Sağlık Örgütleri : Ranta ve Talana İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika
Güncel

Sağlık Örgütleri : Ranta ve Talana İzin Vermeyeceğiz

Sağlık Örgütleri : Ranta ve Talana İzin Vermeyeceğiz

"Biz süredir Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yerleşkesi üzerinde yenilenme adı altında çeşitli projelerin tasarlandığı duyumları alınmaktaydı" "Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ranta ve talana izin vermeyeceğiz" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA İstanbul Tabip Odası, bazı sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla birlikte, Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yerleşkesi üzerine yenileme amaçlı çeşitli projelerin tasarlandığı iddialarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

27.08.2015 15:12

"Biz süredir Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yerleşkesi üzerinde yenilenme adı altında çeşitli projelerin tasarlandığı duyumları alınmaktaydı"

"Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ranta ve talana izin vermeyeceğiz"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA

İstanbul Tabip Odası, bazı sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla birlikte, Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yerleşkesi üzerine yenileme amaçlı çeşitli projelerin tasarlandığı iddialarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen basın açıklamasına, Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Diş Hekimleri Odası, KESK Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği, DİSK Devrimci Sağlık İş Sendikası, DİSK Genel-İş Sendikası 2 Nolu Şube, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Bakırköy Kent Savunması, Şizofreni Dostları Derneği ve Diren Bakırköy Çamlık Forumu Derneği destek verdi.

'SON DERECE SAĞLIKSIZ BİR ÖZELLEŞTİRME MODELİ"

Basın açıklaması öncesi konuşan Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Raşit Tükel, 'Bakırköy'ün arazisinde, kamu-özel ortaklığıyla sağlık entegre tesislerinin yapılacağının ilan edilmiş olması ve bununla ilgili olarak da bazı gelişmelerin gündeme gelmesi. Kamu-özel ortaklığı aslında 2012 yılından beri bizim tanışık olduğumuz bir model. İlk kez Kayseri'de bu ortaya çıktı. Devletin kendi arazisini kiraya verdiği, üzerinde bir şirketler topluluğunun 25 yıl boyunca Sağlık Bakanlığı'nın hastanenin döner sermayesinde kira ödediği ve hizmet bedeli ödediği bir yapı. Aslında son derece sağlıksız bir özelleştirme modeli bu. Sağlıkla ilişkili diye tanımlanan ticari alanlar yapılmasına izin veriyor. Bu ticari alanları da işleten, destek hizmetlerini de işleten şirketler burada söz konusu. Siz kendi arazinizi vererekten 25 yıl boyunca kira ödemiş oluyorsunuz. İşte bunlardan bir tanesi de Bakırköy'de yapılacak olan hastane, bir diğeri de İkitelli'de yapılacak olan kamu özel ortaklığı entegre tesisi" dedi.

'AĞAÇ KESİMİYLE BİRLİKTE YAPILAŞMAYA AÇILMASI GÜNDEME GELİYOR"

Tükel, kendilerini ilgilendiren diğer konunun ise Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin arazisinde ki ağaçlar olduğunu ifade ederek, 'Ağaç kesimiyle birlikte yapılaşmaya açılması gündeme geliyor. Biz bu duruma sessiz kalmayacağımızı ifade etmek için bir araya geldik. Kamu özel ortaklığına karşı bizim bütün bileşenler, hastane çalışanları, hasta yakınları ve hastalarla birlikte bu yapılaşmaya karşı, bu ticari oluşuma karşı, bu ağaç kıyımına karşı mücadele etmek ve mücadeleyi başlatmak için bir araya geldik" diye konuştu.

"RANTA VE TALANA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ardında basın açıklamasını SES Bakırköy Şube Başkanı Nuran Güngör okudu. Güngör basın açıklamasında şu ifadeleri dile getirdi:

'Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ranta ve talana izin vermeyeceğiz. Biz süredir Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yerleşkesi üzerinde yenilenme adı altında çeşitli projelerin tasarlandığı duyumları alınmaktaydı. Ancak bir sabah hastane çalışanlarının her gün önünden geçtikleri ağaçların numaralandırıldığını görmeleri üzerine, bu alana ilişkin söylentilerin gerçek dönüştüğü yani Bakırköy'ün en önemli yeşil alanının ve sağlık hizmeti açısından yalnızca İstanbul'a değil Türkiye'ye hizmet sunan özel misyonlu hastanemizin bahçesi ile örneğini çokça gördüğümüz inşaatçı rantiyecilerin kapsama alanına girdiği gerçeğiyle yüzleşmiş olduk. Köklü bir gelenekten gelen hastanenin yenilenmesinin sadece metrekare ve yatak sayısı üzerinden yapılıp nasıl işleyeceğinin, yap-işlet-devret anlayışıyla değil, kapsamlı bir nöropsikiyatri enstitüsü planı ile gerçekleştirebileceğine inanıyoruz. Tarihe, ağaçlara ve doğaya zarar vereceği, bu alanların her birinde geri dönüşümü mümkün olmayan zararlara yol açacağı için bu girişime karşıyız. Kamu-özel ortaklığının ne anlama geldiğini de, doğal bir alan olan yerleşkemizde ağaçların, çiçeklerin, tüm canlılarında kıymetini biliyoruz. Kamu-özel ortaklığı ile sağlık yatırımı yapılmasına, burada açıklanan nedenlerin tümünü göz önüne alarak itiraz ediyoruz. Şirketle imzalanan anlaşmanın detaylarını öğrenmek istiyoruz"

Basın açıklamasının ardından Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Raşit Tükel, bir gazetecinin 'Sağlık Bakanlığı ile bu konuda bir iletişiminiz oldu mu?" sorusuna 'Biz Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreter ile görüştük. Kendisinin verdiği bilgiler tatminkar değildi. Kendisi ne kadar biliyor; bu konuda da tereddütler oluşuyor" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık Örgütleri : Ranta ve Talana İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement