Mmo Başkanı Çakar.Deprem Çok Bilimli Bir Alan Olmasına Karşın, Bu Disiplinlerden Alınması Gereken... - Son Dakika

Mmo Başkanı Çakar.Deprem Çok Bilimli Bir Alan Olmasına Karşın, Bu Disiplinlerden Alınması Gereken...

16.08.2013 12:46
Mmo Başkanı Çakar.Deprem Çok Bilimli Bir Alan Olmasına Karşın, Bu Disiplinlerden Alınması Gereken...

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar,1999 Marmara Depreminin 14 TMMOB Makina Mühendisleri Odası(MMO)Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar,1999 Marmara Depreminin 14.Yıldönümünde dikkatlerin, sosyal afet ve...

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar,1999 Marmara Depreminin 14 TMMOB Makina Mühendisleri Odası(MMO)Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar,1999 Marmara Depreminin 14. Yıldönümünde dikkatlerin, sosyal afet ve yıkımlara çevrilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Deprem çok bilimli bir mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı alanı olmasına karşın bu disiplinlerden mutlaka alınması gereken katkılar dışlanmaktadır" dedi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar,1999 Marmara Depreminin 14. Yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, depremin çok bilimli bir mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı alanı olmasına karşın bu disiplinlerden alınması gereken katkıların dışlandığını iddia etti. Çakar, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasındaki "yapı denetimi" düzenlemelerinde kamusal denetim alanı ticarileştirilmiş, katılımcılığı dışlayan, meslek odalarının önerilerine kapılarını kapatan bir yaklaşım egemen olmuştur" açıklamasında bulundu.

-"ONUNCU KALKINMA PLANI DOĞAL AFETLER KONUSUNU SERMAYE SAHİPLERİNİN DİZGİNSİZ KAR VE RANT AMACINA TABİ KILMIŞTIR"-

Çakar, planlama, mühendislik, mimarlık, yapılaşma ve "denetime" ilişkin Türkiye'deki sistemik sorunları yansıtan ve yüzyılın afeti olarak da anılan 1999 Marmara Depreminden hiçbir ders alınmadığını öne sürdü. Çakar 2011 yılı sonundaki Van depremi sonucu oluşan sosyal yıkım tablosunun, yeni mevzuat düzenlemeleri ve rant eksenli kentsel dönüşüm programları ile tekrar tekrar ortaya çıktığını vurguladı. Bölgesel kalkınma ajanslarına depremle ilgili sorumluluk yüklendiğini belirten Çakar yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Neoliberal serbestleştirme politikalarında önemli bir yer tutan "kamu-özel sektör işbirliği' yöntemi ile deprem gibi komplike ve tamamen kamusal düzlemdeki bir sorumluluk alanının özel sektöre terk edilmesi doğrultusunda yeni adımlar öngörülmüş, bölgesel kalkınma ajanslarına depremle ilgili sorumluluk yüklenmiştir. Geçen ay benimsenen "Onuncu Kalkınma Planı'nda ise ülkemizdeki kentleşme sorunları sermaye lehine bir yaklaşıma bağlanarak "işgücü ve üretim maliyetleri artışı'nın önüne geçilmesi yanı sıra "Kentsel dönüşümün doğurduğu değer artışlarından kamuya kaynak sağlanması'nı ve "Özel sektör tarafından geliştirilen kentsel dönüşüm proje sayısının artırılması' amaçlanmıştır. Plan, doğal afetler konusunu iktidar ve sermaye çevrelerinin dizginsiz kar ve rant amacına tabi kılmıştır. - Ankara

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Son Dakika Ekonomi Mmo Başkanı Çakar.Deprem Çok Bilimli Bir Alan Olmasına Karşın, Bu Disiplinlerden Alınması Gereken... - Son Dakika


Advertisement