Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu - Son Dakika

Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu

17.05.2013 09:22
Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu

17 Mayıs Cuma günü başlayacak sempozyum, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı en aktüel gündem konularından biri "İslamcılık Düşüncesi" ilk kez bilimsel bir sempozyumla bilim adamları, akademisyen, yazar ve gazeteciler tarafından tartışılıyor. Zeytinburnu Belediyesi'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak olan sempozyumda, İslamcılık düşüncesinin öncü isimleri ile bu düşüncenin Türkiye'de yaşadığı değişim ve kırılmalar değerlendirilecek. Sempozyuma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ile çok sayıda AK Parti'li milletvekili de katılacak.

"İslamcılık bitti mi?"

Uzun yıllardır İslamcılık üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. İsmail Kara'nın bilimsel danışmanlığında yürütülen sempozyuma tebliğ sunacak isimler arasında farklı siyasal çizgiden pek çok isim yer alıyor. 3 gün sürecek ve 8 oturumdan oluşacak sempozyumun oturum başlıkları arasında, hayli dikkat çekici konular yer alıyor. Sempozyumun en dikkat çekici isimlerinden biri de, geçtiğimiz aylarda "İslamcılığın Türkiye'de öldüğünü" iddia eden Prof. Dr. Mümtazer Türköne. İslamcılığın tarihsel kökenleri üzerine çalışmalarıyla da bilinen Türköne, sempozyumda hem tebliğ sunacak, hem de bir oturumu yönetecek.

17–18– 19 Mayıs tarihlerinde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan sempozyumda ayrıca İslamcılık Düşüncesi'nin yaşadığı değişim ve dönüşüm ile Türkiye'de tarihe, kültüre, sosyal hayata, edebiyata ve sanata etkileri değerlendirilecek. Osmanlı son döneminden bugüne uzanan siyasal tartışmaların en renkli konularından biri kabul edilen İslamcılık düşüncesinin; sağcılık, muhafazakârlık, milliyetçilik ile etkileşimi de yine sempozyumun dikkat çekici konuları arasında yer alıyor.

Prof. Dr. İsmail Kara'nın Açılış Konferansı ile 17 Mayıs Cuma günü saat 14.00'da başlayacak sempozyumda; İslamcılık tartışmaların ulusal ve uluslararası boyutu da irdelenecek.

İslamcılık tartışmalarının odağındaki isimler

Yusuf Kaplan'ın yöneteceği Aktüel İslamcılık Tartışmaları başlıklı oturumda Prof. Dr. Mümtazer Türköne "İslamcılığın Ölümü: Tarihi ve Aktüel Gerekçeler", Nuh Yılmaz "AK Parti'den Sonra İslamcılık" başlıklı birer konuşma yapacaklar.

İslamcılığın tarihsel sürecinin konuşulacağı ve Prof. Ergün Yıldırım'ın oturum başkanlığı yapacağı ikinci bölümde Prof. Bedri Gencer'in "İslamcılığın Doğuşu - Dinden İdeolojiye İslam", Metin Karabaşoğlu'nun "Bediüzzaman Said Nursi" ve Doç. Dr. Alev Erkilet'in "II. Dünya Savaşı Sonrası Şartlarda İslamcılık" başlıklı tebliğleri ekseninde İslamcılığın tarihsel süreci konuşulacak.

İslamcılığın güncel sorunları

Yeni Din/ İslam Yorumları konulu oturumda Yard. Doç. Dr. Sami Erdem "İslamcıların İçtihat Kapısı Nereye Açılır?", Doç. Dr. Ekrem Demirli de "İslamcıların Tasavvufa Bakışı: Mehmed Akif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç Örneği" başlıklı birer konuşma yapacak. Yeni Din Yorumları başlığı altında yapılacak ikinci oturumda da Dr. M. Kürşat Atalar "80 sonrası Türkiye'de İslam Düşüncesi'nin Problemleri - Modernist İslam Söyleminin Eleştirisi"ni yapacak. Sempozyumda Sağcılık, Muhafazakârlık, Milliyetçilik, İslamcılık'ın konuşulacağı oturumda Tanıl Bora "İslamcılığın Üç Güzergahı: Üçüncü Yol, Orta Yol, Milli Sağ", Asım Öz, "İslamcılığın Muhafazakârlaşması Eleştirisi Üzerine Bazı Dikkatler" ve Yıldız Ramazanoğlu da "İslamcılığın Kurucu Öznesi Kadınlar" başlıklı birer tebliğ sunacak.

Sempozyumda Kimler konuşacak?

Prof Dr. İsmail Kara, Yusuf Kaplan, Prof. Dr. Ali Yaşar, Prof. Dr. Mümtazer Türköne, Ruşen Çakır, Nuh Yılmaz, Por. Dr. Ergün Yıldırım, Prof. Dr. Bedri Gencer, Metin Karabaşoğlu, Doç. Dr. Alev Erkilet, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Doç. Dr. Suat Mertoğlu, Yard. Doç. Dr. Sami Erdem, Doç. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Turan Koç, Yard. Doç. Dr. Harun Anay, Yusuf Turan Günaydın, Dr. M. Kürşat Atalar, Tanıl Bora, Asım Öz, Etyen Mahçupyan, Yıldız Ramazanoğlu, Prof. Dr. İlhan Kutluer, D. Mehmet Doğan, Doç. Dr. Fahrettin Altun, Yard. Doç. Dr. Fırat Mollaer, Doç. Dr. Burhanettin Duran, Ercan Yıldırım, Dr. Necdet Subaşı, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Hamza Türkmen, Prof. Dr. Abdülhamit Birışık, Musa Üzer, Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. M. Fatih Andı, Ömer Lekesiz, Cihan Aktaş, Yard. Doç. Dr. Z. Kevser Şerefoğlu, Hakan Arslanbenzer

17 Mayıs Cuma

Saat 14:00 Açılış

Protokol Konuşmaları

Saat 15:30

AÇILIŞ KONFERANSI:

Prof Dr. İsmail Kara/ Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

Saat 16:15 Ara/ İkram

Saat 16:30 - 18:00

I. OTURUM: AKTÜEL İSLAMCILIK TARTIŞMALARI

Oturum Başkanı: Yusuf Kaplan/ Yazar

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay/ Uludağ Üniv. İktisadi İdari Bilimler Fak. Öğretim Üyesi

İslami Fikriyat Temelinde Partileşme Olgusu

Prof. Dr. Mümtazer Türköne/ Yazar - Fatih Üniv. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi

İslamcılığın Ölümü: Tarihi ve Aktüel Gerekçeler

Ruşen Çakır/ Gazeteci – Yazar

Milli Görüş'ün Dünü, Bugünü ve Yarını

Nuh Yılmaz/ Gazeteci – Yazar

AK Parti'den Sonra İslamcılık

18 Mayıs Cumartesi

Saat 09:20 – 11:00

II. OTURUM: TARİHSEL SÜREÇ

Oturum Başkanı:

Por. Dr. Ergün Yıldırım/ Yıldız Teknik Üniv. Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bedri Gencer/ Yıldız Teknik Üniv. Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

İslamcılığın Doğuşu – Dinden İdeolojiye İslam

Metin Karabaşoğlu/ Araştırmacı – Yazar

Bediüzzaman Said Nursi

Doç. Dr. Alev Erkilet/ Kırklareli Üniv. Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

II. Dünya Savaşı Sonrası Şartlarda İslamcılık

Saat 11:00 – 11:15 Ara/ İkram

Saat 11:15 – 12:45

III. OTURUM: YENİ DİN/ İSLAM YORUMLARI

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın/ İstanbul Medipol Üniv. Hukuk Fak. Dekanı – İSAM

Prof. Dr. Tahsin Görgün/ İstanbul 29 Mayıs Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

Siyasallaşan Dünyada Dini İlimlerin Değişen Statüleri

Doç. Dr. Suat Mertoğlu/ İSAM Başkan Yardımcısı

Kaynaklara Dönüş Hareketi

Yard. Doç. Dr. Sami Erdem/ İstanbul Şehir Üniv. İslami İlimler Fak. Öğretim Üyesi

İslamcıların İçtihat Kapısı Nereye Açılır?

Doç. Dr. Ekrem Demirli/ İstanbul Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

İslamcıların Tasavvufa Bakışı: Mehmed Akif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç Örneği

Saat 12:45 – 14:00 Ara/ Yemek

Saat 14:00 – 15:30

IIV. OTURUM: YENİ DİN YORUMLARI II

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan Koç/ Sabahattin Zaim Üniv. Öğretim Üyesi

Yard. Doç. Dr. Harun Anay/ Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

İslamcıların Türk Ahlak Düşüncesine Katkıları

Yusuf Turan Günaydın/ Yazar

Tasavvuf ve Felsefe Üzerinden Şairin Şimdiki Zamanı: İkbal ve İslam'ın Yenilenmesi (Tecdidi)

Dr. M. Kürşat Atalar/ Gazikent Üniv. Öğretim Üyesi

80 sonrası Türkiye'de İslam Düşüncesi'nin Problemleri – Modernist İslam Söyleminin Eleştirisi

Saat 15:30 – 15:45 Ara/ İkram

Saat 15:45 – 17:30

V. OTURUM: SAĞCILIK, MUHAFAZAKÂRLIK, MİLLİYETÇİLİK, İSLAMCILIK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mümtazer Türköne/ Yazar

Tanıl Bora/ Gazeteci – Yazar

İslamcılığın Üç Güzergahı: Üçüncü Yol, Orta Yol, Milli Sağ

Asım Öz/ Yazar

İslamcılığın Muhafazakârlaşması Eleştirisi Üzerine Bazı Dikkatler

Etyen Mahçupyan/ Yazar

İslamcılık ve Sekülerleşme Paradoksu

Yıldız Ramazanoğlu/ Yazar

İslamcılığın Kurucu Öznesi Kadınlar

19 Mayıs Pazar

Saat 10:00 – 12:00

VI. OTURUM: ÖNCÜLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. İlhan Kutluer/ Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

D. Mehmet Doğan/ Yazar

'İslamcılık' Bir Terminoloji Meselesi

Doç. Dr. Fahrettin Altun/ İstanbul Şehir Üniv. Öğretim Üyesi

Hatırlama ve Direniş: Necip Fazıl Kısakürek'in Batılılaşma Anlatısı

Yard. Doç. Dr. Fırat Mollaer/ Yıldırım Beyazıt Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Öğretim Üyesi

Hakikat İslamcılığı: Nurettin Topçu'nun Tasavvufi Düşüncesi Hakkında Notlar

Doç. Dr. Burhanettin Duran/ İstanbul Şehir Üniv. Öğretim Üyesi

Türkiye İslamcılığında Medeniyet Söylemi ve Sezai Karakoç'un Düşüncesi

Ercan Yıldırım/ Yazar

İslamcılığa Karşı Bir İslamcı: İsmet Özel

Dr. Necdet Subaşı/ Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanı

Devlet, Cemaat(ler) ve İslamcılık

Saat 12:00 – 12:15 Ara/ İkram

Saat 12:15 – 14:15

VII. OTURUM: TERCÜMELER VE ETKİLERİ

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça/ İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

Hamza Türkmen/ Araştırmacı – Yazar

Seyyid Kutub Türkiye'de Nasıl Tanındı?

Prof. Dr. Abdülhamit Birışık/ Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

Mevdudi İslamcılığının Türkiye'ye Giriş Biçimi ve Türkiye İslamcılığına Etkisi

Musa Üzer/ Yazar

Ali Şeriati'nin Türkiye İslamcılığına Tesirleri

Prof. Dr. İlhan Kutluer/ Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

René Guénon'dan Seyyid Hüseyin Nasr'a; Gelenekselci Ekol'e Ait Öğretilerin Türkiye'ye İntikali ve Algılanış Biçimleri

Prof. Dr. Mustafa Öztürk/ Çukurova Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

Tarihselcilik ve Fazlurrahman

Saat 14:15 – 15:00 Ara/ Yemek

Saat 15:00 – 17:00

VIII. OTURUM: İSLAMCILIK EDEBİYAT – SANAT

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. M. Fatih Andı/ Fatih Sultan Mehmet Üniv. Edebiyat Fak. Dekanı

Ömer Lekesiz/ Yazar

Muhafazakârlık ve Sağcılık Arasında İslamcı Edebiyat

Cihan Aktaş/ Yazar

İslamcı Hareket'te Romantik Huzursuzluk

Yard. Doç. Dr. Z. Kevser Şerefoğlu/ Fatih Sultan Mehmet Üniv. Öğretim Üyesi

Günümüz Kadın Hikâyecilerin Eserlerinde İslamcı Çizginin Kahramanları

Hakan Arslanbenzer/ Şair – Yazar

Biraz Üzgün ve Ömer Öfkesinde Biraz: 'İslamcılık, Modernlik ve Türk Şiiri' Bir Konumlama Denemesi

YORUMLAR
500
İstanbul Topkapı Üniversitesi mezun öğrencilerini uğurladı İstanbul Topkapı Üniversitesi mezun öğrencilerini uğurladı Uludağ'ın eteklerinde hasat edilen Napolyon kirazı büyükşehirlere gönderiliyor Uludağ'ın eteklerinde hasat edilen Napolyon kirazı büyükşehirlere gönderiliyor İstanbul'a getirilen kurbanlıklara denetim havadan görüntülendi İstanbul'a getirilen kurbanlıklara denetim havadan görüntülendi
Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Advertisement