Medeniyetler ve Dinlerin Beşiği Midyat - Son Dakika
Dünya

Medeniyetler ve Dinlerin Beşiği Midyat

Medeniyetler ve Dinlerin Beşiği Midyat

Asurlular, Urartular, Makedonyalılar, Persler ve Romalılar gibi birçok uygarlığın egemenliğine sahne olan Midyat medeniyetlerin ve dinlerin beşiği olarak anılıyor.

08.06.2016 12:21  Güncelleme: 12:44

Mardin gibi bir müze kent olan Midyat, Mardin'den yaklaşık 1.5 saat uzaklıkta yer alıyor. Mardin'e benzer evlerin, taş konakların, kemerli geçitlerin, minare gibi yükselen çan kuleleriyle Süryani kiliselerinin bulunduğu Midyat, bir ortaçağ kentini andırıyor.

BİRÇOK UYGARLIĞIN EGEMENLİĞİNE SAHNE OLMUŞTUR

Midyat'la ilgili ilk yazılı bilgiler M.Ö 13.Yüzyıla kadar uzanıyor. Midyat, dünyanın en eski yerleşim bölgesi olan Yukarı Mezopotamya'da yer aldığı için tarih boyunca Sümerler, Asurlular, Urartular, Makedonyalılar, Persler ve Romalılar gibi birçok uygarlığın egemenliğine sahne oluyor.

HZ. ÖMER DÖNEMİNDE İSLAM EGEMENLİĞİ ALTINA GİRDİ

Midyat'ın İslam egemenliği altına girmesi M.S 640 yılında, Hz. Ömer dönemine rastlıyor. Daha sonra bölgeye yine müslüman olan Emevi ve Abbasiler egemen oluyor. Özellikle Abbasilerin yöreye hakim olmasıyla birlikte bölgede çok geniş bir imar hareketi başlıyor. Midyat köylerinin büyük bir kısmı Abbasilerin en parlak dönemini yaşadığı Sultan Harun Reşit zamanında kuruluyor.

1890 YILINDA BELEDİYE TEŞKİLATINA KAVUŞTU

Bir Anadolu Türk beyliği olan Artukoğulları beyliği döneminde, Deyrizbin (Acırlı) beyleri, Artukoğulları beyliğinin egemenliğine giriyor. 1810 yılında ilçe olan Midyat, 1890 yılında belediye teşkilatına kavuşuyor. 1997 yılı genel nüfus sayımları sonuçlarına göre Midyat merkezin nüfusu 61.378 olarak tespit ediliyor.

GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Geçmişten günümüze Midyat insanı geçim kaynağını çiftçilik, hayvan yetiştiriciliği ve el sanatları olmuş. Midyat'ın geleneksel el sanatları taş işlemeciliği, gümüş işlemeciliği (Telkari), bakırcılık, kilim dokuma, kumaş boyama, çömlekçilik, kuyumculuk günümüzde önemini koruyor. Son yıllarda talebinde büyük artış gözlenen gümüş işlemeciliği yurt dışında da kendine pazar bulabiliyor. Eski Midyat'ta yan yana dizilmiş 25 kadar küçük atölyede, gümüş geleneksel işleme ve tamamıyla el emeğiyle işlenerek, yüzük, gerdanlık, vazo, kemer, anahtarlık, çay kaşığı ve bardak altı gibi aksesuarlara dönüştürülerek ülkemizde ve yurtdışına satışa sunuluyor.

Son Dakika Dünya Medeniyetler ve Dinlerin Beşiği Midyat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement