Bayburt Üniversitesinde "Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu"... - Son Dakika

Bayburt Üniversitesinde "Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu"...

18.05.2015 13:51
Bayburt Üniversitesinde "Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu"...

Bayburt Üniversitesinde “Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecek.

Bayburt Üniversitesinde "Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecek.

Bayburt Üniversitesinde "Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecek.

Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Unesco Türkiye Milli Komisyonunun paydaş olduğu sempozyum 21-22 Mayıs 2015 tarihinde Bayburt Üniversitesi Yeni Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Saygı duruşundan ve İstiklal Marşı'ndan sonra açılış konuşmaları yapılacak. Birinci oturumdan sonraki oturumlar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

Yedi oturumdan oluşacak sempozyum programı şöyle:

ŞEREF KURULU

Prof. Dr. Selçuk COŞKUN - Bayburt Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Turan KARATAŞ - Atatürk Kültür Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN - Türk Dil Kurumu Başkanı

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Necmettin TOZLU - Bayburt Üniversitesi

Şaban ABAK - Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Sezgin AKBULUT - Bayburt Üniversitesi

Doç. Dr. Hamdi GÜLEÇ - Bayburt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. M. Yasin TAŞKESENLİOĞLU - Bayburt Üniversitesi

Okt. Kürşad KARA - Bayburt Üniversitesi

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Turan KARATAŞ - Atatürk Kültür Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ - Ardahan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Necmettin TOZLU - Bayburt Üniversitesi

Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU - Bayburt Üniversitesi

Prof. Dr. Kazım KÖKTEKİN - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Öcal OĞUZ - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Erman ARTUN - Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Metin EKİCİ - Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Hamdi GÜLEÇ - Bayburt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fatih YALÇIN - Bayburt Üniversitesi

SEKRETERYA

Arş. Gör. Mutlu AKSOY- Bayburt Üniversitesi

Arş. Gör. Fatih DEMİR - Bayburt Üniversitesi

Uzm. Altan ERİK - Atatürk Kültür Merkezi

I. OTURUM

Bayburt Üniversitesi Yeni Kampüs Konferans Salonu

Saat: 10: 30-11: 50

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı)

Prof. Dr. Erman Artun (Çukurova Üniversitesi) -Dede Korkut Hikayelerinde Eski Türk Kültürü Kodlarının İzleri

Prof. Dr. Kemal Üçüncü (Karadeniz Teknik Üniversitesi)- Türk Sözlü Kültür Geleneği Perspektifinden Dede Korkut Metinlerinin Görünümü

Prof. Dr. Öcal Oğuz (Gazi Üniversitesi)- Unesco İçin Dede Korkut'un Önemi

Tartışma : 11: 50-12: 00

Yemek : 12: 00-13: 30

II. OTURUM

İİBF Gökhan Budak Konferans Salonu

Saat: 13: 30-14: 30

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ramazan Korkmaz- (Ardahan Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Mertol Tulum (Emekli Öğretim Üyesi)- Filolojik Çalışma Alanı Açısından Dede Korkut Hikayeleri

Prof. Dr. Kazım Köktekin (Atatürk Üniversitesi)- Dede Korkut Oğuznamelerinde Arkaik (Eskicil) Fiiller

Doç. Dr. Mehmet Mahur Tulum (Anadolu Üniversitesi) -Dede Korkut Metni Neşirlerinde Geçen engeş-/engiş- ve büre/püre Üzerine

Tartışma : 14: 30-14: 40

Yemek : 14: 40-14: 50

III. OTURUM

İİBF Gökhan Budak Konferans Salonu

Saat: 14: 50 - 16: 10

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Metin Ekici - (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Turgut Karabey (Erzincan Üniversitesi) Dede Korkut Mukaddimesine Dair

Prof. Dr. Naciye Yıldız (Gazi Üniversitesi)- 20. Yüzyıl Kazak Halk Akını Köşen Eleyov'un 700 Mısralık Korkıt Destanı

Prof. Dr. Asıf Hacıyev (Bakü Üniversitesi)- Azerbaycan Sahasında Dede Korkut

Doç. Dr. Vefa Taşdelen (Yıldız Teknik Üniversitesi)- Kratylos Diyaloğu ve Dede Korkut Hikayeleri'nde Adların Anlamı Üzerine

Tartışma : 16: 10-16: 20

Ara : 16: 20-16: 30

IV. OTURUM

İİBF Gökhan Budak Konferans Salonu

Saat: 16: 30-17: 50

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Öcal Oğuz- (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üniversitesi)- Dede Korkut Kimliği Etrafında Anlatılan Hikayelerde İmajı Oluşturan Unsurların Bağlam İlişkisi Prof. Dr. İsmet Çetin (Gazi Üniversitesi)- Dede Korkut/ Korkut Ata ve Müziği

Doç. Dr. Sema Önal (Kırıkkale Üniversitesi)- Dede Korkut Masallarında Muhayyile ve Tarihsel Bilgi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür Güvenç (Atatürk Üniversitesi) Dede Korkut Kitabı'ndaki Kahramanların Yazınsal Süreçteki Değersel Dönüşümleri

Tartışma : 17: 50-18: 00

Gezi : 18: 00-19: 00 (Panoramik Şehir Turu)

Yemek : 19: 00

V. OTURUM

22 Mayıs 2015 Cuma

İİBF Gökhan Budak Konferans Salonu

Saat: 09: 00-10: 20

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Necmettin Tozlu-(Bayburt Üniversitesi)

Doç. Dr. Hamdi Güleç (Bayburt Üniversitesi)- Dede Korkut Hikayelerinde "Bayburt" ve "Toplum Yapısı"

Yrd. Doç. Dr. Necdet Tozlu (Erzican Üniversitesi)- Dede Korkut Hikayelerinden Kam Püre'nin Oğlu Bamsı Beyrek Hikayesi İleBayburtlu Ağlar İrşadi Baba'nın Yusuf ile Züleyha Hikayesinin Benzerlikleri Üzerine

Özlem Ünalan- Dede Korkut'taki Veli Tipi Bağlamında Bayburtlu Velilere Atfedilen Menkıbeler

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan (Bayburt Üniversitesi)- Dede Korkut Kitabında Tasavvufi Semboller

Tartışma : 10: 20-10: 30

Ara : 10: 30-10: 40

VI. OTURUM

İİBF Gökhan Budak Konferans Salonu

Saat: 10: 40-11: 50

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Kazım Köktekin- (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Selahaddin Bekki (Ahi Evran Üniversitesi)- Dede Korkut Kitabı Araştırmalarının 100 Yıllık Tarihi ve "100 Temel Eser" Kapsamında Yayımlanan Dede Korkut Kitaplarının Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara (Gazi Üniversitesi)- Dede Korkut Hikayelerindeki Söz Varlığının Derleme Tabanlı İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Kürşat Öncül (Kafkas Üniversitesi)- Siyasal Çatışma Kavramını Dede Korkut'taki Bir Hikaye Üzerinden Yeniden Okumak

Tartışma : 11: 40-11: 50

Yemek : 11: 50-13: 30

VII. OTURUM

İİBF Gökhan Budak Konferans Salonu

13: 30-14: 50

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Erman Artun- (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Ekici (Ege Üniversitesi)- Oğuz Kağan'dan Boğaç Han'a Türk Kültüründe Boğa

Doç. Dr. Pervin Ergun (Gazi Üniversitesi)- Türk Kültüründe Koyun-Koç Kültürü ve Dede Korkut Kitabına Yansımaları

Prof. Dr. Milay Köktürk (Pamukkale Üniversitesi)- Dede Korkut'ta Doğa Tasarımı

Yrd. Doç. Dr. Ümral Deveci (Muğla Üniversitesi) Doğa Kültür Karşıtlığı Bağlamında Basat'ın Tepegöz'ü Öldürdüğü Boyu

Tartışma : 14: 50-15: 00

Ara : 15: 00-15: 10

Genel Değerlendirme ve Kapanış : 15: 10

Gezi : 16: 00 (Dede Korkut Türbesine Ziyaret)

Yemek : 19.00 - BAYBURT

YORUMLAR
500
Türkiye, 7 ayda 10 bin 705 kez sallandı Türkiye, 7 ayda 10 bin 705 kez sallandı
Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt Üniversitesinde 'Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu'... - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Advertisement