65. Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası - Son Dakika
Yerel

65. Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası

Bayburt İl Sağlık Müdürü Zülkarni Özbek, veremle savayı kazanmakta kararlı olduklarını belirtti.

03.01.2012 13:00

Bayburt İl Sağlık Müdürü Zülkarni Özbek, veremle savayı kazanmakta kararlı olduklarını belirtti.

Özbek, " 65. Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, verem (tüberküloz) hastalığının "mycobacterium tuberculosis" basili tarafından oluşturulan ve solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu ifade etti.

Veremle ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl ocak ayının ilk pazar gününden başlayan haftanın Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası olarak belirlendiğini kaydeden Özbek. bu yıl da 1-7 Ocak tarihleri arasında "65. Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası" çerçevesinde illerde konu ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Veremin, insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen hala tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini koruduğuna dikkati çeken Özbek, şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre, günümüzde, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri tüberküloz mikrobu ile enfektedir. Bu insanların yüzde 10'unun, yaşamlarının bir döneminde vereme yakalanma ihtimali bulunmaktadır. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2011 Raporu verilerine göre Türkiye'nin 2010 yılı Tüberküloz prevalans hızı yüz binde 24, insidans hızı yüz binde 28, mortalite hızı ise yüz binde 3,1'dir. Ülkemizde, 2010 yılında verem savaşı dispanserlerine

(VSD) kayıtlı toplam tüberküloz vaka sayısı 16 bin 551, yeni vaka sayısı 15 bin 183'tür. Bu hastaların yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadındır. Hastaların yaklaşık yüzde 65'inde akciğer tüberkülozu varken, yüzde 35'inde akciğer dışındaki organlarda tutulma görülmektedir."

Türkiye'de verem savaşının, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS) ve Stop TB Stratejisi çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Stop TB Stratejisi hedeflerine ulaşabilmek için Bakanlığımızca verem savaşı hizmetlerine ilişkin yeni faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı tarafından verem savaşı dispanseri hekimlerine 2009 yılında mesleki gelişim eğitimleri verilmeye başlanmıştır. 2009 yılında 43, 2010 yılında ise 198 hekim eğitilmiştir. 2011 yılı içinde bu eğitimler sertifikalı eğitim programı kapsamında uygulanmaya başlanmış ve 181 hekime sertifikalı eğitim verilmiştir. Ülke genelinde, tüberküloz tanı ve tedavisinde gerekli standartları yakalamak amacıyla tüberküloz tanı ve tedavi rehberi hazırlanmıştır. Tüberküloz hastalarının eğitimi ve bilgilendirilmesi çalışmaları kapsamında verem hastaları ve hasta yakınlarını bilgilendirme rehberi ve veremli hastaların hak ve sorumlulukları kitapçığı hazırlanmıştır.

Veri kalitesi ve tamlığını artırmak, programın izleme ve değerlendirmesinin anlık yapılmasının sağlanması ve bu sayede ulusal tüberküloz kontrol programının güçlendirilmesi amacıyla Verem Savaşı Dairesi Başkanlığınca Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi (e-TYS) kurulması çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Özbek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sistemin pilot uygulamasına 2012 başında geçilmesi planlanmıştır. Sağlık Bakanlığı, bugün itibariyle 196 verem savaşı dispanseri, 22 bölge tüberküloz laboratuvarı, 4'ü eğitim-araştırma hastanesi olmak üzere 16 göğüs hastalıkları hastanesi ve diğer bütün birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşları ile verem savaş hizmetlerini sürdürmektedir. Veremle savaşı kazanmakta kararlıyız."

- BAYBURT

Kaynak: AA

Son Dakika Yerel 65. Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement