Malatya Sosyal Yardımlaªma ve Dayanıªma Vakfı Müdürlü?ü'ne Neb? Tepe Get?r?ld? - Son Dakika
Malatya Sosyal Yardımlaªma ve Dayanıªma Vakfı Müdürlü?ü'ne Neb? Tepe Get?r?ld?

Malatya Sosyal Yardımlaªma ve Dayanıªma Vakfı Müdürlü?ü'ne Neb? Tepe Get?r?ld?

05.01.2012 17:47

Malatya (?HA) - Malatya Sosyal Yard'mlaºma ve Dayan'ºma Vakf? Müdürlü'ü'ne Nebi Tepe getirildi.

0CA-YRL/05-OCA-0176-0751

-

6 M'LYON TL'L'K YARDIM YAPILDI

Malatya (?HA) - Malatya Sosyal Yard'mlaºma ve Dayan'ºma Vakf? Müdürlü'ü'ne Nebi Tepe getirildi.

Sosyal Yard'mlaºma ve Dayan'ºma Vakf? Müdürü Hidayet Bozkurt'un Sosyal Hizmetler 'l Müdürlü'ü'ne atanmas' ile boºalan Malatya Sosyal Yard'mlaºma ve Dayan'ºma Vakf? Müdürlü'üne ayn? yerde müdür yard'mc's? olarak çal'ºan Tepe atand?. Tepe, vakf'n faaliyetleriyle ilgili verdi'i bilgide, geçen y'l 3 milyon 597 bin TL nakdi yard'm,2 milyon 326 bin TL e'itim ve sa'l?k yard'm?, 10 bin kiºiye kömür, 40 bin TL sa'l?k yard'm? yap'ld???n? bildirdi.Sosyal Yard'mlaºma ve Dayan'ºma Vakf? Müdürlü'ü olarak 12 adet hal?

kursunda 308 kiºiye e'itim verildi'ini belirten Nebi Tepe, Van'dan gelen depremzedelere de ayni ve nakdi yard'm yapt'klar'n? da kaydetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Son Dakika Yerel Malatya Sosyal Yardımlaªma ve Dayanıªma Vakfı Müdürlü?ü'ne Neb? Tepe Get?r?ld? - Son Dakika


Advertisement