Danıştayın "Öğrenci Andı" Kararına Tepkiler - Trabzon/burdur/ağrı/bingöl/ - Son Dakika

Danıştayın "Öğrenci Andı" Kararına Tepkiler - Trabzon/burdur/ağrı/bingöl/

Son Güncelleme: 19.10.2018 20:34

Eğitim-Bir-Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut, Danıştayın "Öğrenci Andı" kararına tepki gösterdi.

Eğitim-Bir-Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut, Danıştayın "Öğrenci Andı" kararına tepki gösterdi.

Bulut, şube binasında yaptığı açıklamada, 2013'te toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri üzerine hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir gereği olarak Öğrenci Andı'nın kaldırıldığını ve sivilleşme adına önemli bir kazanım elde edildiğini belirtti.

Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına sendika olarak verdikleri desteği anımsatan Bulut, şunları kaydetti:

" Danıştay 8. Dairesi, idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukuki denetimin dışına çıkıp hiçbir pedagojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duymadan ilköğretim okullarında 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmiştir. Danıştay verdiği kararda, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye'nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini gözardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur.

Dayatmacı, ayrımcı, dışlayıcı, Türkiye'nin taraf olduğu başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye ve doğal hukuka aykırı, eski Türkiye'nin en önemli vasfı olan toplum mühendisliğinin tezahürü, farklılıkları yok sayan hatta zor kullanarak değiştiren, tek tipleştirme politikasının esas alındığı, militarist toplum kurma özleminin ürünü olan andın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyor, itiraz mercinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığına, 2013'te verdikleri bu kararın arkasında durma çağrısında bulunan Bulut, "Bu konuda sorumluluk siyasi iradenindir diyoruz." dedi.

Danıştayın "Öğrenci Andı" kararına tepkiler

AĞRI - Ağrı'da Eğitim-Bir-Sen mensupları, Danıştay 8. Dairesinin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine tepki gösterdi.

Ağrı Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, sendika mensupları ile kentteki şube binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2013 yılında "Öğrenci Andı"nın kaldırıldığını belirterek, Danıştay 8. Dairesinin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ettiğini söyledi.

Danıştayın bu kararı alırken idarenin takdir hakkını hiçe sayıp hukuki denetimin dışına çıkarak hiçbir pedagojik ve bilimsel veriye dayanma ihtiyacı duymadığını savunan Gümüşer, karara tepki gösterdi.

Danıştayın "Öğrenci Andı" kararına tepkiler

BİNGÖL - Eğitim-Bir-Sen Bingöl Şube Başkanı Yunus Kava, sendika binasında yaptığı açıklamada toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri üzerine Öğrenci Andı'nın kaldırıldığını hatırlatarak, sivilleşme adına önemli bir kazanım elde edildiğini söyledi.

Danıştay 8. Dairesinin, idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukuki denetimin dışına çıkıp hiçbir pedagojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duymadan ilköğretim okullarında "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ettiğini belirten Kava, pedagojik veya hukuki hiçbir dayanak göremedikleri gerekçeli kararda, ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana uluslararası hukuk ve anayasanın dahi görmezden gelindiğini savundu.

Kava, şunları kaydetti:

"Danıştay verdiği kararda, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye'nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini gözardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur. Dayatmacı, ayrımcı, dışlayıcı, Türkiye'nin taraf olduğu başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye ve doğal hukuka aykırı, tektipleştirme politikasının esas alındığı, militarist toplum kurma özleminin ürünü olan andımızın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyor; itiraz mercisinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz."

Şırnak

Şırnak Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Abdullah Çatı, kararı doğru bulmadıklarını belirtti.

Çatı, "Eski Türkiye'nin en önemli vasfı olan toplum mühendisliğinin tezahürü, farklılıkları yok sayan, hatta zor kullanarak değiştiren, tek tipleştirme politikasının esas alındığı, militarist toplum kurma özleminin ürünü olan andımızın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyoruz. İtiraz mercinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz." şeklinde konuştu.

Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararına tepkiler

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, Danıştay 8. Dairesi'nin "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine tepki gösterdi.

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şubesi'nde açıklama yapan Durak, siyasi iradenin kararına sahip çıkması ve eski Türkiye'nin hortlatılmasına geçit vermemesi gerektiğini belirtti.

2013 yılında toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri üzerine, hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir gereği andın kaldırılarak sivilleşme adına önemli bir kazanım elde edildiğini anımsatan Durak, şunları kaydetti:

"Gerici, baskıcı, militarist, totaliter zihniyetin ürünü olan öğrenci andının kaldırılmasına, toplumsal barışın ve uzlaşının sağlanması, demokratik bir Türkiye'nin inşası adına Eğitim-Bir-Sen olarak bizde destek vermiştik. Ancak Danıştay 8. Dairesi, idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukuki denetimin dışına çıkıp hiçbir pedagojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duymadan ilköğretim okullarında 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmiştir. Pedagojik veya hukuki hiçbir dayanak göremediğimiz gerekçeli kararda, ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana uluslararası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelinmiştir."

Sorumluluk siyasi iradenin

İtiraz mercinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine inandıklarını belirten Durak, bu kararın ülkede son 15 yıldır insan hakları ve demokrasi alanında gerçekleştirilen atılımların ve kazanımlarının idarenin hukuki denetimini yapmakla yükümlü yargı mensuplarınca halen benimsenemediği ve içselleştirilemediğini gösterdiğini kaydetti.

Durak, "Bu konuda sorumluluk siyasi iradenindir. Danıştay'ın aldığı ideolojik nitelikteki bu karar öncelikle toplumsal barışa ve siyasi iradeye yönelik bir girişimdir. Bu antidemokratik ve evrensel hukuka aykırı karara tepkisiz kalınmamalı, andımızın kaldırılması kararının arkasında durulmalı, insan hakları ve demokrasi alanında elde edilen toplumsal kazanımlar kararlıkla korunmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danıştayın 'Öğrenci Andı' Kararına Tepkiler - Trabzon/burdur/ağrı/bingöl/ - Son Dakika


Advertisement