Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt - Son Dakika

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Güzelyurt, tarihiyle turistlerin cazibe merkezi haline gelmiş bir ilçe. Paleolitik Çağ'dan beri insanlara yurt olan ilçede, Neolitik Çağ'dan kalma yerleşim merkezleri, yeraltı şehirleri, kiliseler ve mağaralar bulunuyor. Hitit, Pers, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ilçe, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt
22.06.2023 - 14:29,  Güncelleme: 19:11

Eski adı Karballa, daha sonraki adı Gelveri olan Güzelyurt, Paleolitik Çağ'dan beri insanlara yurt olmuş. İlçe önemli bir Neolitik (M.Ö. 6500-5000) yerleşim merkezi üzerine kurulmuştur. Eti, Hitit, Pers, Kapadokya Krallığı, Eski Yunan, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı Medeniyetlerine beşiklik yapmış olan ilçe, tarihiyle turistlerin cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Güzelyurt İlçesi'nde yapılan araştırmalara göre yörede bulunan tarihi eserlerden ve yeraltı şehirlerinden yolla çıkılarak yörede M.Ö. 2500 yıllarından bu yana yaşam belirtileri olduğu anlaşılıyor.İlçe merkezinde bulunan 7 km uzunluğundaki Manastır Vadisi ile 14 km uzunluğundaki Ihlara Vadisi içerisinde eski çağlardan kalma tarihi ve doğal yer altı şehirleri, kiliseler ve mağaralar bulunmaktadır.

Günümüzde "Yüksek Kilise" olarak bilinen "ANALİPSİS TEPESİ" ve civarında çok miktarda işlenmiş obsidiyen (volkanik cam) dan işlenmiş taş baltaları ve seramik parçalara rastlanması, bölgede "Kalkolitik Çağı" insanının yaşadığını göstermektedir.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

M.Ö. 2000'den itibaren Hititlerin yaşadığını Güzelyurt içerisinde Sivrihisar yolu üzerinde bulunan Kulaklı Tepe'deki kale kalıntısı ve Analipsis Tepesi'ndeki kilisenin üzerinde oturduğu duvarlardan anlıyoruz. Yine Mamasun baraj gölü çevresinde Hitit yazıtları ve kabartmaları vardır.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Güzelyurt'un da içinde bulunduğu bölge M.Ö. VI. yy. da Pers İmparatorluğuna katılmıştır. Bu dönemde zaten var olan Feodal sistem daha da gelişmiş, köle satışı hızlanmış, bir yandan da bölgede Pers ateşgedeleri görülmeye başlanmıştır. Persler, Kapadokya insanını kültürel ve dini açıdan öylesine etkilemiştir ki, Büyük İskender' in bölgeyi işgalinde, İskendere boyun eğmeyerek Pers soylularından birini kral kabul ettiler. M.Ö. 332 yılında Kapadokya krallığını kurdular. Bu dönemde halk siyasi olaylarda da daima Persleri desteklemişlerdir.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Hititlerin çok tanrılı dinlerinden sonra, bu yıllarda ateşe tapmayı ve Tanrıya inanışı birleştiren "İpsistaryo dini" ortaya çıktı. Bu din, büyük toprak faaliyetleri arasında rağbet gördü. M.Ö. 17. yy. da bölge Roma İmparatorluğu topraklarına katıldı. Fakat kral gücündeki dini liderlerin (rahipler) yönetimi M.S. 2. yy.' a kadar azalarak da olsa devam etmiştir.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Bu sıralarda köle durumunda bulunan halk arasında St. Paul'un bölgeye getirdiği Hıristiyanlık hızla yayılmaya başladı. Hıristiyanlık ilk yıllarda büyük tepki gördü. İmparatorluk tarafından resmi din olarak kabul edilinceye kadar bu dine inananlar, öncelikle Güzelyurt ve çevresi, Ihlara (Peristrema) Vadisi, Soğanlı gibi yerlerde saklanmışlardır.

Zaman içinde Hıristiyanlık bu bölgede de Pagan dini ve Pers kökenli geleneklerden etkilenerek yeni bir anlayışa dönüştü. Zaten tarihin başlangıcından beri çok değişik kültür ve dinlerin geçişine sahne olan bölgede bu durum kaçınılmazdı.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Güzelyurt'lu Gregorius Teologos ve Kayserili Basilus, birlikte ortaya koydukları fikirlerle zaman içinde ortodoks mezhebinin kurucuları durumuna gelmişler, buna bağlı olarak da ilk manastır hayatı Güzelyurt'ta başlamıştır. İmparator Teodosius tarafından Güzelyurt'ta 385 yılında Gregorius Teologos adına bir de kilise yaptırılmıştır.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Güzelyurt hakkında ilk kesin bilgileri, Gregorius'un toprak ağası olduğunu ve başlangıçta İpsistariyo mezhebine bağlı olduğunu bazı mektuplardan anlıyoruz. Baba Gregorius Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra, Nazianzos Piskoposu olmuştur.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Oğul Gregorius, 329 yılında "Arianzos" adı verilen çiftlikte doğmuştur. VIII. ve IX. yy. larda Müslüman Araplar Bizans üzerine yaptıkları akınlar sırasında torosları Kilikya geçidinden aşarak Melendiz ovasına iniyorlardı. Arap yol haritalarında Güzelyurt (Qualuari) Melendiz ovasında bir istasyon olarak gösterilir.

Romanın din üzerindeki baskısı, İkonoklast akım'ın başlamasına sebep olmuştur. Bu dönemde Aziz Gregorios'un ortaya koymuş olduğu dini sistem o kadar kuvvetlidir ki, bölge bu hareketten yara almadan kurtulmuş ve İkonoklast akım'a karşı olan Hıristiyan din adamlarına sığınak olmuştur.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

12. yüz yılda da Anadolu'ya hakim olan Selçuklular, toprağı işlemeyi iyi bilen Rumların göçünü önlemek için bazı imtiyazlar tanıdılar. Böylece Hıristiyan ve Müslüman halk bir arada yaşamaya başladılar. Belisırma'da bulunan St. Georges (Kırk Damaltı) Kilisesi buna iyi bir örnektir. Burada bulunan fresk'de, bölgenin o dönemdeki beylerbeyi olan Basil Güyakupos, Türk kıyafetleri içinde resmedilmiş ve freskin kitabesinde Sultan II. Mesut hakkında"çok yüksek ve çok asil bir sultan" olarak söz edilmektedir.

1470 yılında Osmanlı hâkimiyetine giren Güzelyurt, bir müddet için Eratna ve Karaman beyliklerinin de toprağı olmuş, yine bu sıralarda Moğol akınlarına uğramıştır.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Osmanlı döneminde Güzelyurt'taki hristiyan nüfus Lozan antlaşmasına kadar, daima Selçuklular döneminde buraya yerleştirilen müslüman nüfustan fazla olmuştur. 1815 yılında yapılmış bir nüfus sayımında hıristiyanların oturduğu 300 hane ve 100 den fazla kilise olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık, Müslümanlara ait üç cami vardır. Bu haliyle Güzelyurt, çok eskiden beri gelmekte olan ve kültürel geleneklerini sürdüren bir Rum köyüdür.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

XIX. yy. da hıristiyanlar, Selçuklu döneminde daha önce bir takım ayrıcalıklara sahip olmaları ve Osmanlı zamanında kapitülasyonlardan yararlanmaları, ayrıca askere gitmemeleri sebebiyle ekonomik üstünlüğü ellerinde bulunduruyorlardı. Güzelyurt'taki Rumlar'ın büyük çoğunluğu arazinin verimsiz olması sebebiyle büyük şehirlerde iş yapmışlar ve çok zengin olmuşlardır. Bu gelirlerin memlekete aktarılması neticesinde, önemli bir dini merkez olan Güzelyurt bölge ticaretini elinde tutar hale gelmiştir.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

1924 mübadelesinden kısa bir süre önce kilise, Osmanlı Devletinden aldığı özel izinle para bastırdı. Kilisenin kontrolü ve garantisi altında 1 kuruş ve 10 para olarak tedavüle çıkan bu paranın üzerinde Aziz Gregorius'un resmi bulunuyor; Rumların yanısıra Türkler de kullanıyorlardı. Mübadele ile Yunanistan'a giden Rumlar, Kavala yakınlarında "Nea Kalvari" adıyla yeni bir köy kurmuşlar ve Güzelyurt'taki kilisenin aynısını oraya inşa ederek, buradan götürdükleri kutsal eşyaların teşhir edildiği bir müze kurmuşlardır. Bugün göç edenler ve hala hayatta kalanlarla onların çocuk ve torunları Güzelyurt'u ziyarete gelmekte ve bir bayram havasıyla karşılanmaktadır. Rumların göç etmesiyle birlikte Yunanistan'dan gelen Türk göçmenler de Rumlardan kalan evlere yerleştirilmiştir.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Güzelyurt ve civarı günümüzde çok iyi tanınan Kapadokya bölgesinin tüm özelliklerini üzerinde toplar. Manastır Vadisi, iki taraflı yüksek kayaların arasında olan su ve söğüt ağaçları, ayrıca pek çok kiliseler Ihlara Vadisi Analipsis tepesi civarındaki "Peri bacaları, Göreme, Zelve gibi Kapadokya bölgesi yüzey şekillerine iyi bir örnektir. Jeolojik açıdan volkanik bir yapıya sahip olan Güzelyurt'da pek çok mesire yeri olabilecek olan ve güzel görüntülü yerler mevcuttur. İnşaa edilen gölet yöreye ayrı bir güzellik vermiştir.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Hasandağı eteklerinde kurulmuş bulunan Güzelyurt, klimatizm yönünden önemlidir. Deniz seviyesinden 1485 m. yüksekliktedir. Burada tam bir yayla havası hüküm sürer. Bu haliyle bölge, ileride yapılacak kış turizmi için bir konaklama merkezi de olabilecek niteliktedir.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

İklim şartları Güzelyurt'ta pek çok değişik bitkinin gelişmesi için iyi bir ortam sağlar. İlkbaharla birlikte başlayan renk cümbüşü Ağustos ayına kadar devam eder. Sonbaharda ise ilçe kavaklık ve söğütlüklerin yanı sıra çeşitli meyve ağaçları ve üzüm bağlarının sararması ile bambaşka bir renge bürünür.

Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce yıl medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt

Son Dakika Kültür Sanat Toprağından tarih fışkırıyor! Binlerce medeniyetlere beşik olan ilçe: Güzelyurt - Son Dakika


Advertisement