Son Dakika Haberleri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

5 yıl önce

Sonuç bildirgesinden: "Özgün ve insanlığa değer katacak bilgilerin üretilebilmesi için zihinlerindeki mevcut bilgiyi en etkin şekilde kullanan bireyler yetiştirmek, politikanın odağında olmal...

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, System.String[]
"Okul Geliştirme Sürecinde Öğretmen ve Yönetimin Niteliği: Politika ve Uygulamalar" temasıyla düzenlenen 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi'nin sonuç bildirgesinde, "Özgün ve insanlığa değer katacak bilgilerin üretilebilmesi için zihinlerindeki mevcut bilgiyi en etkin şekilde kullanan bireyler yetiştirmek, politikanın odağında olmalıdır" ifadesi yer aldı.

 Marmara Üniversitesi ile Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYED-DER) tarafından 7-9 Kasım'da düzenlenen kongrenen sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, eğitim sisteminde büyük veya küçük ölçekli olarak gerçekleştirilen her değişimde, mesleki anlamda ilave gelişim ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Öğretmenlerin değerlendirilmesi için kullanılan teftiş formlarının, öğretmenlerce yeterli bulunmadığı ve performanslarının yeterince değerlendirilmediği kaydedilen bildirgede, "Bu bakımdan yapılan değerlendirmeler, öğretmenin mesleki gelişimine imkan verecek şekilde yeniden tasarlanmalıdır. Öğretmenlerin mevcut koşullarda kendi performanslarına ilişkin geri bildirim aldığı başlıca kaynak olan denetmenlerin yeterlilikleri, öğretmenlerin mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmelidir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildirgede, öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünün geliştirilmesi gerekliliği yönünde bir beklenti içinde oldukları, "ücretli öğretmen" olarak göreve başlayacak öğretmenlerin, meslekte istihdam edilme ölçütlerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. 

Okul yöneticilerinin hizmet içinde mesleki gelişimleri için "mentorluğun" yararlı bir uygulama olarak görüldüğü kaydedildi. 

Eğitim politikaları

Bildirgenin "Eğitim Politikaları" başlıklı bölümünde, okulların, içinde bulunulan bilgi çağının ihtiyaç duyduğu bilgi ve değerler karşısındaki tavrının ne olduğu ve ne olabileceğine ilişkin fikirlere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bilgiye erişmede kendi ülkemiz bağlamına uygun yolları araştırmak ve özgün bilgi üretmek yerine; hakim ideolojilerin hali hazırda var olan bilgilerini ve çözüm biçimlerini kullanmak yarar sağlamamaktadır. Mevcut politikaların etkililiğinin değerlendirilmesinde veya alternatif politikalar için öneri geliştirilmesinde Batı kökenli fikirlerin ülkemiz koşullarına uyumluluğu her aşamada sorgulanmalıdır. Özgün ve insanlığa değer katacak bilgilerin üretilebilmesi için zihinlerindeki mevcut bilgiyi en etkin şekilde kullanan bireyler yetiştirmek, politikanın odağında olmalıdır. Bu odak, bilgiyi kullanmak için bilginin var olan haliyle anlaşılmasını gerekli kılmaktadır. Bu noktada 'ezberci eğitim' olarak dışlanagelen yöntemler, bilgiye erişim ve kullanma tasavvurumuz sorgulanmalıdır."

Eğitim yöneticilerinin göreve başlamaları sürecinde, adayların yöneticilik yeterliklerine ve göreve başlanacak okulun ihtiyaçlarına göre seçilmesi önerilen bildirgede, "Yöneticilerin göreve başlamadan önce yüksek lisans ve doktora yapmış olmalarının, seçilmelerinde etkisinin arttırılması gerekmektedir" denildi. 

Eğitim ve Okul Reformu

Eğitim sistemindeki "4+4+4" uygulaması olarak bilinen değişimle birlikte öğretmen ve yöneticilerin niteliklerini geliştirmeleri gereken yeni alanlar ortaya çıktığı aktarılan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Değişen öğrenci popülasyonun ihtiyaçlarına cevap vermek için uygulanan hizmet içi eğitim etkinliklerinin yoğunlaştırılması gerekmektedir. Yine eğitimde 4+4+4 uygulaması ile birlikte kariyerlerinde alan değişikliği yapan, seçmeli derslerin öğretimini üstlenen öğretmenlerin yeni alanlarında başarılı olmaları için desteklenmeleri gerekmektedir. Sistem düzeyinde gerçekleştirilen değişimlerin hedeflenen sonuçlar üretmesi için velilerin desteğinin alınması gerekmektedir. Öğretmenlerin ve yöneticilerin, velilerin çocuklarına en iyi şekilde destek olmaları için yardımcı olabilecekleri şekilde geliştirilmeleri gerekmektedir. Değişimden etkilenenlerin, bu noktada değişim karşısında kendilerini güçsüz hissetmemeleri için değişimin hazırlık aşamasından itibaren sürece katılımlarının sağlanması gerekmektedir." - İstanbulUBER, Sürücüsüz Aracın Ölümlü Kazası Sonrası Test Sürüşlerini Durdurdu Hükümetten ABD'ye Afrin Yanıtı: DEAŞ ile Mücadeleyi Zayıflattığı İddiası Yalandır

İstanbul'da Hacısüleymanoğulları'na Şafak Baskını: 19 Şüpheli Çok Sayıda Silahla Yakalandı