Nesibe Aydın Okulları'nın TYT ile ilgili yorumları - Son Dakika

Nesibe Aydın Okulları'nın TYT ile ilgili yorumları

15.06.2019 16:57
Nesibe Aydın Okulları'nın TYT ile ilgili yorumları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) üniversiteye girecek adaylar için uyguladığı sınavın ilk oturumu bugün sonuçlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) üniversiteye girecek adaylar için uyguladığı sınavın ilk oturumu bugün sonuçlandı. 2 milyon 446 bin 510 adayın başvurduğu TYT sınavına ilişkin Nesibe Aydın Okulları uzmanları değerlendirmelerde bulundu.

ÖSYM'nin eğitimlerini üniversitede devam ettirmek isteyenler için uyguladığı Temel Yeterlilik Testi'yle ilgili Nesibe Aydın Okulları uzmanları açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar çalışan ve emek veren tüm adaylara geçmiş olsun mesajı veren uzmanlar, öğrencilerin yarın gireceği AYT için de başarılar diledi.

Nesibe Aydın Okulları uzmanlarınca yapılan açıklama şu şekilde:

"2019 TYT'de, sözel alanda, okumaya dayalı bilgi ve yorum gerektiren soruların, sayısal alanda ise mantığa dayalı soruların ağırlıklı olduğunu, bu nedenle, kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için başarılı bir sınav olamayacağı görüşünde birleşmişlerdir. Ayrıca, 15 Haziran 2019'da uygulanan TYT'nin, bilginin yanı sıra muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme becerisini ölçen sorulardan oluştuğunu, bu nedenle de sayısal alan sorularının bile sadece işlem yaparak çözülemeyeceğini belirtmişlerdir. Sınavdan çıkan öğrencilerin ilk yorumlarına göre; 2019 TYT'nin, geçen sene ile benzer zorlukta, Matematik ve Türkçe'nin ise belirleyici olduğu gözlenmiştir. Türkçede anlam, Matematikte problem sorularının zaman aldığı tespit edilmiştir. Sözelde Coğrafya ve Din Kültürü'nün belirleyici olduğu, Kimyada bilgi, Fizikte ise sözel soruların ağırlıklı olduğu ve işlem gerektirmeyen sorulardan oluştuğu görülmüştür. Bu özellikleri nedeniyle 2019 TYT, Türkiye genelinde öğrencileri zorlamış ve sınavı yetiştiremeyen öğrencilerin ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Nesibe Aydın Okulları uzmanları, TYT oturumuna ilişkin olarak sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları yorumlar çerçevesinde branş bazındaki ilk değerlendirmelerini aşağıdaki şekilde yapmışlardır."

"Prova sınavına çok benzeyen ama daha kolay bir sınav"

Nesibe Aydın Okulları Matematik Zümresi tarafından yapılan değerlendirmede, "2019 TYT sınavında Matematik sorularında geçen sene olduğu gibi müfredat dışı soru yoktur. Bilgiyi yorumlama, analiz ve mantıksal çıkarıma dayalı sorulardan oluşmuştur. Soru tipini ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, matematiksel kavramları üzerinde düşünerek öğrenmiş, temel problem çözme tekniklerini iyi hazmetmiş ve okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olduğu bir sınav gerçekleşmiştir. Matematik ve Geometri soruları çok zor olmamakla beraber uzun metinli ve kurgulu sorulardan oluştuğu için zaman problemi yaşanmıştır. Kurumumuzun kamp programındaki sınavlara, özellikle de Prova Sınavına çok benzeyen ama onlara göre daha kolay bir sınav olduğu gözlemlenmiştir. Bu sınavın geçen seneki TYT sınavından daha kolay olduğu da tespit edilmiştir. Bu sıralama sınavında stratejik davranan, turlama tekniğini kullanarak zor sorulara takılmayıp tüm sorulara bakabilen öğrencilerin başarılı olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Fen Bilimleri bölümünde Fizik dersi belirleyici nitelikte"

Sınava ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fizik Zümresi, "2019 TYT Fizik soruları beklendiği gibi müfredat sınırları içinden (9 ve 10.sınıf Fizik dersi) seçilmiştir. Yalnız soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan ( Dalgalar, Dinamik, Basınç, Kaldırma Kuvveti) soru yer alamamıştır. Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuştur. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Sınavın Fen Bilimleri bölümünde, Fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Nesibe Aydın Okulları Kimya Zümresi ise, "Önceki yıllarda yapılmış TYT sınavları analiz edildiğinde kimya sorularının yoruma dayalı, ezberden uzak, kazanımlar doğrultusunda temel bilgileri ölçen bir sınav olduğu görülmüştür. 2019 TYT sınavı bilgiyi yorumlama ve mantıksal çıkarıma dayalı MEB 'nin 26 Ekim de yayınladığı kazanımlarla örtüşen bir sınav niteliğindedir. Sınav genel olarak orta zorlukta birkaç tanede ayırt edici sorudan oluşmaktadır. Sınavın niteliğinin 2018 TYT sınavına göre biraz daha seçici ve bilgiye dayalı olduğu gözlenmiştir" dedi.

Sınavla ilgili Biyoloji Zümresi de şu değerlendirmede bulundu:

"2019 TYT sınav sorularının öğrencilerimizi çok zorlamadığı tespit edilmiştir. Ancak, özellikle Matematik ve Türkçe'de zaman harcayan TM öğrencilerinin bazıları Biyolojiye geçememişlerdir. Sınav, 9 ve 10. sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur. 9 ve 10. sınıf müfredatının hemen hemen her ünitesinden 1 soru sorulmuştur."

"Öğrenciler zaman sorunu yaşadı"

Nesibe Aydın Okulları Türkçe Zümresi, "Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı; anlatım bozukluğu, sözcüğün yapısı ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür. Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların, birkaç orta düzey soru dışında üst düzey zorlukta olduğu, bu nedenle öğrencilerin zaman sorunu yaşadığı saptanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin biraz üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğu bir kez daha vurgulanmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Tarih'te son kez eski müfredat

Tarih Zümresi bu yıl tarih branşında sorular son kez eski müfredata uygun olarak hazırlandığını belirterek, "Önümüzdeki yıldan itibaren aşamalı olarak sorular öğrencilerimizin gördüğü yeni müfredat konularıyla güncellenecektir. TYT Tarih branşında sorular bu yıl da, daha önceki yıllarda olduğu gibi; Tarih dersi ile ilgili kavramlardan yola çıkarak, müfredata uygun, Türkçeyi kullanma gücünü ölçen, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmayı esas alan, genel olarak yoruma dayalı soru tiplerinden oluşmuştur. Yalnızca bir sorunun bilgiye dayalı olduğu görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

"Grafik okumayı bilen adaylar zorlanmadı"

Nesibe Aydın Okulları Coğrafya Zümresi, grafik okumayı bilen adayların sınavda zorlanmadığını ifade ederek, "2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinde Coğrafya alanındaki soruların, temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik olduğu tespit edilmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca konuları ezberlemek yerine mantığını kavrayarak, bir konuda öğrendikleri bilgileri diğer konularda da kullanıp yorumlayabilen, tablo ve grafikleri okumayı öğrenen adayların 2019 TYT'de zorlanmadıkları görülmüştür. Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran dağılış prensibinin ön plana çıktığı bir sınav olmuştur. Sınavda 9 ve 10.sınıf coğrafya müfredatı esas alınmış, sorular bilgiyi kullanmaya gereksinim duyacak şekilde hazırlanmıştır. Bölge kavramı içinde, Ortadoğu Coğrafyası'nı tarayan eleyici nitelikte bir soru sorulmuştur. Ancak genel itibariyle 2019 TYT Coğrafya soruları müfredatı tam anlamıyla tarayamamış, 9 ve 10. Sınıfın temel coğrafya konularından birçoğuna yer verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Felsefe Zümresi tarafından yapılan değerlendirme ise şu şekilde:

"ÖSYM tarafından günümüze kadar yapılan üniversiteye giriş sınavlarında, felsefe soruları MEB kazanımlarını baz alan; kavram bilgisi ve bu bilginin günlük yaşam üzerinden yorumlanmasını ölçmeyi amaçlayan sorulardan oluşmuştur. Felsefe sorularının çözülebilmesi, müfredat bilgisi yanında, okuduğunu ve bilgiyi doğru yorumlamayı gerektirir. 2019 TYT felsefe sorularının niteliğine bakıldığında müfredat dışı soru olmadığı, önceki yıllarda olduğu gibi bilgi ve bilginin yorumlanmasını gerektiren sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Yeterli kavram bilgisine sahip olan ve okuduğunu yorumlamada başarılı olan öğrencilerin soruları yanıtlamakta güçlük çekmedikleri, bilgi eksiği olan öğrencilerin ise doğrudan bilgi gerektiren sorular yanında, bilgiyi yorumlamayı gerektiren soruları çözmekte zorlandıkları görülmüştür. Felsefe sorularında yer alan paragrafların ve soru köklerinin açık, anlaşılır olduğu, herhangi bir tutarsızlık içermediği söylenebilir."

"Din Kültürü'nde direkt bilgi içeren sorulardan uzak durulmuş"

Gerçekleştirilen TYT sınavı hakkında değerlendirmelerde bulunan Nesibe Aydın Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı yenilenen sınav sisteminde yine yeni soru tarzlarıyla karşımıza çıkmıştır. ÖSYM 'Yeni Soru' modelini öğrencilerin bilgilerini aktif kullandıkları muhakeme yeteneği ile çözmesini beklemekte olup sadece bilgi içeren sorulardan uzak durmuştur. Bunun yanında öğrencilerin dini kavram ve kelimeleri bilmesinin önemi de bir kez daha görülmüştür. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının geçen yıla oranla aynı paralellikte ve MSÜ 2019'a göre daha kolay olduğu, soruların bilginin yorumlanmasına yönelik hazırlandığı tespit edilmiş ve öğrencilerden de muhakeme yetenekleriyle çözmeleri istenmiştir. Öğrenciler; Allah'ın sıfatları, Hz. Muhammed'in sıfatları ve özellikleri, ibadetlerden zekat, bir de kavramlardan riya yani gösteriş başlığı altındaki beş sorudan iki tanesinde (Allah'ın Sıfatları ve Zekat) zorlanmış olup diğer soruların paragraf ağırlıklı yorum olduğunu ifade etmişlerdir" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin Son dakika haberleri: Freni boşalan kamyonun sürücüsü ölümden döndü Son dakika haberleri: Freni boşalan kamyonun sürücüsü ölümden döndü Çocuklar yolu kapatarak yöneticilerinden semt sahası istedi Çocuklar yolu kapatarak yöneticilerinden semt sahası istedi
Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesibe Aydın Okulları'nın TYT ile ilgili yorumları - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Advertisement