Kayseri Valiliğinden Gss Uyarısı - Son Dakika
Yerel

Kayseri Valiliğinden Gss Uyarısı

Kayseri Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile Genel Sağlık Sigortası konusunda vatandaşları bilgilendiren bir duyuru yaptı.

26.01.2012 11:43

Kayseri Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile Genel Sağlık Sigortası konusunda vatandaşları bilgilendiren bir duyuru yaptı. Duyuruda nerelere başvuruda bulunulacağı açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

"Kanunun yürürlük tarihinden önce yeşil kart almış olanlardan vize süresi devam edenler vize süresinin bitimine kadar yeşil kartlarını kullanmaya devam edecekler, vize süresi dolanlar ise vizenin bitiş tarihten itibaren 1 aylık süre içinde gelir testi yaptırmak üzere

ikametinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edeceklerdir.

Herhangi bir sağlık güvencesi olmayanlar

(4a-4b-4c sigortalıları ile Kurumdan gelir alanlar ve emekli olanlarla birlikte

bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanlar) Kurumun tebligatını beklemeden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurabilirler.Bu durumdakiler zaten Genel Sağlık Sigortalısı sayılmakta ve bu kişilerin gelir testi yaptırmaları için Kurumca adreslerine gönderilen Gelir Testi Müracaat Bildirimi tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ikametlerinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir.

Genel Sağlık Sigortalısı tescili yapılanlardan bunların bakmakla yükümlü olduğu eşi, evli olmayan çocukları, anne ve babası kendisi üzerinden sağlık hizmeti alabileceklerdir.

Kurumca kendilerine tebliğ yapılıp bir ay içinde gelir testi yaptırmayanlar ile, gelir testi yaptırmadan kayıt yaptırmak isteyenler

asgari ücretin iki katının % 12 si üzerinden

prim ödeyeceklerdir.

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü durumunda iken 5510 sayılı Yasa'nın 60 maddesinin (g) bendine tabi Genel Sağlık Sigortalısı durumuna gelenler için 30 gün prim ödeme gün sayısı aranmayacak, tescil tarihinden itibaren sağlık hizmeti alabileceklerdir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri Valiliğinden Gss Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement