YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni geçici olarak durduruldu (2)- Yeniden - Son Dakika
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni geçici olarak durduruldu (2)- Yeniden

YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni geçici olarak durduruldu (2)- Yeniden

19.12.2019 19:53

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK)tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" denildi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK)tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" denildi.

YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan ve 2010-2011 akademik yılında eğitim öğretime başlayan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin son günlerde yaşadığı mali sorunlarla yoğun bir şekilde gündemde yer aldığı belirtildi. Üniversitenin 2014 yılından itibaren kendisine Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından bedelsiz devredilen bir taşınmazı teminat göstermek suretiyle kredi kullanmaya başladığı ifade edilirken, teminat konusu taşınmazın devrine ilişkin işlemin iptali için açılan dava sonucunda Danıştay 13'üncü Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildiği hatırlatıldı.

Bankanın alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri başlatması üzerine YÖK'ten 7 Ağustos'ta üniversiteye bir yazı gönderilerek, eğitim öğretimin bu durum dolayısıyla aksatılmaması için yapılan planlamaların bildirilmesinin talep edildiği kaydedildi. Bu süreçte üniversitenin banka hesaplarına haciz konulduğu ifade edilerek, "Gelinen bu noktada İstanbul Şehir Üniversitesi yetkililerinin banka yetkilileriyle yürüttüğü borcun yapılandırılmasına yönelik görüşmeler bir uzlaşma ile sonuçlanmamış, yargı sürecinden de konunun çözümlenmesine yönelik bir sonuç çıkmamıştır" denildi.'SİSTEME AİT BİR SORUN OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ'Üniversitelerin bankalardan kredi kullanmasının YÖK onayına bağlı olmadığına ve mevzuatta buna ilişkin kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekilerek şöyle denildi: "Dolayısıyla konunun, bir vakıf üniversitesi özelinde değil, sisteme ait bir sorun olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır. YÖK'ün muhtemel sorunların önüne geçebilmek için bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğuna dair defaatle dile getirdiği tespitlerin de ne denli önemli olduğu açıkça görülmektedir. 2 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Şehir Üniversitesine gönderilen yazıyla eğitim öğretimin yaşanan mali sıkıntı dolayısıyla aksatılmaması için yapılan planlamaların YÖK'e bildirilmesi yeniden talep edilmiştir. YÖK'ten üniversiteye 11 Aralık'ta gönderilen en son yazıda ise, üniversitede görev yapmakta olan akademik ve idari personelin özlük haklarının ödenip ödenmediği, öğrencilere ödenen burslar ve/veya uluslararası değişim programları kapsamında yapılması gereken ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, üniversitenin eğitim öğretim faaliyetleri açısından gerekli olan alt yapı (internet, elektrik, su, doğalgaz gibi) imkanlarına ilişkin ödemelerde aksama olup olmadığı hususlarında açıklama istenmiştir."'EKİM VE KASIM MAAŞLARININ ÖDENEMEDİĞİ'Üniversiteden gelen yanıtta ise akademik ve idari personelin Ekim ve Kasım ayı maaşlarının ödenemediği, en düşük ücret alan personellerden başlanarak ancak cüzi bir ödeme yapılabildiği, burslu öğrencilerin Kasım ayı burslarının yatırılamadığı, Aralık ayında da burs ödemesi yapılamayacağı, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri açısından gerekli olan alt yapı imkanlarına ilişkin ödemelerde aksamalar oluştuğu, bu bağlamda elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarının ödenemediği, ayrıca ödeme tarihleri geçen borçlar nedeniyle fiili haciz işlemlerinin başlatıldığı, mevcut durumun devamı halinde eğitim-öğretimin aksamasının kaçınılmaz olduğu bilgisinin yer aldığı kaydedildi.'MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NE DEVREDİLDİ'Aradan geçen sürede sorunun çözümü bağlamındaki beklentilerin gerçekleşmediğine işaret edilen açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Üniversite Rektörlüğünden alınan bilgiler ışığında üniversitenin içinde bulunduğu durum, Denetleme Kurulunun 17 Aralık 2019 tarihli inceleme raporu ve 18 Aralık 2019 tarihli kararı birlikte değerlendirildiğinde; üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir. Bilinmelidir ki, eğitim öğretimi devam eden öğrencilerimiz önceliğimizdir. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması hususunda azami dikkat ve hassasiyetin gösterileceğini, Marmara Üniversitemizin de YÖK'ün bu dikkat ve hassasiyetine sahip çıkacağını başta öğrencilerimiz olmak üzere kamuoyuna saygı ile duyururuz."


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Son Dakika Güncel YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni geçici olarak durduruldu (2)- Yeniden - Son Dakika


Advertisement