Şahin: Fransız Mevkidaşımla Görüşmeyiz - Son Dakika

Şahin: Fransız Mevkidaşımla Görüşmeyiz

26.01.2012 17:09
Şahin: Fransız Mevkidaşımla Görüşmeyiz

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Fransız mevkidaşından görüşme talebi gelmesi durumunda görüşmeyeceğini açıkladı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi Gayrıresmi Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, tarihi süreç içinde ortak değerleri ve çıkarları paylaşan Türkiye ve AB'nin ortak sorunlarına da ortak çözümler aramasının akılcı ve yapıcı yaklaşım olduğunu söyledi.

Bakan Şahin, konuşmasında Türkiye'nin yasa dışı göçün kaynağı gibi takdim edilmek istendiğini anlatırken, esas itibariyle yasa dışı göç akımının güzergahı ve hedefi durumunda olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şöyle dedi:

"Söz konusu yasa dışı göçün ülkemizin de kamu ve sosyal düzeninde ciddi olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle yasa dışı göçü önleme konusunda önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Geçen hafta bu konuda bir yasa tasarısını bakanlar kuruluna sevk ettik. Yasa dışın göçün önlenmesi ülkelerin kendi çabalarıyla mümkün olmamaktadır. Bizim gibi yoğun göç baskısı altında olan komşumuz Yunanistan'la son dönemde geliştirdiğimiz işbirliğine benzer biçimde aynı sorunlarla karşı karşıya olan diğer AB üyesi ülkelerle yakın işbirliği geliştirmek arzusundayız. Bu çerçevede İngiltere ile yapıcı ve örnek teşkil edebilecek işbirliği içindeyiz. Üye ülkeler ve komisyonla işbirliğimizi geliştirmek amacıyla komisyon uzmanlarından oluşan bir heyeti ülkemize davet ettik. Yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine girmiş ve hala yasadışı konumda olan veya iltica müracaatı reddedilmiş Türk vatandaşlarıyla ilgili olarak da işbirliğini geliştirme arzusundayız."

"VİZE İLİŞKİLERİMİZİN ÖNÜNDE CİDDİ ENGEL"

Bakan Şahin, Türkler'e uygulanan vize konusunu da değinerek, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti konusunun AB ile ilişkilerin önünde ciddi bir engel oluşturduğunu anlattı. Şahin, konseyin, komisyona nihai amacı Türk vatandaşları için vize muafiyeti sağlamak olan müzakerelere resmen başlama yetkisi vermesini beklediklerini bildirirken, şöyle devam etti:

"Ortak çaba ve yakın işbirliği gerektiren en önemli konuların birisi de hepimizin derinden etkileyen terörizmdir. Terör örgütleri Europol raporlarında ifade edildiği gibi yasadışı göçü organize ederek önemli gelir elde etmektedir. Terörizm sınırları aşan ve konjoktürel gelişmelere hızla ayak uyduran örgütlü yapısı nedeniyle terörizmle mücadelede uluslar arası işbirliğinin ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması büyük önem taşımaktadır. Artık terör örgütleri demokratik toplumların sunduğu imkanları sonuna kadar suiistimal etmekte adeta uzmanlaşmışlardır. İnsan hakları ve demokratik özgürlükler bağlamında paylaştığımız ortak değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeksizin bu sorunlarla mücadele etmek zorundayız. Artık suistimallere müsaade edilmemeli, terörle mücadelemizi birlikte yürütmeliyiz. Özellikle terörizmin finansmanın engellenmesi konusunda işbirliğinin geliştirilmesini hepimizin menfaatinedir."

İçişleri Bakanı Şahin toplantıda terörle mücadele konusunda uluslararası bir fon oluşturulmasının ele alındığını, her ülkenin terör konusuna farklı açılardan yaklaştığını söyledi. Şahin, "Göç, terörü finanse eden kaynaklardan biridir" dedi. Bakan Şahin, ilk altı ay içinde İngiltere'ye bir ziyarette bulunacağını söyledi.

"FRANSIZ MEVKİDAŞIMDAN GÖRÜŞME TALEBİ GELİRSE, GÖRÜŞMEYİZ" "

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Kopenhag'daki Türk Büyükelçiliği rezidansında onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Burada soruları yanıtlayan Şahin, Fransız mevkidaşından görüşme talebi gelmesi durumunda görüşmeyeceğini açıklarken şöyle konuştu:

"Dış politikada ülkelerarası sorun yaşanmamış olsaydı eminim ki Fransa Dışişleri Bakanı ile burada görüşmüş olacaktık. Onlardan talep gelirse kabul edemeyiz, olmaz. Ama geleceğini sanmıyorum çünkü onlar da bunun farkında."

Bakan İdris Naim Şahin, toplantıda, vatandaşlık, aile birleşimi, kaçak ilticacılar, terörle mücadele konularının ele alındığını hatırlatırken şöyle devam etti:

"Toplantıda, aile birleşimi, vatandaşlık, Göç ve İltica, Kaçak Göçmenler, Terörle Mücadalede işbirliği konuları ele alındı. Aile birleşimi, vatandaşlık ve vize konularında taleplerimizi kabul ettirmeye çalışıyoruz. İkili görüşmeler yapılıyor. Yasadışı Göçün Kontrolü ili ilgili İngiltere ile mutabakatımız olmuştu. İngiliz meslektaşım Ekim'de Türkiye'ye gelmişti. Yaptığımız anlaşmaları gözden geçirdik. İngilizler, terörle mücadelede bizimle işbirliğini çok istiyorlar. Geçen yıl Başbakanlar düzeyinde görüşmelerimiz olmuştu. Bu yıl da Cumhurbaşkanımız İngiltere'yi ziyaret etti. O ziyaretlerde varılan anlaşmaların bakanlar düzeyince takibi gerekiyor. Bakan Terassa ile gerek Türkiye'de gerekse burada yaptığım görüşmelerde Türk mevzuatını, uluslararası terörü de içine alacak şekilde gözden geçirilmesi yönünde arzularını iletti. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın görüşme konusunu hayata geçirmek bize yani İçişleri Bakanlığına düşüyor. İngiltere'nin Terörle mücadele mevzuatı ile Türkiye'nin mevzuatını hem birbiri ile uyumlu hem de terör konusuyla gündemi olan ülkelerin mevzuatı ile uyumlu hale getirme gibi bir planımız var."

"YUNANİSTAN SINIRLARINI KORUYAMIYOR"

Bakan Şahin toplantıda terörizm ve terörizm ile mücadele, karma iltica akımlarından kaynaklanan baskılar altında bulunan ülkelerle gerçekçi ve dayanışmacı bir çerçeve oluşturulması gibi konuların üzerinde durulan toplantının Türkiye için önem taşıdığını bu nedenle bazı ülkelerin dışişleri bakanları ile ikili görüşmeler yaptığını belirterek, Macaristan, Güney Kore, İngiltere ve Fransız meslektaşlarının Türkiye'ye geldiklerini kendisinin de yakında İngiltere'ye gideceğini söyledi. Şahin,Yunanistan'ın ekonomik kiriz nedeniyle gemilerini Ege'ye eskisi gibi çıkaramadığını, bu nedenle sınırlarını kaçak mültecilere karşı koruyamadığını belirterek "Kaçak mülteciler konusunda Türkiye daha iyi durumda. Yabancılar ve uluslararası koruma adı altında hazırladığımız yasa geçerse Türkiye daha iyi durumda olacak. Kaçak insan hareketi konusuna daha hakimiz" dedi.

"ÜLKELERARASI SORUN KİŞİSEL İLİŞKİLERİ ETKİLİYOR"

Şahin, "Fransa ile görüşür müsünüz?" sorusuna Fransa ile aslında Ekim ayında Türkiye'de çok verimli görüşme yaptıklarını, yüksek düzeyli bir heyetle geldiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Yine terör konusunda Fransa ile anlaşma imzaladık. Fransa Dışişleri Bakanı, Fransa'da Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerine karşı çalışma gerçekleştirdi. Tabi şimdi dış politikada bir sıkıntı var. Biz Türkiye'de heyetle görüşme yaparken, Sarkozy, Ermenistan'da idi. Türkiye'deki görüşmede zaman olarak sıkıntı yaşadık. Ama içerikli bir sıkıntı yaşamadık. İki bakan olarak son derece işe odaklı tavırla o günü sahiplendik. Dış politikada ülkeler arası sorun yaşanmamış olsaydı eminim ki Fransa Dışişleri Bakanı ile burada görüşmüş olacaktık. Onlardan talep gelirse kabul edemeyiz, olmaz. Ama geleceğini sanmıyorum çünkü onlar bunun farkında. Bizim kişisel hukukumuz olmuştu. İyi çalışmalar yaptık. Fransa Dışişleri Bakanı ben Fransa'ya gidince beni Türklerin yoğun oldukları bölgeleri gezdirecek ben de onu Türkiye'de, Fransa'daki Türklerin geldikleri bölgeleri gezdirecektim. Ülkelerarası ilişkilerde sorunlar olunca kişisel ilişkileri de etkiliyor."

AKLIN MANTIĞIN DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Şahin, PKK'nın yayın organı Roj konusunda Danimarka'ya baskı yapmalarının söz konusu olmadığını, bu ülkenin üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığını ve dava sürecinin devam ettiğini söyledi. Şahin, aşırı sağ Danimarka Halk Partisi'nin Başbakan Helle Thörning Schmidt'e bir mektup yazarak Fransa'yı boykot etmesini istemesini de "Danimarka Halk Partisi'nin girişimi, Türkiye açısından bizim lehimize olan, bizim itirazımızı sahiplenen bir tavır. Daha derin baktığımızda aklın mantığın değerlendirmesi. Fransa'daki gelişmenin bir başka örneğini görmek mümkün değil. Bir ülke kendi dışındaki iki ülke ile ilgili yasa çıkarıyor. Bunun akılla izahı yok. Bir ülkede akla aykırı düzenleme yapılıyor. Düzenlemede insan ve ifade özgürlüğü yok sayılıyor. AB'nin temel değerlerine aykırı bir durum" dedi.

Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'daki Kuran ve Türk bayrağı saldırılarına büyük tepki! Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'daki Kuran ve Türk bayrağı saldırılarına büyük tepki! Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi Açıklaması Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi Açıklaması

Son Dakika Güncel Şahin: Fransız Mevkidaşımla Görüşmeyiz - Son Dakika


Advertisement