22 Bin Çocuk Ailesini İcra Yoluyla Görebiliyor - Son Dakika
Güncel

22 Bin Çocuk Ailesini İcra Yoluyla Görebiliyor

22 Bin Çocuk Ailesini İcra Yoluyla Görebiliyor

Türkiye'de boşanan anne ya da baba çocuğuyla görüşebilmesi için icraya gidip 300 lira ödedikten sonra çocuğunu görevliler nezaretinde görebiliyor.

14.12.2013 08:37  Güncelleme: 11:19

Türkiye'de 22 bin çocuk babasını icra yoluyla görebiliyor. Baba İbrahim Aksoy da biri down sendromlu iki evladına ayda iki kez 'icra' yoluyla kavuşuyor. Bir görüşün ücreti 300 lira. Bu ücret kayıtlara çocuk teslimi olarak geçiyor.

AYDA 2 KEZ GÖRME HAKKI

Bugün'ün haberine göre, İzmir'de biri down sendromlu 2 çocuğu olan 13 yıllık evli İbrahim Aksoy'un eşi T.A, 2009'da boşanma davası açtı. Dava dosyası, Yargıtay'da beklerken yerel mahkeme çocukların velayetini anneye verdi ve Aksoy'a ayda iki kez çocuklarını görme hakkı tanıdı.

Eşinin 4 yıldır çocuklarını kendisine göstermediğini belirten Aksoy şunları söyledi: "Alkol kullanmam, kumar ya da gece hayatım yok. Çocuklarıma ya da eşime şiddet uygulamadım ama gelin görün ki eski eşim çocuklarımı bana göstermek istemiyor.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN NE YAPSIN

Her ay iki kere icra müdürlüğüne gidiyorum. İcra memuru, polis ve pedagog eşliğinde, eski eşimin evine gidiyoruz. Evdelerse çocuklarımı görebiliyorum.

Her görüş için icra müdürlüğüne 300 lira yatırıyorum. Bugüne kadar ödediğim para 10 bin lirayı geçti. Ben ödeyebiliyorum ama asgari ücretle çalışanlar ne yapacak? Bu durumdaki kadın sayısı yüzde bir bile değil. Çünkü velayet çoğunlukla anneye veriliyor. Bizim derneğe üye sadece bir kadın mağdur var."

YILDA 6 MİLYON LİRA GÖRÜŞ PARASI

Yaşanan durumun çocukların psikolojilerini de harap ettiğini söyleyen Aksoy, kanunların hep kadınların tarafında olduğunu savundu. Aksoy, "Bugün Türkiye'de 22 bin çocuk babaları tarafından icra kanalıyla görülebiliyor. Her bir icra 300 lira. Devletin yıllık kazancı 6 milyon lirayı buluyor. Bu durumun kâr kapısı gibi düşünülmesi çok yanlış" diye konuştu.

Bu duruma çözüm bulmak için Boşanmış Mağdur Babalar Derneği'ni kurduklarını anlatan Aksoy, devletin üst kademelerine sorunu ilettiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

"ALINAN HUKUKİ KARARLARA KADINLARA UYGULANMIYOR"

Ço­cu­ğu­nu ic­ra yo­luy­la gö­re­bi­len bir di­ğer ba­ba Os­man Tü­mer de 2012'de bo­şan­dı­ğı­nı söy­le­di. Ka­dın aley­hi­ne alı­nan ka­rar­la­rın uy­gu­la­ma­dı­ğı­nı sa­vu­nan Tü­mer, "O­lum­suz bir du­rum­da er­kek ev­den uzak­laştı­rı­lır. Eşi­ne, ço­cu­ğu­na ya da evi­ne yak­laş­ma­ma ce­za­sı ve­ri­lir. Biz­de ter­si ol­du. Psi­ko­lo­jik şid­det ne­de­niy­le es­ki eşi­me 4 ya­şın­da­ki kı­zı­ma 6 ay yak­laş­ma­ma ce­za­sı ve­ril­di ama biz bu ka­ra­rı uy­gu­la­ta­ma­dık. Kı­zım, an­ne­siy­le ay­nı ev­de kal­ma­ya de­vam et­ti. Ha­ni hu­kuk önün­de her­kes eşit­ti? Ben ço­cu­ğu­mu ay­da bir kez gö­re­bi­li­yo­rum. Yet­ki­li­ler hiç­bir şey yap­mı­yor. Aca­ba on­lar kü­çük­ken ic­ra yo­luy­la ai­le­le­ri ta­ra­fın­dan gö­rül­se böy­le mi olur­du?" di­ye ya­kın­dı.

Kaynak: Haberler.Com

Son Dakika Güncel 22 Bin Çocuk Ailesini İcra Yoluyla Görebiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement