Cumhurbaşkanlığı AK Saray'la İlgili Tartışmalara Son Noktayı Koydu - Son Dakika
Güncel

Cumhurbaşkanlığı AK Saray'la İlgili Tartışmalara Son Noktayı Koydu

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, Ak Saray için "Yasal süreç tamamlanmıştır. Usulüne uygun yapılmıştır. Ruhsatımız, yapı kullanma izin belgemiz mevcuttur." dedi.

13.11.2014 14:49  Güncelleme: 15:57
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1000 odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanına 250 odalı Cumhurbaşkanlığı Konutu yapılacağı iddia edildi. Bu iddiaya yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı, Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili "Gerek yapılmış ve bitmiş olan inşaat gerekse devam etmekte olan inşaatımızla ilgili tüm yasal süreç tamamlanmıştır. Usulüne uygun olarak yapılmıştır. Binamıza ilişkin inşaat iznini teşkil eden ruhsatımız, ayrıca 8 Ekim 2014 tarihli yapı kullanma izin belgemiz mevcuttur. Dolayısıyla idari açıdan herhangi bir şekilde bir sıkıntı söz konusu değildir" dedi.

YENİ İDDİA: 250 ODALI REZİDANS

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine 1000 odalı olarak inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla ilgili tartışmalara şimdi de 'Cumhurbaşkanlığı konutu' iddiası eklendi. Dün basın toplantısı yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, konutun 7 bin metrekare olduğunu ve 250 odası bulunduğunu ileri sürdü.

CAMİNİN MİMARİSİ KOPYA

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yapılacak Cumhurbaşkanlığı konutunun 7000 metrekareyi bulacağını ve 250 odalı olacağını Candan, "Bir odayı 20 metrekareden hesaplarsak kendisine 250 odalı bir konut yaptırıyor. Maliye Bakanlığı konut maliyetini de açıklamalı. 4000 kişilik yaptırılan caminin mimarisi ise kopya" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI: YASAL SÜREÇ TAMAMLANDI

İddialarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı, Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili "Gerek yapılmış ve bitmiş olan inşaat gerekse devam etmekte olan inşaatımızla ilgili tüm yasal süreç tamamlanmıştır. Usulüne uygun olarak yapılmıştır" ifadelerini kullandı.


(YAPI RUHSAT BELGESİ
)

"İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Kıratlı, Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayının kaçak olduğuna ilişkin iddialarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son günlerde kamuoyunda Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili tartışmalar yapıldığını hatırlatan Kıratlı, "İnşaatımızın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'mızın kaçak bir inşaat olduğu hakkında bir takım yargı kararları bulunduğu yönünde iddialar var. Bu iddialar tamamıyla gerçek dışı iddialar. Binamıza ilişkin inşaat iznini teşkil eden ruhsatımız, ayrıca 8 Ekim 2014 tarihli yapı kullanma izin belgemiz mevcuttur. Dolayısıyla idari açıdan herhangi bir şekilde bir sıkıntı söz konusu değildir" diye konuştu.

"DAVALARDAN BİRİ BAŞBAKANLIK ALEYHİNE AÇILDI"

Konuyla ilgili idari yargı mercilerine açılmış bazı davalar olduğunu hatırlatan Kıratlı, davaların temelde iki dosyada toplanabileceğini söyledi. Kıratlı, davalardan birinin Türkiye Mimar ve Mühendis Odalarına bağlı bir kısım odalar tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık aleyhine açıldığını hatırlattı.

Metin Kıratlı, Ankara 11. İdare Mahkemesi'ndeki bu davada, mülkiyeti Atatürk Orman Çitfliği müdürlüğüne ait 2100 ada 16 parsel ve yine mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 13 bin 585 ada, 12 parsel sayılı 2 taşınmazın doğal ve tarihi sit alanı statüsünün değiştirilmesine ilişkin Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun kararlarının iptaline ilişkin olduğunu kaydetti.

İPTAL KARARLARI DANIŞTAY'DAN DÖNDÜ

Mahkemenin 17 Şubat 2014'te toplam 7 hektarlık alanın tarihi sit statüsünün kaldırılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verdiğini söyleyen Kıratlı, ancak kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Danıştay 14. Dairesinin 11 Haziran 2014 tarihli kararıyla anılan mahkemenin iptal kararının yürütmesinin durdurulduğunu hatırlattı.

Ankara 11. İdare Mahkemesinde açılan ikinci davanın da yine aynı davacılar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık aleyhine açıldığını söyleyen Kıratlı, bu davanın da Atatürk Orman Çiftliği içinde yer alan Gazi Tesislerinin birinci derece doğal ve tarihi sit şerhinin kaldırılmasına ilişkin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10 Ağustos 2011 tarihli kararının iptali istemiyle açıldığını belirtti.

Bu davada da Ankara 11. İdare Mahkemesinin, 17 Şubat 2014'te birinci derecede doğal sit statüsünün kaldırılarak 3. derece doğal sit alanı olarak belirlenmesine ilişkin kısmının konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına, alanın tarihi sit statüsünün kaldırılmasına ilişkin kısmının ise iptaline karar verdiğini hatırlatan Kıratlı, bu kararın da temyiz edildiğini bildirdi.

Yapılan temyiz incelemesi sonucu bu iptal kararının da Danıştay 14. Dairesinin 22 Mayıs 2014 tarihli kararıyla yürütmesinin durdurulduğunu belirten Kıratlı, "Söz konusu inşaatın hukuka aykırı olduğuna dair gerek idari gerek yargı mercileri tarafından verilmiş bir karar bulunmamaktadır. Gerek yapılmış ve bitmiş olan inşaat gerekse devam etmekte olan inşaatımızla ilgili tüm yasal süreç tamamlanmıştır. Usulüne uygun olarak yapılmıştır" diye konuştu.

(YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ)

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AOÇ içinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasının yapımı için 17 Temmuz 2012'de ruhsat verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince verilen ve 8 Ekim 2014 tarihinde onaylanan yapı kullanma izin belgesinde de yapının tüm bölümlerinin İmar Kanunu'na, yapı denetimi hakkındaki mevzuata, imar planına, yönetmeliklerine, ruhsat ve eklerine, bilimsel ve teknik kurallara, Türk standartlarına, yapı ruhsatı duyuru hükümlerine uygun olduğu belirtildi.

Belgede, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından sakınca görülmediği tespit edilerek, İmar Kanunu ve yapı denetimi hakkındaki mevzuat uyarınca yapı kullanma izni verildiği ifade edildi.

Ruhsat ve yapı kullanma izin belgesinde, parselin kullanma amacı "resmi kurum alanı", parselin alanı 487 bin 941 metrekare olarak yer aldı.

(YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ)

SİT ALANINA KAMU HİZMET BİNASI YAPILMASININ ÖNÜ AÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığının 18 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı doğrultusunda sit alanlarına kamu hizmet binası yapılmasının önü açıldı.

Tarihi Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı ile 1996 tarihli ilke kararı değiştirilerek, tarihi sit alanlarının koruma ve kullanma koşulları yeniden belirlendi.

İlke kararı ile sit alanlarının koruma ve kullanma koşullarına, "Milli park bulunan yerlerde uzun devreli gelişim planı, milli park bulunmayan yerlerde alanın tarihi ve kültürel değerlerini koruyan koruma amaçlı imar planları, ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu alt yapı uygulamaları ve kamu hizmet yapıları dışında bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağı" düzenlemesi eklendi.

BİNA İNŞAAT PROJELERİ DE ONAYLI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, alan içinde yapılacak projeleri de inceledi.

Projeler, Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararındaki "Milli park bulunan yerlerde uzun devreli gelişim planı, milli park bulunmayan yerlerde alanın tarihi ve kültürel değerlerini koruyan koruma amaçlı imar planları, ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu alt yapı uygulamaları ve kamu hizmet yapıları dışında bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağına" ilişkin hüküm kapsamında değerlendirildi.

Cami dışında kalan yapıların projelerinin bu hüküm kapsamında uygun olduğu sonucuna varan kurul, cami yapısının ise Selçuklu ve Osmanlı cami, medrese ve türbe görünüşlerinin karıştırılarak eklektik bir görünüm sağlanmış olması, herhangi bir dönemi yansıtmaması nedeniyle yeniden etüd edilerek alternatifli projelerin iletilmesine karar verdi.

Cumhurbaşkanlığı AK Saray\'la İlgili Tartışmalara Son Noktayı Koydu
Kaynak: Haberler.Com

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı AK Saray'la İlgili Tartışmalara Son Noktayı Koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  Yorumlar (21)

 • almanya: Yahu bir misafir gelsede evin cok güzelmis dese göğsün kabarmazmi orasida türk milletinin göğsünü kabartiyor ne güzel olmus sağol cumhurbaskani abd de bile kanusuluyor bu istemezlik niye anlamadlm sanki orasi cumhur baskaninda kacak yapmis arda kaliyor gibi mahmeye gidiyonuz birakin bu gülünc işleri orasi türkiyenin gururu 32 97 Yanıtla
 • gerçekler: Yakışır Türkiyeye , kimse kudurmasın. . . 19 48 Yanıtla
 • hasan: Ruhsatı alınınca israf helale mı dönüşüyor ki. . . . . . 35 25 Yanıtla
 • tunaa: içindeki yaşam odaları ve gizli geçitler ne için yapıldı acaba 38 7 Yanıtla
 • türkoğlu türk: ya bırakın bu aksarayı falan adamlar zaten vurgunluklarıyla meşhur bu neki allahtan yapmış ve karşımızda duruyor ya yedikleri çaldıklar kims ebunun derdine düşmüyo ama tek lafım var harram zıkkım olsun inşallah mahşerde davacıyım onlardan 42 2 Yanıtla
 • deniz: bu hükümetin yalanlari en cok 24 saati gecmemistir yakin bir zamanda yalanlariniz ortaya dökecekler merak etmeyin 28 15 Yanıtla
 • icraat isteriz: erdoğanı sevmeyenlerin ağlaması normal chp veya mhp başta olsa onlaran biri yaptırsa ozamn sesleri çıkmazdı adam yapmış kardş kıskanmayın 20 18 Yanıtla
 • Alparslan: Kimin iznini kimden, kimin belgesini kimden alıyolar acabaaaa :) :) çoook komik yaaa :) :)BIRAKIN DALGA GEÇMEYİ BIRAKIIIN. . . ÜLKENİN İTİBARINI DÜŞÜNEN MADEN OCAKLARINA YAŞAM ODALARI YAPTIRTIR! ÜLKENİN İTİBARINI DÜŞÜNEN ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN KARDEŞLERİME SAHİP ÇIKAR, EMEKLİSİNE, MEMURUNA, YOKSUL VE FAKİRİNE SAHİP ÇIKAR! UYUNIN EEEY TÜRK MİLLETİ UYANIIIN. . . . . . . . . . 25 4 Yanıtla
 • TAYFUN: O SARAY TÜRK MİLLETİNİN KİMSE YANINDA GÖTÜRMEYECEK KİM HAK EDERSE O OTURACAK HELAL OLSUN YAPTIRANA VE OTURANA TABİ ÇAYCI KEMAL HİÇ OTURAMAYACAĞI İÇİN KAHROLUYORDUR 12 16 Yanıtla
 • yeterrr: Kıskananlar çatlasın Yakışan otursun YÜRÜ sn Cumhurbaşkanım izindeyiz 5 23 Yanıtla
 • Tüm yorumlar için tıklayınız

Advertisement