Boşluk Dolduran İM'ler - Son Dakika
Kültür Sanat

Boşluk Dolduran İM'ler

Boşluk Dolduran İM\'ler

Sanat Yapıtı İle Onu Üreten Sanatçı Arasında Her Zaman Sessiz Bir Diyalog Vardır.

26.05.2011 01:12

Yapım aşamasının başlangıcından sonucuna giden sürece, baktığımızda yapıtla sanatçı arasında ki duygusal ilişkinin boyutunu da görmüş oluruz. Burada belirleyici olan yapıt olduğu için hayatın yapısal dinamiği içinde yapıt, belirleyiciliği yapıtı yapanın elinden alıp gerçek belirleyici konuma geçer.

Bu durum niteliksel ve niceliksel değerleri değiştirebildiği gibi hayatla sanat arasında bir sınır çizgisi koyup, gerektiğinde kaldırabilmektedir de. Her ne kadar sanat eseri etkin bir yapı olsa da yaratıcı olan sanatçı dominant yapısını, egemenliğini yaşam süresi içinde tutmak zorundadır ki bu nedenle süreklilik içinde yapıt üretmektedir.

Forumun madde de kendisini gerçekleştirme hareketi heykel olarak tanımlansa da Maddesel (Heykelin maddesi), Formel(Heykelin biçimi), Hareket ettirici (Yapan kişi, sanatçı) ve Ereksel (Yaparken göz önüne alınan amaç) yanı eksik olan bir yapıtla "im" olgusundan söz etmek olanaksızdır.

8 genç heykel sanatçısının (Evren Erol, Ceylan Öztürk, Işık Özçelik, K.Deniz Pireci, Meliha Sözeri, Serdar Kaynak, Serkan Yüksel ve Şenay Ulusoy) yapıtlarındaki çözümlemelere baktığımızda, gerek malzeme ile kurdukları ilişki, gerek oluşturdukları dil, gerek yapıtlar üzerinden izleyici ile kurdukları diyalog bizleri boşluk dolduran formlara daha da yaklaştırmaktadır. Zamanın ruhunu yansıtan yapıtların izleyiciye bu denli yakın olması aslında sanatçıların yapıt oluştururken gerçekleri göz ardı etmemesindendir ki bu da yapıtları "im"e dönüştürmektedir.

Farklı malzemeleri, farklı kullanım biçimleri ile vücuda getiren bu genç sanatçıların yapıtlarının bir konsesus çerçevesi içinde sergide yer almaları farklılıkların uyumsal gücü olarak sergiye pozitif katkı sunmaktadır. Aristoteles "Var olanın özünü/ formunu oluşturan gerçek aynı zamanda onların kavramıdır" der.

Bu açıdan baktığımızda "sekiz-im" sergisinde yer alan 8 sanatçının temel form ve üretim anlayışı, yenilikçi tavırları ile ürettikleri heykeller bir anlamda onların kavramı olarak bize yansımaktadır ve bir anlamda onların düşünsel dünyasına girmemize de olanak sağlamaktadır.

8 genç sanatçının tutku ve heyecanlarıyla "im"lediği değerler, formları boşluk doldurmanın ötesine geçirip artistik ve kalıcı bir imgeye dönüştürmektedir. Sanatın gücü ve anlamı da buradan geliyor.

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Boşluk Dolduran İM'ler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement