Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu: Sınıflarda Matematik Edebiyat ya da 'Yurtta Barış, Dünyada... - Son Dakika

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu: Sınıflarda Matematik Edebiyat ya da 'Yurtta Barış, Dünyada...

02.08.2017 13:51
Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu: Sınıflarda Matematik Edebiyat ya da 'Yurtta Barış, Dünyada..., System.String[]

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürürlüğe konulan yeni öğretim müfredatına ilişkin, "Bütün okullarda laik, bilimsel eğitim yerine dinsel referanslara ağırlık veren eğitimi getirme çabasıdır.

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürürlüğe konulan yeni öğretim müfredatına ilişkin, "Bütün okullarda laik, bilimsel eğitim yerine dinsel referanslara ağırlık veren eğitimi getirme çabasıdır. Kabul edilemez. Sınıflarda matematik edebiyat ya da 'Yurtta barış, dünyada barış' değil cihat anlatılacaktır. Bu dayatmacı din anlayışı asla kabul edilemez. Başkanlık sistemi ile değiştirilmeye çalışılan 'yeni rejim'e uygun bir program yapısı oluşturulmuştur. 2023 vizyonu'na, eğitimin ve toplumsal yaşamın bütün alanlarında etkisini duyumsatan' dindar ve kindar nesiller' yetiştirmek isteyen siyasal-ideolojik çizgisine göre düzenlenmiştir. MEB'in yeni FETÖ örgütleri yaratmak anlamına gelen protokoller imzalamaktan vazgeçmesini istiyoruz. Çocuklarımızı ve geleceğimizi korumak için bütün yurttaşlarımızı, birlikte demokratik mücadeleye çağırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürürlüğe konulan yeni öğretim müfredatına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "MEB, 51 farklı dersin taslak programını aceleyle hazırlamış, askıya çıkarmış, inceleme ve değerlendirme yapılmadan, göstermelik 'öneri alma' süreci sonunda 176 programın uygulamaya geçirilmesine karar vermiştir.

SINIFLARDA MATEMATİK EDEBİYAT YA DA 'YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ' DEĞİL CİHAT ANLATILACAKTIR

Tıpkı 4+4+4, proje okul düzenlemesi, parasız yatılılığın bitirilmesi ve yurt-pansiyon düzenlemesi, TEOG'da yeterli puan alamayan öğrencilerin imam hatip lisesi ya da özel okula mahküm edilmesinde olduğu gibi, öğretim programı, yani eğitimin ana iskeleti de oldubittiye getirilerek yıkılmaktadır. Öğretmen, öğrenci, veli, yurttaş dikkate alınmaksızın, kamu yararı gibi gösterilerek, kamuya ve çocuklarımıza geri dönüşü olmayan bir zarar verilmektedir. Bundan böyle sınıflarda matematik edebiyat ya da 'Yurtta barış, dünyada barış' değil cihat anlatılacaktır. Bu dayatmacı din anlayışı asla kabul edilemez.

BAŞKANLIK SİSTEMİ İLE DEĞİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILAN 'YENİ REJİM'E UYGUN BİR PROGRAM YAPISI OLUŞTURULMUŞTUR

Yeni öğretim programı, eğitim sisteminin ihtiyaçlarından çok, büyük ölçüde siyasal iktidarın '2023 vizyonu'na, eğitimin ve toplumsal yaşamın bütün alanlarında etkisini duyumsatan' dindar ve kindar nesiller' yetiştirmek isteyen siyasal-ideolojik çizgisine göre düzenlenmiştir.  Özellikle başkanlık sistemi ile değiştirilmeye çalışılan 'yeni rejim'e uygun bir program yapısı oluşturulmuştur. Bilimsel ve laik verileri içermeyen program, din odaklı bir anlayışın kuşatması altına alınmıştır.

YENİ EĞİTİM PROGRAMI,  BİLİMSEL EĞİTİM ANLAYIŞINA CİDDİ BİR DARBEDİR

Tüm ülkeyi ve gelecek kuşakları yakından ilgilendiren eğitim programı, siyasal ve ideolojik olarak iktidara yakın kurum ve kuruluşların körü körüne müdahalesiyle yozlaştırılmıştır. Bilginin her düzeyde İslamcılaştırılmasıyla bilime ve aydınlanma düşüncesine karşı adeta bayrak açılmıştır. 'Sadeleştirme ve basitleştirme' gerekçeli uygulamaların bir süredir doğrudan bilim, felsefe, tarih ve sanat derslerini hedef alması, ünite ve kazanım sayılarının azaltılması, başta tarih derslerinde Cumhuriyetimizin silikleştirilmeye çalışılması olmak üzere, büyük ölçüde tek yönlü dinsel öğeler ve referanslarla donatılması ülkemizin geleceğini karartacak bir uygulamadır. Bu tehlikeli adımın arkasında, bütün okullarda okutulan eğitim programını, sadece iktidar değerlerini esas alan imam hatip programı ile bütünleştirme çabaları bulunmaktadır.

MEB'İN YENİ FETÖ ÖRGÜTLERİ YARATMAK ANLAMINA GELEN PROTOKOLLER İMZALAMAKTAN VAZGEÇMESİNİ İSTİYORUZ

Oysa eğitim programının evrensel kabul görmüş değerleri: Bilimsel, laik; bireyin yararıyla birlikte toplumsal yararı da gözeten; İnsan hak ve özgürlüklerine dayalı; Üretken, yaratıcı ve eleştirel düşünen; Çevre, tarih ve topluca yaşam bilinci kazanmış; Toplumsal sorunlara duyarlı; Kendine güvenen, Demokratik hayatı özümsemiş, Eşitlikçi, adalet duygusu gelişmiş bireylerin yetiştirilmesidir.. 'Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu' çatısı altında bir araya gelen, aşağıda adları belirtilen kuruluşlar, ana-babalar, yurttaşlar olarak bizler: Bu eğitim programının uygulamaya konulmamasını; Eğitim programının bilimin ve aklın yol göstericiliğinde yeniden yazılması için toplumun geniş kesimlerinin katılımıyla kurullar oluşturulmasını; Hazırlanacak programın önce pilot bölgelerde uygulanmasını, uygulamaların yapılacak değerlendirmelerden sonra kademeli olarak yaygınlaştırılmasını; MEB'in çocuklarımızı ihmal ve cinsel istismar olaylarıyla anılan birtakım kuruluşların eline teslim etmek ve yeni FETÖ örgütleri yaratmak anlamına gelen protokoller imzalamaktan vazgeçmesini; bağlantı kurulmuşsa çocuklarımızın ve ülkemizin aydınlık geleceği yararına bu bağlantıların ivedilikle sonlandırılmasını istiyoruz, bekliyoruz.

ÇOCUKLARIMIZI, GELECEĞİMİZİ KORUMAK İÇİN BÜTÜN YURTTAŞLARIMIZI, BİRLİKTE DEMOKRATİK MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ

Çocuklarımızı ve geleceğimizi korumak için bütün yurttaşlarımızı, birlikte demokratik mücadeleye çağırıyoruz. Koordinasyon Kurulu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)   Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği  (İKKB) Kadın Araştırmaları Derneği (KAD) Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM - SEN)  Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ)    LABEP Katılımcı Kuruluşlar Listesi   Katılımcı Kuruluşlar. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD  Bilim ve Gelecek Dergisi. 1884 Eğitim ve Kültür ve Dayanışma Vakfı (1884 Vakfı) Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)   Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM - SEN) Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ) Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği  (İKKB) Kadın Araştırmaları Derneği (KAD) Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitim Geliştirme Derneği (KAVEG) Müzik Eğitimcileri Derneği  (MÜZED) Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) Projeniz Değiliz İnisiyatifi   Sosyal Haklar Derneği    Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMOD) Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Türkiye Gençlik Birliği (TGB)   Ulusal Eğitim Derneği (UED) Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED)"

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu: Sınıflarda Matematik Edebiyat ya da 'Yurtta Barış, Dünyada... - Son Dakika


Son Dakika

Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı Atama bekleyen on binlerce paramedik seslerini duyurmak istiyor 3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış Son Dakika! Erdoğan'dan "Restoran ve kafeler yeniden açılacak mı?" sorusuna yanıt: Esneme olabilir, Kabine'de gündeme alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir Temizlik çalışanının fişini çektiği dondurucuda bulunan 1900 doz korona aşısı kullanılamaz hale geldi Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü