Ayvalık'ta Prof. Dr. Kaynak Selekler Alzheimer Hastalığını Anlattı - Son Dakika

Ayvalık'ta Prof. Dr. Kaynak Selekler Alzheimer Hastalığını Anlattı

09.08.2012 18:19
Ayvalık'ta Prof. Dr. Kaynak Selekler Alzheimer Hastalığını Anlattı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Şubesi tarafından düzenlenen "Alzheimer Hastalığı'ndan Korunmak Mümkün mü?" konulu konferans büyük ilgi gördü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Şubesi tarafından düzenlenen "Alzheimer Hastalığı'ndan Korunmak Mümkün mü?" konulu konferans büyük ilgi gördü.

Ayvalık Belediyesine ait İsmet İnönü Kültür Merkezinde düzenlenen panele konuşmacı olarakProf. Dr. Kaynak Selekler katıldı.

Oldukça büyük katılımın olduğu gözlenen konferansın açılışını ÇYDD Ayvalık Şubesi yöneticilerinden Nilgün Seçkin yaparak, katılımcılara konuşmacı Selekler hakkında genel bilgiler verdi.

Seçkin'in ardından alkışlarla kürsüye gelen Prof. Dr. Kaynak Selekler'in Alzheimer Hastalığı hakkında anlattıkları oldukça büyük bir ilgiyle dinlenildiği gözlendi.

Konferans sırasında izleyicinin ilgisinin dağılmaması için zaman zaman şiirler ve fıkralar da anlatan Prof. Dr. Kaynak Selekler,

Türkiye'de ortalama ömrün uzadığına ancak genç nüfus oranının ise hızla yaşlandığına dikkat çekti.

OECD ülkeleri arasında yaşlanma oranında Türkiye'nin üçüncü sırada olduğunu vurgulayan Selekler, "Nüfusun ortalama yarısı 30 yaşın altındayken, 65 yaşından büyük nüfus 2005 yılında yüzde 5,7;

2009 yılında yüzde 7,2 oldu; 2050 yılında ise bu oranın yüzde 17,6'ya ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de 1960'lı yıllarda 48 yıl olan ortalama insan ömrü 2010'da 72 yıla ulaştı. Buna rağmen Türk vatandaşları OECD ülkeleri ortalamasına göre 4-10 yıl kadar daha kısa yaşam süresine sahip. Bugün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Japonya'da ise ortalama insan ömrü 80 yılın üstündedir. İnsan ömrü uzarken bebeklik, gençlik, erişkinlik bölümlerinin süreleri aynı kaldı; sadece ihtiyarlık dönemi uzadı. Tıbbın sağladığı olanaklar insan ömrünün yaşlılık bölümünü uzattı" ifadelerini kullandı.

Jonathan Swift'in 300 yıl önce, 'Herkes uzun yaşamak istiyor, ama kimse yaşlanmak istemiyor' şeklindeki sözlerini hatırlatan Prof. Dr. Selekler,

"Günümüzde de insanlar uzun yaşamak ve bir bakıma cenneti dünyada yaşamak istiyor. Bunun sırrı da fiziksel ve zihinsel sağlıklı yaşlanmada saklıdır" dedi.

Dr. Alois Alzheimer'in hayatını yazan Konrad ve Ulrike Maurer'in kaydettiği gibi "Eğer insan ömrü uzamasaydı, Alzheimer hastalığı tıp literatüründe ender rastlanan, önemsiz bir hastalık olarak kalacaktı" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Kaynak Selekler, "Alzheimer'i bu kadar güncel hale getiren, insan ömrünün uzamasıdır. Alzheimer hastalığının klinik belirtileri 65 yaşından sonra başlıyor ve sıklığı her beş yılda bir, iki katına çıkıyor. Yakalanma oranı 65 yaş üzerindeki kişilerde yüzde 6-10 iken, 85 yaş üzerindeki kişilerde yüzde 30-50'lere yükseliyor. Bu bilgiler 90 yaşına kadar yapılan çalışmalardan elde edilmişken, son yıllardaki araştırmalar, artış eğiliminin 90 yaş sonrası da aynı olduğunu gösteriyor. Sonuçta belli bir yaştan sonra hastalığa yakalanma oranı yüzde 100 olacak gibi görünüyor. ABD'de demans (bunama) en sık rastlanan veya 7. sırada ölüm nedenidir. Yatağa bağımlı olmayan 75-85 yaş arasındaki demans sıklığı, kalp krizi sıklığına eşit ve inme sıklığından daha yüksek. Sonucu Aralık 2005 tarihinde açıklanan, dünya çapında demans sıklığı değerlendirmesi yapan çok geniş bir çalışma, kabaca 24,3 milyon demans hastası olduğunu ve her yıl 4,6 milyon yeni vaka eklendiğini hesapladı. Bu rakamlar, her 7 saniyede bir yeni bir vakanın kayıtlara eklendiği anlamına geliyor. Her 20 yılda ikiye katlanan demans hastası sayısının herhangi bir önleyici veya iyileştirici tedavi yöntemi geliştirilmediği takdirde, 2040 itibariyle 81,1 milyon olması bekleniyor. Son zamanlarda, tahminlerin aksine, demans hastalarının büyük çoğunluğunun gelişmekte olan ülkelerde olduğu ve 2001 yılında yüzde 60 olan oranın 2040 yılında yüzde 71'e ulaşacağı söyleniyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki artış hızının gelişmiş ülkelerin üç veya dört katı olması beklenmekte. İstanbul Kadıköy'de yapılan bir çalışma da, Türkiye'deki demans ve Alzheimer sıklığının Batı dünyasındakine benzer oranlara sahip olduğunu belirtiyor. Türkiye'de kesin olmamakla birlikte, 300-400 bin Alzheimer ve demans hastası olduğu tahmin ediliyor. Bütün bunlar gelişmekte olan, ortalama ömrün uzadığı ve nüfusu süratle yaşlanan ülkemizde de ileride daha fazla sayıda bunamış kişi olacağına işaret ediyor" diye konuştu.

ALZHEİMER ORTA YAŞLARDA BAŞLIYOR

Klinik belirtilerin 65 yaşından sonra başladığı Alzheimer hastalığında, beyindeki patolojik değişikliklerin 15-20, hatta 40 yıl önce başlayarak, bu belirtilerin ortaya çıkıp teşhis konana kadar sessiz kalabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Selekler, "Beynin hastalık yüküyle baş etme direnci, belirtileri bir süre maskeleyebiliyor. Otopsi ve son yıllarda PET çalışmalarında Alzheimer hastalığının beyinde patolojik bulgularına sahip kişilerin yüzde 40'ına yakınında bunamaya rastlanmayabiliyor. Beynin patolojik değişikliklerle başa çıkma yeteneği kişiden kişiye farklılık gösteriyor ve 15-20 yıl beyin bu yüke direnebiliyor. Hastalığın neden olduğu değişikliklere karşı dayanma gücüyle ilişkili faktörlerin belirlenmesi, hastalığın önlenmesinde önemli. Hastalığın başlangıcını geciktiren müdahalelerin toplumun sağlığında önemli rolü var. Klinik Alzheimer hastalığının başlangıcının beş yıl geciktirilmesi, dünyadaki hasta sayısını yüzde 50, 10 yıl geciktirilmesi yüzde 85 oranında azaltabilir. Bugün Alzheimer'in ilaç tedavisinde elde edilen başarı sınırldır. Hastalığı tam durduran, ilerlemesini engelleyen ve hastayı, hastalık öncesi normal duruma getiren bir ilaç tedavisi yok. Bu nedenle hastalığı önleyen, geciktiren veya gelişmesini değiştiren bazı yöntemlere gereksinim var. Son yıllarda Alzheimer hastalığının risk faktörleri ve koruyucu etkenlerle ilgili çalışmalar var. Diğer hastalıklarda olduğu gibi hastalıktan korunma da, tedaviden daha ucuz ve tercih nedeni. Bugün artık kalp krizi ve inmeye neden olan damar sertliği risk faktörlerinin, Alzheimer hastalığı ve diğer bunamalar için de risk faktörleri olduğu biliniyor" dedi.

ALZHEİMERİ ÖTELEYEBİLMEK MÜMKÜN

Son yıllarda yapılan araştırmaların Alzheimer ve demans riskini azaltabilecek imkanların olduğunu gösterdiğini belirten Prof. Dr Kaynak Selekler, " Koruyucu önlemler mümkün olduğunca erken devrede, beyinde hastalık değişiklikleri başlamadan önce etkili olabilmekte. Genetik olarak benzer yapıya sahip tek yumurta ikizlerinde yapılan çalışmalar, Alzheimer hastalığı riskinin yüzde 60'ının genlerden değil, yaşam tarzından geldiğini gösterdi. Eğer sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürülürse, bireylerin bunama riski ortalama yüzde 15-20 oranında azaltılabiliyor. Damar sertliği risk faktörlerine orta yaşlarda yapılacak müdahaleler demanstan erken devrede korunmayı sağlayabilir. Yaşam tarzına bağlı risk faktörlerinin azaltılmasının dünyada 3 milyon, ABD'de ise 500 bin kişiyi Alzheimer hastalığından koruyabilir.

Dünyanın en önemli tıbbi araştırma merkezi Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH)

Alzheimer araştırmaları için bir yılda 450 milyon dolar harcarken, Obama Hükümeti 2012 için ekstra 50 milyon, 2013 yılı için de ekstra 80 milyon dolar daha ayırdı. 'Harekete geçmek için bekleyemeyiz' girişimi çerçevesinde yapılan bu ödeme, 'Alzheimer hastaları ve ailelerinin ızdırabını azaltmak ulusal önceliğimizdir' diye açıklandı. Bazı hükümet danışmanları bu meblağı yeterli bulmadıklarını, en az 2 milyar dolar olması gerektiğini belirtti. ABD'de Alzheimer hastalığının tedavisi ve bakımı için yılda 180 milyar dolar harcanıyor.

Alzheimer sadece yakalanan kişinin değil, yakınlarının ve toplumun da bir sorunu. İlerleyici bedensel ve zihinsel yıkımla giden bir hastalık olduğu için hastaya giderek artan derecede bakım gerektiriyor. Bu da, hasta yakınının sürekli olarak eve bağlanması ve hastaya 24 saat bakım vermesi noktasına dek ilerliyor.

Hasta yakını mesleki ve sosyal yaşamını bırakmak zorunda kalıyor. Hastalığın ileri devrelerinde artan psikolojik bozukluklar hasta yakınının baş edemeyeceği dereceye gelip, çaresizliğe ve ümitsizliğe sevk ediyor. Hasta yakınlarında depresyon ve anksiyeteye çok sık rastlanıyor" dedi.

"TOPLUM HASTALIĞA KARŞI BİLİNÇLENDİRİLMELİDİR"

Asrımızın en önemli yaşlılık hastalığı olan ve yaşlanan kişilerin korkulu rüyası haline gelen Alzheimer'in, göz ardı edilemez, hafife alınamaz bir halk sorunu olduğuna dikkat çeken Selekler, "Orta yaşlarda alınabilecek tedbirlerle başlangıcının geciktirilebileceği bireylere öğretilmelidir. Gençlere çok uzak gibi görünen bu hastalık, yılların süratle geçmesiyle güncel bir sorun oluyor. Toplumun her kademesinin Alzheimer hastalığı için bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekiyor. Alzheimer hastalığı için yapılan hiçbir faaliyet abartma olarak kabul edilemez. Durumu hafife alanlar, sanki kendileri hiç yaşlanmayacaklarmış gibi, olsa olsa kendilerini kandırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ta yaklaşık 2 saat süren konferansın ardından, ÇYDD Ayvalık Şube Başkanı Nuray Özer, kendileriyle Alzheimer hastalığı konusunda bilgilerini paylaşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmış ve Alzheimer hastalığı konusunda yaptığı çalışmalarla ülke genelinde tanınan emekli Prof. Dr. Kaynak Selekler'e şükran belgesi vererek teşekkür etti.

09.08.2012 17: 20: 40

TSI

NNNN - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Abd, Milli Takıma Vize Vermedi. CHP'li Nuhut: 'Türkiye'nin İtibarı Ne Yazık Ki Amerika Tarafından Böyle Görülüyor' Abd, Milli Takıma Vize Vermedi. CHP'li Nuhut: 'Türkiye'nin İtibarı Ne Yazık Ki Amerika Tarafından Böyle Görülüyor' Son dakika haberleri | Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten RTÜK'ün kararını eleştiren ABD'li mevkidaşı Price'a yanıt Son dakika haberleri | Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten RTÜK'ün kararını eleştiren ABD'li mevkidaşı Price'a yanıt YouTuber Ulaş Aksoy: 'Amerika'da çok başarılı Türk kadınları var' YouTuber Ulaş Aksoy: 'Amerika'da çok başarılı Türk kadınları var'
Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Prof. Dr. Kaynak Selekler Alzheimer Hastalığını Anlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Advertisement