Van Teknokent, Daka Desteğiyle Proje Yazma Kapasitesini Geliştiriyor - Son Dakika
Güncel

Van Teknokent, Daka Desteğiyle Proje Yazma Kapasitesini Geliştiriyor

Van Teknokent, Daka Desteğiyle Proje Yazma Kapasitesini Geliştiriyor

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 2018 Yılı Teknik Destek programı kapsamında desteklenen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent Proje Yazma Kapasitesini Artırma Projesi kapsamında eğitimler veriliyor.

18.12.2018 16:01

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 2018 Yılı Teknik Destek programı kapsamında desteklenen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent Proje Yazma Kapasitesini Artırma Projesi kapsamında eğitimler veriliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren girişimci firmalara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerine ve bağlı birimlerde projelerden sorumlu olarak çalışan kişilere ve müdürlüklerde proje çalışmalarına destek olmak üzere görevlendirilen personele fon kaynaklarına yönelik proje yazma ve yürütme eğitimleri veriliyor. 17 Aralık 2018 tarihi itibariyle başlayan ve 15 Ocak 2019 tarihine kadar 5 grup halinde dörder günden toplam 20 gün sürecek olan eğitimler sonunda 80 kişilik grubun proje geliştirme, yazma ve yönetme kapasitelerinin geliştirilmesi, bu sayede kurum ve kuruluşların amaçları doğrultusunda etkin ve verimli projeler üretebilmesinin sağlanması, bununla birlikte proje yürütme ve yönetme etkinlik ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Son 2 günü katılımcıların AB fonlarına yönelik projeler hazırlaması, hazırlanan projelerin uzman eğitmen tarafından incelenmesi ve projelere ortak bulma konusunda danışmanlık vermesine ayrılan eğitimler sonrasında katılımcıların AB hibe programları konusunda bilgilenmeleri, projelere başvuru yeterliliğine sahip olmaları, fon kaynaklarını tanıtma ve yönlendirme yapma konusunda görevlendirilmeleri, böylece teorik eğitimlerde alınan bilgileri pekiştirmeleri ve grup çalışmaları ile sorun analizi aşamasında tespit ettikleri sorunların çözümüne katkı sunacak fikirleri projelendirebilmeleri öngörülüyor.

Eğitmen Yunus Yetkin tarafından verilen eğitimler kapsamında ulusal ve uluslararası proje fon kaynakları, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ile benzeri dış kaynaklı programlar ile ilgili Bakanlıklar, kalkınma ajansları gibi kurum ve kuruluşların programları, proje geliştirmede kurumsal altyapı ve fikir veritabanı oluşturulması temelleri, faaliyet projelendirme kapsamında kurumsal hedefler ve amaç uyumlaştırma, projeye göre faaliyet, faaliyete göre proje döngüsü ve temelleri, proje fikri ve işleyiş açısından proje mantığı oluşturma, ulusal ve uluslararası projeleri hazırlama tekniğine giriş ve genel yaklaşımlar, teklif çağrıları, metodoloji, uygulama usul ve esasları, proje döngüsü ve projelerde mantıksal çerçeve yaklaşımı, projelerin ve proje yapılabilirliklerinin içsel analizleri gibi konular ele alınıyor. - VAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Teknokent, Daka Desteğiyle Proje Yazma Kapasitesini Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement