, adalet ve eşitlik arayışında öncü olma rolü atfeder,

-Her nerede olursa olsun kadına yönelik her türlü şiddeti (berdel, zorla evlilik, çok eşlilik, kadın sünneti, intihara zorlama, cinsel şiddet, namus cinayetleri, aile içi şiddet, devlet kaynaklı şiddet, recm) insanlık suçu sayar ve bununla ortak mücadele etme kararlığını gösterir,

-Tekçi ve toplumsal cinsiyetçi devlet bakış açısının yol açtığı siyasal, ekonomik, sosyal tüm sorunların çözümü için demokratik ve yerel özerkliği ilke olarak savunur,

-Egemen erkekten ve köle kadından uzaklaşarak, kadının öz örgütlenmesi, öz düşünce ve öz eylem gücüyle alternatif yaşam alanları yaratmayı hedefler,

-Eril ve militarist zihniyetten kaynaklanan savaşa, şiddet kültürüne ve savaş diline karşı onurlu barışın ve barış kültürünün tesisi için kadın barış hareketlerini örgütlemeyi hedefler,

-Kürtler arasındaki iç barış ve ulusal birliğin sağlanmasını geleceğimiz açısından bir zorunluluk olarak gördüğü için, kadınların, bu bilinç ve sorumlulukla, öncü rol üstleneceğini ve kardeş kavgasına asla izin vermeyeceğini duyurur,

-Konferansımız idamı bir insanlık suçu olarak kabul eder, idamın infazını bekleyenlerle dayanışmaya çağırır, İran zindanlarında kaybedilen Zeynep Celaliyan ile Şirin Alemi'nin akıbeti için İran Devleti nezdinde acil girişimlerde bulunma kararını duyurur,

-Suriye'deki Kürtler üzerinde ağırlaşarak devam eden statüsüzlük ve kimliksizliğe karşı acil eylem çağrılarında bulunarak, onların mücadelesinde aktif rol alır,

-Demokratik mücadele yürüten ve başta Türkiye'de olmak üzere, tutuklu bulunan tüm Kürt kadınlarının özgürlüğü için dayanışma içinde olacağını ifade eder,

-Bu konferansın devamı olarak, bir sonraki konferansın Kürdistan Federe Bölgesi'nde yapılacağı kararına varır,

-Konferansımız, yaşadığımız tüm sorunlara ortak çareler bulmanın gerekliliğine inanarak, Demokratik Kürt Ulusal Konferansının toplanmasına davet eder,

-Çalışmalarımızı bundan sonra olgunlaştırmak ve süreklileştirmek üzere 17 kişiden oluşan "Girişim Grubu oluşturulduğunu duyurur.

-Alınan kararlar doğrultusunda oluşturulan heyet bundan sonra Türk ve Kürt kadınalarının karşılaştığı tüm sorunlarda tespit komisyonu oluşturarak, sorunları çözmeye çalışacak"

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sonuç Bildirgesini Zana Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement