YGS'deki Hatalı Sorular - Son Dakika

YGS'deki Hatalı Sorular

14.03.2016 09:09
YGS'deki Hatalı Sorular, System.String[]

YGS soruları, Kültür Temel Liselerinin Bölüm Başkanları tarafından değerlendirildi ve yorumlandı.

"Fizik branşında iki soruda hata var. Coğrafya soruları arasında 21. soruda çelişki bulunuyor. Türkçe sorularda paragrafların teknik kelimeler ve güncel olmayan konular içermesi anlaşırlığı biraz güçleştirdi. Matematik soruları geçen seneye oranla daha kolaydı. Kimya branşında konu dağılımı geçen yıllara göre aynı oldu. Biyolojide son yıllarda YGS'de sorulduğu halde, ilk kez bu yıl 12. sınıf müfredatından YGS sorusu yer almadı. Tarih sorularında geçen yıllara göre en belirgin farklılık, dış politika konusu ile Atatürk İlke ve İnkılaplarından doğrudan sorunun yer almaması oldu. Bu yıl felsefe sosyal testinin geometrisi oldu. Din Kültürü sorularında kelimelerin Türkçe karşılığı yerine Arapça karşılığının kullanılması adayları zorladı.

Kültür Temel Liseleri Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal: "Sorular önceki yıla oranla daha kolaydı, sonuçlara olumlu yansıyacaktır. YGS'de beklediği performansa ulaşamayan adaylar için de Haziran ayında uygulanacak LYS, bir telafi imkanı olacak"

2016 YGS tamamlandı. 2,2 milyon aday 160 dakika süren sınavda ter döktüler. Soruların önceki yıla oranla daha kolay olduğunu değerlendiren Kültür Temel Liseleri Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, adayların geneli açısından başarılı ve sürpriz olmayan bir sınav yaşadıklarını bunun da sonuçlara olumlu yansıyacağını ifade etti. Henüz kesintisiz sürecin devam ettiğini vurgulayan Ünsal, adayların ara vermeden LYS hazırlıklarını sürdürmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Beklediği performansa ulaşamayan adaylar için de Haziran ayında uygulanacak LYS'nin bir telafi imkanı sunduğunu belirtti.

TÜRKÇE SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

"Paragrafların teknik kelimeler ve güncel olmayan konular içermesi anlaşırlığı biraz güçleştirdi. ÖSYM her sene seçici soruları dil bilgisi sorularında karşımıza getirirken bu yıl bu hakkını anlam sorularında kullandı."

2016 YGS sorularının konu dağılımının 2015 ve 2014 gibi yorum ağrılıklı olduğu görülüyor. Paragrafların teknik kelimeler ve güncel olmayan konular içermesi anlaşırlığı biraz güçleştirdi. Daha önceki sınavlardan farkı dil bilgisi diye adlandırılan sözcük türlerinden soru kullanılmaması, anlatım bozukluğu konusundan 2 soru gelmesi, noktalama, ses ve yazım sorularının beklenenden daha kolay olması, anlatım bozukluğu sorusunun bile bir paragraf halinde karşımıza getirildiğini gördük. ÖSYM her sene seçici soruları dil bilgisi sorularında karşımıza getirirken bu yıl bu hakkını anlam sorularında kullandı. 8 bilgi ve 32 yorumdan oluşan orta ve zor düzey soruların ağırlıklı olduğu bir sınav yaşadık. 2 dil bilgisi sorusunun tartışmalı olduğu ile ilgili öğrencilerden dönüt aldık.

MATEMATİK SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

"Geçen seneye oranla daha kolay bir sınavdı. Ortalama artacaktır."

Müfredat dışı sorulara rastlamadık. Soruların 1/3'ü her adayın cevaplandırabileceği zorluk derecesinde. Kalan sorularda da bir kaç tane eleyici soru bulunuyor. Eleyici sorular olasılık ve problem sorularından oluşmaktadır. Geçen seneye oranla daha kolay bir sınavdı. Ortalamaların artacağı kanaatindeyim. Alışılmışın dışında sıradışı bir soru formatına rastlamadık. İlk 10-15 soru kolay ve yapılabilir sorulardı. Öğrencilerin denemelerde sıklıkla karşılaştığı soru tipleriydi

FİZİK SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

Fizik sorularında 7. ve 9. sorularda hata vardı. 9. soruda "kesinlik" kelimesini kullanıp cevap I ve II olmalı. Cevabın E seçeneği olabilmesi için "olabilir" kelimesini kullanmak gereklidir. 7. Soruda hız ve potansiyel enerji kavramlarında hata var. Soru bu şekli ile yanlış olur. Hızın değişmemesi gerekir. Ayrıca soruda yer alan çocukların boyları hakkında da bir bilgi yok.

Son 4 yılın soru tarzları ile aynı formatta olduğunu gördük. Konu dağılımı olarak 9 ve 10. sınıf konuları öncelik verilmiş. Zayıf öğrencilerin dahi çözebileceği soruları barındırmaktaydı. LYS'yi andıran ama TEOG içeriğinden alınmış bir soru ile karşılaştık. Dikkat gerektiren ama zorlamayan sorulardı. Son 4 yıldır bilgiye doğru kayma gözlemliyorduk. Bu yıl da bu trend devam etti ama tamamen bilgi temelli sorular değildi, bilgi ve yorum ağırlıklıydı.

KİMYA SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

"Kimyada konu dağılımı geçen yıllara göre aynı oldu"

Sorular 2012 yılından itibaren sorulan konuların genel dağılımı şeklinde. Sürpriz soru bulunmuyor. 7 soru bileşikler ünitesinden. Her yıl bu sayıda soru geliyor bu konudan. Karışımlar ünitesinden 2 soru yöneltildi. Bu da genel dağılıma uygun. Geçen yıl çözünürlük grafiği seçici bir soruyken bu sene kolaylaştırdıklarını gördük. Hayatımızda kimya konusundan da tek soru yöneltilmiş. Tepkime türlerinden beklenen soru kalıbına uygun bir soru çıktı. Zorluk kolaylık dağılımına uygun. Genelde 9. Sınıf müfredatını bilen adayların kolayıkla yapabileceği sorular. Sorunlu soru görmedim.

BİYOLOJİ SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

"Son yıllarda YGS'de sorulduğu halde, ilk kez bu yıl 12. sınıf müfredatından YGS sorusu sorulmadığını gördük, sorular 9. Sınıf ağırlıklı olmak üzere 10 ve 11. sınıflardan geldi."

9. sınıf ağırlıklı olmak üzere 10. ve 11. sınıftan soru geldi. Son yıllarda YGS'de sorulduğu halde, ilk kez bu yıl 12. sınıf müfredatından YGS sorusu sorulmadığını gördük. Tabloların biçimlendirmesinin değiştiği soru vardı. Tüm sorular hem bilgiye hem de muhakeme gücüne ihtiyaç duyulan sorulardı. 1 soru da grafik okuma sorusuydu. Ancak çeldirici nitelik taşıyordu. Dikkatli ve çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir YGS yaşadık Biyoloji branşı olarak. Alışılmışın dışında bir sürprizle karşılaşmadık. Sadece kemoheterotrof ilk kez bu yıl kullanılan bir terimdi.

TARİH SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

"Tarih sorularında geçen yıllara göre en belirgin farklılık, dış politika konusu ile Atatürk İlke ve İnkılaplarından doğrudan sorunun yer almaması oldu"

Sorular kurgu ve bilgi yönüyle 2010 ve sonrası YGS formatına uygundur. En belirgin farklılık dış politika konusu ile Atatürk İlke ve İnkılaplarından doğrudan sorunun yer almamasıdır. Tarihe ait bir takım veriler üzerinden sorularda yorumlama gücüne öncelik verilmiştir. 9. 10 ve 11. sınıf müfredat dağılımına uygun bir soru dağılımı ile karşılaştık. Bu alışık olduğumuz, sürpriz olmayan bir dağılımdı. 2-3 adet ince görülmesi gereken sorular bulunmaktaydı. Bunlar seçici sorular olarak değerlendirilebilir. Güzel, nitelikli ve kurgu yönünden yaratıcı sorulardı.

COĞRAFYA SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

"21. soruda çelişki var"

21.soruda gelişmiş ülkelerde bağımlı nüfusun az olduğu vurgusu yapılmış ve bunun doğru olduğu kabul edilmiş. Oysa 2012 LYS sınavının 8. sorusunun açıklama kısmında, gelişmiş ülkelerde yaşlı bağımlı nüfus fazladır diyor. Bu durumda 21.sorunun cevabı D seçeneği değil C seçeneğidir.

Genel olarak baktığımızda Coğrafya testinde geleneksel soru tarzının korunduğunu gözlemledik. 3 Soru dünya haritasından ve son yılların model sorulardan. Ayırt edici zor soru bulunmuyor. Bilgiye dayalı olduğu için bilgi eksiği olan adayların zorlanabileceği nitelikte. Yorum sorusu yok denecek kadar azdı. Geçen yılla eşdeğer zorluk derecesindeydi. Coğrafya dersi itibariyle beklenen bir sınav oldu.21.soru hariç diğerleri nitelikli sorulardı.

FELSEFE SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

"Bu yıl felsefe sosyal testinin geometrisi oldu"

Şimdiye kadar zorluk derecesi en yüksek olan felsefe sınavlarından birisi uygulandı. Sekiz sorudan 7 tanesi, kavram ve akım sorusu niteliğinde. Fazlasıyla seçici sorular kullanılmış. Kavramları ve akım filozof eşleştirmelerini bilmeyen öğrencilerin yapamayacağı sorular kullanılmış durumda. İlk defa YGS'de 8 sorudan yedisi direkt bilgiyi gerektiriyor. Tümel uzlaşım, ontoloji, analitik felsefe, agnostisizm gibi kavramlar kullanıldı. Bu yıl felsefe sosyal testinin geometrisi oldu. Bu soruların sınava girenler tarafından yapılma oranları bakımından Türkiye ortalamasının düşük olacağını düşünüyorum.

DİN KÜLTÜRÜ SORULARININ DEĞERLENDİRMESİ

Esma Nur Emre (Kültür Temel Liseleri Din Kültürü Bölüm Başkanı)

"Bu yılın en sürpriz dersi Din Kültürü oldu. Kelimelerin Türkçe karşılığı yerine Arapça karşılığının kullanılması adayları zorladı."

Bu yılın en sürpriz dersi YGS açısından Din Kültürü dersine ait sorulardı. Kavram bilgisi sorgulanmıştı. Kelimelerin Türkçe karşılığı yerine Arapça karşılığının kullanılması adayları zorladı. Seçici sorulardı. Aynı anda bir çok özelliği, bilgiyi ve yorumu sorgulayan sorular çoğunluktaydı. Geçen yıla oranla Din kültürü ortalamasının düşebileceğini öngörmek hatalı olmaz.

YGS'deki Hatalı Sorular

- Kaynak: Bültenler

Son Dakika Eğitim YGS'deki Hatalı Sorular - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu Antalya'da 24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü